Hannan Weisu.

II. Lucu.

 

1 Sam 2:1 Rucueli Hanna/ ia sanoi. MInun Sydhemen riemuitze HERRASA/ minun Sarueni on ylistetty HERRASANI. Minun Swni on leuielde auainut ylitze minun Wiholisteni/ Sille mine riemuitzen sinun Terueydhestes.
Rukoili Hanna/ ja sanoi. Minun sydämeni riemuitsee HERRASSA/ minun sarweni on ylistetty HERRASSANI. Minun suuni on lewiältä auennut ylitse minun wihollisteni/ Sillä minä riemuitsen sinun terweydestäsi.
1 Sam 2:2 Eikengen nin Pyhe ole/ quin HERRA/ ei yxiken ole paitzi sinua/ Ja ei ychten Turua ole ninquin meiden Jumalan on.
Eikenkään niin pyhä ole/ kuin HERRA/ ei yksikään ole paitsi sinua/ Ja ei yhtään turwa ole niinkuin meidän Jumalan on.
1 Sam 2:3 Lackacat teiden swrest Kerskamisest/ ia Haastamisest/ poispangat teiden Suustan ne wanhat. Sille HERRA ombi Jumala/ ioca sen tiete/ ia ei anna sencaltaiset Aiuotuxet menestyue.
Lakatkaat teidän suuresta kerskaamisesta/ ja haastamisesta/ poispankaat teidän suustan ne wanhat. Sillä HERRA ompi Jumala/ joka sen tietää/ ja ei anna senkaltaiset aiwotukset menestyä.
1 Sam 2:4 Ninen Wäkeuiten Joutzi ombi särietty/ Ja ne Heicot ouat wäkewydhelle ymberiwötetyt.
Niiden wäkewien jousi ompi särjetty/ Ja ne heikot owat wäkewyydellä ympäriwyötetyt.
1 Sam 2:5 Jotca ennen rauitut olit/ ne Leiuen edheske mytijn/ Ja iotca Nelke kersit/ euet sillen isoa. Sihenasti ette se Hedhelmetöin seitzemen synnytti/ Ja iolla monda lasta oli/ se lackasi.
Jotka ennen rawitut olit/ ne leiwän edestä myytiin/ Ja jotka nälkää kärsit/ eiwät silleen isoa. Siihenasti että se hedelmätöin seitsemän synnytti/ Ja jolla monta lasta oli/ se lakkasi.
1 Sam 2:6 HERRA se cooletta ia wirgotta/ Wiepi Heluetijn ia iellens sielde vlgos.
HERRA se kuolettaa ja wirwottaa/ Wiepi helwettiin ja jällens sieltä ulos.
1 Sam 2:7 HERRA kieuhexi tekepi/ ia Rickautta/ hen Alända ia Ylende.
HERRA köyhäksi tekeepi/ ja rikkautta/ hän alentaa ja ylentää.
1 Sam 2:8 Hen ylesnosta tomusta sen Taruitzeuan/ ia ylende sen Waiuaisen Loghasta/ Ette hen istutais hende Pämiesten secan/ ia annais Cunnian Stolin perimisen. Sille Mailman Äret ouat HERRAN/ Ja hen ombi Maan pirin sen päle asettanut.
Hän ylösnostaa tomusta sen tarwitsewan/ ja ylentää sen waiwaisen loasta/ Että hän istuttaisi häntä päämiesten sekaan/ ja antaisi kunnian tuolin perimisen. Sillä maailman ääret owat HERRAN/ Ja hän ompi maan piirin sen päälle asettanut.
1 Sam 2:9 Hen warielepi henen Pyheins Jalat/ Mutta ne Jumalattomat pite waickeneman Pimeydes/ Sille ettei kengen miten woi omasta Woimastans.
Hän warjeleepi hänen pyhäinsä jalat/ Mutta ne jumalattomat pitää waikeneman pimeydessä/ Sillä ettei kenkään mitään woi omasta woimastansa.
1 Sam 2:10 HERRAN edes pite henen Wiholisens hemmestymen/ heiden ylitzens pite henen Taiuaisa iylisemen. HERRAN pite Maan äret domitzeman/ Ja andapi Kuningallens Wallan/ Ja ylendemen henen Woidheltuns Saruen.
HERRAN edessä pitää hänen wihollisensa hämmästymän/ heidän ylitsensä pitää hänen taiwaissa jylisemän. HERRAN pitää maan ääret tuomitseman/ Ja antaapi kuninkaallensa wallan/ ja ylentämän hänen woideltunsa sarwen.


Valitse
luku

1