Psalttari

CXXXIII. Psalmi .

 

Hen neuuopi yximielisudhen pidhette Seurakunnas/ Waldakunnas ia Perehis/ Ja ette sijte Lahiasta Jumala kijteteisijn. Joca werdaxi tedhen makialla Haiulla/ quin leuielle haiopi. Item Taiuan Nestelle/ iolla Maa/ Pellot/ Nitut ia Kedhot/ Poudhast liotetan/ castetan/ toretan ia höisteten.

Ps 133:1 Yxi Dauidin Weisu Corkeimas Choris. CAtzos/ quin hyue ia suloinen se on/ Ette Weliet sosiolisest keskenens * asuuat.
Yksi Dawidin weisuu korkeimmassa kuorissa. Katsos/ kuin hywä ja suloinen se on/ että weljet suosiollisesti keskenänsä asuwat.
Ps 133:2 Ninguin se Callis Balsami on/ Joca Aaronin Pääste alaswoota coco henen Partahans/ Joca alaswoota henen Watteisens.
Niinkuin kallis balsami on/ joka Aaronin päästä alaswuotaa koko hänen partahansa/ Joka alaswuotaa hänen waatteisiinsa.
Ps 133:3 Ninquin se Neste/ ioca Hermonist alaslangepi sen Zionin woorein päle/ Sille sielle Lupapi HERRA Siugnauxen ia Elemen alati ia ijancaikisesta.
Niinkuin se neste/ joka Hermonista alaslankeepi sen Zionin wuoren päälle/ Sillä siellä lupaapi HERRA siunauksen ja elämän alati ja iankaikkisesti.