Psalttari

XCV. Psalmi .

 

Teme on yxi Ennustos Christusesta ia henen Waldkunnastans/ Ja yxi Manaus/ ette Me temen Kuningan cwlisim/ Ellei se tapachtu/ nin eipe Me/ sihen ijancaikisen Elemen Lepoon/ siseltule/ Ninquin eike mös Esijset sihen luuatun Cananin mahan/ cangiudhens teden/ siseltulluet/ waan Coruesa poiscoolit. Sille ette me olema Christusen oma Lauma/ ionga teden hen caiki loonut on. Ja se Epistola Ebreerin tyge temen Psalmin ialosti ia auaralda vlostoimittapi.

Ps 95:1 TUlcat/ weisacam HERRALLE/ ia iloitkam meiden Autuudhen Turuan edes.
Tulkaat/ weisatkaamme HERRALLE/ ja iloitkaamme meidän autuuden turwan edessä.
Ps 95:2 Ennettekem henen Casuonsa Kijtoxesa/ ia henelle riemuitkam Psalmeissa.
Ennätkäämme hänen kaswonsa kiitoksessa/ ja hänelle riemuitkaamme psalmeissa.
Ps 95:3 Sille HERRA on yxi swri Jumala/ ia yxi swri Kuningas ylitze caikia Jumaloita.
Sillä HERRA on yksi suuri Jumala/ ja yksi suuri kuningas ylitse kaikkia jumaloita.
Ps 95:4 Sille henen Kädhesens ombi mite ikenens Maa canda/ Ja ne Woren Cuckulat ouat mös henen.
Sillä hänen kädessänsä ompi mitä ikänänsä maa kantaa/ Ja ne wuoren kukkulat owat myös hänen.
Ps 95:5 Sille henen ombi Meri/ ia hen on sen tehnyt/ ia henen Kädhens ouat sen Carkian walmistanuet.
Sillä hänen ompi meri/ ja hän on sen tehnyt/ ja hänen kätensä owat sen karkean walmistanut.
Ps 95:6 Tulcat/ cumartacam/ ia poluillen langetkam/ ia mahanlaskecam HERRAN meiden Loian eteen.
Tulkaat/ kumartakaamme/ ja polwillen langetkaamme/ ja maahan laskekaamme HERRAN meidän Luojan eteen.
Ps 95:7 Sille hen on meiden Jumalan/ ia me henen Elatus Canssans/ ia henen Kättens Lauma.
Sillä hän on meidän Jumalan/ ja me hänen elatuskansansa/ ja hänen kättensä lauma.
Ps 95:8 Tenepene/ Jos te henen Änens cwletta/ nin elket padhuttaco teiden Sydhemiten/ Ninquin Meribas tapachtui/ Ninquin Massas iochtui Coruesa.
Tänäpänä/ Jos te hänen äänensä kuulette/ niin älkäät paaduttako teidän sydämitän/ Niinkuin Meribassa tapahtui/ Niinkuin Massassa johtui korwessa.
Ps 95:9 Jossa teiden Iset minua kiusasit/ coettelit minua/ ia neit möös minun Teconi.
Jossa teidän isät minua kiusasit/ koettelit minua/ ja näit myös minun tekoni.
Ps 95:10 Ette mine neliekymende Aiastaica waiua kersin teste Canssasta/ ia sanoin/ Se on sencaltainen Canssa/ ionga Sydhemet aina Willitiete tactouat. Ja iotca minun Tieteni euet tactonuet oppia.
Että minä neljäkymmentä ajastaikaa waiwaa kärsin tästä kansasta/ ja sanoin/ Se on senkaltainen kansa/ jonka sydämet aina willitietä tahtowat. Ja jotka minun tietäni eiwät tahtoneet oppia.
Ps 95:11 Joille mine wannoin minun Wihoissani/ Ei pidhe heiden minun Lepohoni siseltuleman.
Joille minä wannoin minun wihoissani/ Ei pidä heidän minun lepohoni sisälle tuleman.