Psalttari

CXV. Psalmi .

 

On yxi Kijtossana/ ia sen Israelin Jumalan Ylistos/ ette hen wissin Lupauxens anda/ Ette hen cwldele ia wapacta ne Jumaliset/ Ja wastoinpein ne Jumalattomat hen Rangaitze/ Senteden tule Jumalan päle vskoa/ Ja auxihwta/ ette hen wissist cwldele/ ia andapi ne vlosluuatut. Nin hen Wasthacoisen pane/ Ettei Pacanain Jumalat/ sencaltiset ole/ iotca eike cwldele eli tottele heiden Palueliatans. Sille he molemat seke Sokiat/ Curoit etc ouat. Mutta caiki ne Epeiumaloit piteuet/ Jotca euet usko/ Ette Jumala heite tottele/ autta/ cwldele.

Ps 115:1 EI meille HERRA/ ei meille/ waan sinun Nimelles anna Cunnia/ sinun Armos ia Totudhes teden.
Ei meille HERRA/ ei meille waan sinun nimellesi anna kunnia/ sinun armos ja totuutes tähden.
Ps 115:2 Mixi Pacanat sanouat/ Cussa on nyt heiden Jumalans?
Miksi pakanat sanowat/ Kussa on nyt heidän Jumalansa?
Ps 115:3 Mutta meiden Jumalan ombi Taiuasa/ mite ikenens hen tacto/ site hen tekepi.
Mutta meidän Jumalan ompi taiwaassa/ mitä ikänänsä hän tahtoo/ sitä hän tekeepi.
Ps 115:4 Waan heiden Epeiumalans ouat Hopia ia Cwlda/ Inhimisten käsille tedhyt.
Waan heidän epäjumalansa owat hopea ja kulta/ ihmisten käsillä tehdyt.
Ps 115:5 Heille on Sw ia euet puhu/ Heille ouat Silmet ia euet näe.
Heillä on suu ja eiwät puhu/ Heillä on silmät ja eiwät näe.
Ps 115:6 Heille ouat Coruat ia euet cwle/ Heille ouat Sieramet ia euet he haista.
Heillä owat korwat ja eiwät kuule/ Heillä on sieraimet ja eiwät he haista.
Ps 115:7 Heille ouat Kädhet ia euet rupe/ Jalghat heille ouat/ ia euet keu/ Ja euet puhu heiden Curckuns cautta.
Heillä owat kädet ja eiwät rupea/ Jalat heillä owat/ ja eiwät käy/ Ja eiwät puhu heidän kurkkunsa kautta.
Ps 115:8 Jotca sencaltaisit tekeuet/ he ouat heiden motoisens/ Ja caiki iotca heiden pälens vskaltauat.
Jotka senkaltaisia tekewät/ he owat heidän muotoinensa/ ja kaikki jotka heidän päällensä uskaltawat.
Ps 115:9 Mutta Israel toiuocan HERRAN päle/ Hen ombi heiden Apunsa ia Kilpense.
Mutta Israel toiwokaan HERRAN päälle/ Hän ompi heidän apunsa ja kilpensä.
Ps 115:10 Se Aaronin Hone toiuocan HERRAN päle/ Hen ombi heiden Apunsa ia Kilpense.
Se Aaronin huone toiwokaan HERRAN päälle/ Hän ompi heidän apunsa ja kilpensä.
Ps 115:11 Jotca HERRA pelkeuet/ ne toiuocan mös HERRAN päle Hen ombi heiden Apunsa ia Kilpense.
Jotka HERRAA pelkääwät/ ne toiwokaan myös HERRAN päälle/ Hän ompi heidän apunsa ja kilpensä.
Ps 115:12 HERRA muistapi meiden pälen ia siugnapi meite/ Hen siugnapi Israelin Honen/ Hen siugnapi Aaronin Honen.
HERRA muistaapi meidän päällen ja siunaapi meitä/ Hän siunaapi Israelin huoneen/ Hän siunaapi Aaronin huoneen.
Ps 115:13 Hen siugnapi ne quin HERRA pelkeuet/ seke pienet ette swret.
Hän siunaapi ne kuin HERRAA pelkääwät/ sekä pienet että suuret.
Ps 115:14 HERRA siugnatkan teite/ iota enemen site enemin/ Teite ia teiden Lapsianne.
HERRA siunatkaan teitä/ jota enemmin sitä enemmin/ teitä ja teidän lapsianne.
Ps 115:15 Te oletta ne HERRAN siugnatut/ Joca Taiuan ia Maan tehnyt on.
Te olette ne HERRAN siunatut/ joka taiwaan ja maan tehnyt on.
Ps 115:16 Se Taiuas ombi coconans HERRAN/ Mutta Maan hen on Inhimisten Lapsille andanut.
Se taiwas ompi kokonansa HERRAN/ mutta maan hän on ihmisten lapsille antanut.
Ps 115:17 Ne Coolluet euet taidha sinua HERRA kijtte/ Eike mös caiki ne quin alasmeneuet sihen hiliasutehen.
Ne kuolleet eiwät taida sinua HERRAA kiittää/ eikä myös kaikki ne kuin alasmenewät siihen hiljaisuuteen.
Ps 115:18 Mutta me kijtemme HERRA/ hamast nyt ia ijancaikisutehen asti. Halleluia.
Mutta me kiitämme HERRAA/ hamasta nyt ja iankaikkisuuteen asti. Halleluja.