Psalttari

LXXV. Psalmi .

 

On yxi Lohutos Seurakunnalle/ Christusen personan alla/ ioca henen Waldakundans hallitze ia domitzepi Mailmas/ Sanallans.
Ja Seurakunnas hen tedhellepite/ Mutta ne Jumalattomat/ ne patuneet Opettaiat/ ia Seurakunnans Wiholiset/ hen cadhotuxeen whkapi/ waan Seurakunnan hen lupapi pysyueisen oleuan.

Ps 75:1 Yxi assaphin Psalmi ia weisu/ ettei hen huckunut/ edelweisattapa.
Yksi Asaphin psalmi ja weisuu/ ettei hän hukkunut/ edeltäweisattawa.
Ps 75:2 ME kijtemme sinua Jumala/ me Kijtemme sinua/ Ja ilmoitamme sinun Imeites/ ette sinun Nimes nin leszne on.
Me kiitämme sinua Jumala/ me kiitämme sinua/ ja ilmoitamme sinun ihmeitäsi/ että sinun nimesi niin läsnä on.
Ps 75:3 Sille ette aiallans/ pite minun oikein domitzeman.
Sillä että ajallansa/ pitää minun oikein tuomitseman.
Ps 75:4 Maa wapise ia caiki iotca sen päle asuuat/ Mutta mine ylespidhen henen Patzahans luiasta. Sela.
Maa wapise ja kaikki jotka sen päällä asuwat/ Mutta minä ylöspidän hänen patsahansa lujasti. Sela
Ps 75:5 Mine sanoin nijlle Euckerille/ elke nin kerskaco/ Ja nijlle Jumalattomille/ Elket wallan päle haastaco.
Minä sanoin niille öykkäreille/ älkää niin kerskatko/ ja niille jumalattomille/ älkäät wallan päälle haastako.
Ps 75:6 Elket nin palio haastaco teiden wallanne päle/ Elket Puhuco nin niskurist.
Älkäät niin paljon haastako teidän waltanne päälle/ Älkäät puhuko niin niskurista.
Ps 75:7 Ninquin ei olis mite häte/ eike Idheste eli Lenneste/ Taicka nijste Woriste/ iotca Coruis ouat.
Niinkuin ei olis mitään hätää/ eikä idästä eli lännestä/ taikka niistä wuorista/ jotka korwessa owat.
Ps 75:8 Sille Jumala on Domari/ Joca temen alendapi ia sen toisen ylendepi.
Sillä Jumala on tuomari/ joka tämän alentaapi ja sen toisen ylentääpi.
Ps 75:9 Sille HERRAN Kädhes on yxi Malia teunens/ ia wäkeuelle winalla teuten pandu/ ia sijte hen skenckepi/ Waan niten Jumalattomaten teuty caikein ioodha/ ia sen Rahgangi vlosrypemen.
Sillä HERRAN kädessä on yksi malja täynnänsä/ ja wäkewällä wiinalla täyteen pantu/ ja siitä hän skenskeepi/ waan niiden jumalattomaiden täytyy kaikkein juoda/ ja sen rahkankin ulosryyppäämän.
Ps 75:10 Mutta mine tadhon ilmoitta ijancaikisesta/ Ja kijtostweisan Jacobin Jumalan.
Mutta minä tahdon ilmoittaa iankaikkisesti/ ja kiitosta weisaan Jakobin Jumalan.
Ps 75:11 Ja mine tadhon serkie caiken ninen Jumalattomadhen Wallan/ Ette ninen Wanhurskasten wallan pite yleskorghotettaman.
Ja minä tahdon särkeä kaiken niiden jumalattomaiden wallan/ että niiden wanhurskasten wallan pitää ylöskorotettaman.