Psalttari

LXVI. Psalmi .

 

On yxi Kijtossana moninaisten Seurakunnan ia Jumalisten wapatoxest. Ninquin mös tapactui sijnä Pumaises Meres/ coska hen Juttat sijte Tijrannist Pharaonist wapachti.

Ps 66:1 Dauidin Psalmi Weisoxi edelweisattapa.
Dawidin psalmi weisuuksi edeltäweisattawa.
Ps 66:2 IHastucat Jumalallen/ caiki Maa/ Kijtostweisacat henen Nimens cunniaxi/ ylisteket hende Herraten.
Ihastukaat Jumalallen/ kaikki maa/ Kiitosta weisatkaat hänen nimensä kunniaksi/ ylistäkäät häntä hurraten.
Ps 66:3 Sanocat Jumalalle/ quinga ihmeliset ouat sinun Töös/ Sinun wiholisilles pite pwttuman sinun swren wäes tedhen.
Sanokaat Jumalalle/ kuinka ihmeelliset owat sinun työsi/ Sinun wihollisillesi pitää puuttuman sinun suuren wäkesi tähden.
Ps 66:4 Caiki Maa cumartakon sinua/ ia kijtostweisakan sinun Nimees. Sela.
Kaikki maa kumartakoon sinua/ ja kiitosta weisatkaan sinun nimeesi. Sela.
Ps 66:5 Tulcat/ ia catzocat Jumalan teghot/ ioca nin ihmelinen on henen töidhens cansa Inhimisten Lasten seas.
Tulkaat/ ja katsokaat Jumalan teot/ joka niin ihmeellinen on hänen töidensä kansa ihmisten lasten seassa.
Ps 66:6 Hen mwttapi Meren quiuaxi/ nin ette Jalghasin ylitze wädhen keudhen/ Sijte me heneste iloitzemma.
Hän muuttaapi meren kuiwaksi/ niin että jalkaisin ylitse wäen käyden/ Siitä me hänestä iloitsemme.
Ps 66:7 Hen hallitzepi Wallans cautta ijancaikisesta/ henen Silmens catzeleuat Canssain päle/ Ne poislangeuaiset ei pidhe woiman heitens ylescorghotta. Sela.
Hän hallitseepi waltansa kautta iankaikkisesti/ hänen silmänsä katselewat kansan päälle/ Ne poislankeewaiset ei pidä woiman heitäns ylöskorottaa. Sela.
Ps 66:8 Kijtteket te Pacanat meiden Jumalan/ andacat henen Kijtoxens änen caucana caiacta.
Kiittäkäät te pakanat meidän Jumalaa/ antakaat hänen kiitoksensa äänen kaukana kajahtaa.
Ps 66:9 Joca meiden sielun elemese pite/ ia ei salli meiden Jalcoijanna liukastella.
Joka meidän sielun elämässä pitää/ ja ei salli meidän jalkojemme liukastella.
Ps 66:10 Sille sine Jumala olet meite coetellut/ ia valanut/ ninquin Hopia waletan.
Sillä sinä Jumala olet meitä koetellut/ ja walanut/ niinkuin hopea waletaan.
Ps 66:11 Sine weit meite fangiuxehen/ ia panit coorman meiden Landen päle.
Sinä weit meitä wankeukseen/ ja panit kuorman meidän lanteen päälle.
Ps 66:12 Sine olet andanut Inhimiset meiden Päänne ylitze menne/ Me olema Tuleen ia wäteen tulluet/ Mutta sine meite vlosweit ia wirghotit.
Sinä olet antanut ihmiset meidän päämme ylitse mennä/ Me olemme tuleen ja weteen tulleet/ Mutta sinä meitä ulosweit ja wirwoitit.
Ps 66:13 Senteden mine tadhon Poltwffrin cansa sinun Hooneses siselkieudhe/ ia minun Lupauxeni sinulle maxa.
Sentähden minä tahdon polttouhrin kanssa sinun huoneeseesi sisälle käydä/ ja minun lupaukseni sinulle maksaa.
Ps 66:14 Jotca minun Hwleni lupasit/ ia minun Swn puhunut on/ minun tuskassani.
Jotka minun huuleni lupasit/ ja minun suuni puhunut on/ minun tuskassani.
Ps 66:15 Lihauat Poltwffrit mine teen sinulle poltetuista Oinaista/ mine wffran sinulle Naudhat Cauristen cansa. Sela.
Lihawat polttouhrit minä teen sinulle poltetuista oinaista/ minä uhraan sinulle naudat kauristen kanssa. Sela.
Ps 66:16 Tulkat/ cwlkat/ te caiki iotca Jumalata pelket/ Mine tadhon ilmoitta mite hen minun Sieluni tehnyt on.
Tulkaat/ kuulkaat/ te kaikki jotka Jumalata pelkäät/ Minä tahdon ilmoittaa mitä hän minun sieluni tehnyt on.
Ps 66:17 Henen tygens mine swni cansa hwsin/ ia ylistin henen minun Kielelleni.
Hänen tykönsä minä suuni kanssa huusin/ ja ylistin hänen minun kielelläni.
Ps 66:18 Jos mine iotakin wärytte pidheisin minun sydhemesseni/ nin eipe HERRA minua cwldelis.
Jos minä jotakin wääryyttä pitäisin minun sydämessäni/ niin eipä HERRA minua kuuntelisi.
Ps 66:19 Senteden cwldelepi minua Jumala/ ia waarinottapi minun Rucouxen äneste.
Sentähden kuunteleepi minua Jumala/ ja waarinottaapi minun rukoukseni äänestä.
Ps 66:20 Kijtetty olcoon Jumala/ ioca minun Rucoustani ei poishylie/ eike henen Hywyttens minusta poiskäenne.
Kiitetty olkoon Jumala/ joka minun rukoustani ei poishylkää/ eikä hänen hywyyttänsä minusta pois käännä.