Psalttari

X. Psalmi.

Seurakunnan Rucous wastan Antichristusen iouckon/ Tyrannia/ Wieckait ia wlcocullatuita ia wastoin mwita Euangeliumin wiholisie/ hääteite ia Sortaita.

Ps 10:1 MIxi sine HERRA/ nin ylencauas poismenet? ia tuskan aialla sinus peitet?
Miksi sinä HERRA/ niin ylenkauas poismenet? ja tuskan ajalla sinus peität?
Ps 10:2 Nincauan quin se Jumalatoin wallitze/ teuty sen kieuhen kersie/ he piteuet toinen toisens cansa/ ia etziuet pahoia Jonia.
Niinkauan kuin se jumalatoin wallitsee/ täytyy sen köyhän kärsiä/ ja pitäwät toinen toisensa kanssa/ ja etsiwät pahoja juonia.
Ps 10:3 Sille se Jumalatoin itze oma mieliwaltans kerska/ ia se Ahne itzens siugnalepi/ ia pilcapi HERRA.
Sillä se jumalatoin itse omaa mieliwaltaansa kerskaa/ ja se ahne itsensä siunaileepi/ ja pilkkaapi HERRAA.
Ps 10:4 Se Jumalatoin on nin Coria ia wihainen/ ettei hen käten tottele/ caikesa henen menosans/ ei hen Jumala mixiken lwle.
Se jumalatoin on niin koria ja wihainen/ ettei hän kätensä tottele/ kaikessa hänen menossansa/ ei hän Jumalaa miksikään luule.
Ps 10:5 Hen menepi ieriestens teghons cansa/ Sinun Domios ouat caukana heneste/ hen prucapi ylpiesti caikein wiholistens cansa.
Hän meneepi järjestänsä tekonsa kanssa/ Sinut tuomiosi owat kaukana hänestä/ hän pruukaapi ylpeästi kaikkein wihollistensa kanssa.
Ps 10:6 Sille nin hen puhupi sydhemesens/ En mine ikenens cukisteta/ ei ensingen coskan häte ole.
Sillä niin hän puhuupi sydämessänsä/ En minä ikänänsä kukisteta/ ei ensinkään koskaan hätä ole.
Ps 10:7 Jonga Sw ombi teunens kirouxia/ caualutta ia wiettelutta/ Henen Kielens waiuan ia töön matkan saatta.
Jonka suu ompi täynnänsä kirouksia/ kawaluutta ja wiettelystä/ Hänen kielensä waiwan ja työn matkaan saattaa.
Ps 10:8 Hen istu ia weiupi Cartanoissa/ ette hen sala murhais sen wighattoman/ Henen Silmens kiehuuat sen Kieuhen polehen.
Hän istuu ja wäijyypi kartanoissa/ että hän salaa murhaisi sen wiattoman/ Hänen silmänsä kiehuwat sen köyhän puolehen.
Ps 10:9 Hen weiju salasijas/ ninquin Jalopeura henen Lolosans/ hen weiju site Radholista käsitexens/ Ja hen mös henen käsitte/ coska hen temma sen werckoins.
Hän wäijyy salasijassa/ niinkuin jalopeura hänen luolassansa/ hän wäijyy sitä raadollista käsittääksensä/ Ja hän myös hänen käsittää/ koska hän tempaa sen werkkoinsa.
Ps 10:10 Hen paiska ia alaspolke/ ia mahansyseie sen kieuhen wäkiuallalla.
Hän paiskaa ja alas polkee/ ja maahan sysää sen köyhän wäkiwallalla.
Ps 10:11 Sille hen sanopi Sydhemesens/ Jumala ombi sen vnoctanut/ ia werhannut Casuonsa/ Ei hen ikenens näe.
Sille hän sanoopi sydämessänsä/ Jumala ompi sen unohtanut/ ja werhonnut kaswonsa/ Ei hän ikänänsä näe.
Ps 10:12 NOuse sis yles HERRA Jumala/ ylenne sinun kätes/ Ele site kieuhe vnodha.
Nouse siis ylös HERRA Jumala/ ylennä sinun kätesi/ Älä sitä köyhää unohda.
Ps 10:13 Mixi se Jumalatoin/ Jumalata pilcapi/ ia sydhemesens sanopi/ Etzine site tottele?
Miksi se jumalatoin/ Jumalata pilkkaapi/ ja sydämessänsä sanoopi/ Et sinä sitä tottele?
Ps 10:14 Catzo sis/ Sille sine näet tuskat ia surut/ Se on sinun käsises/ Sinun päles se kieuhe itzens lootta/ ia sine olet Oruoilasten Holhoia.
Katso siis/ Sillä sinä näet tuskat ja surut/ Se on sinun käsissäsi/ Sinun päällesi se köyhä itsensä luottaa/ ja sinä olet orpolasten holhooja.
Ps 10:15 Särie sen Jumalattoman käsiuarsi/ ia etzi site pahutta/ nin eisuingan henen Jumalattudhens sijtte leute.
Särje sen jumalattoman käsiwarsi/ ja etsi sitä pahuutta/ niin ei suinkaan hänen jumalattomuutensa siitä löydä.
Ps 10:16 Se HERRA ombi Kuningas aina ia ijancaikisesta/ ne Pacanat pite häwiemen henen Maastans.
Se HERRA ompi kuningas aina ja iankaikkisesti/ ne pakanat pitää häwiämän hänen maastansa.
Ps 10:17 Ninen kieuhein halauxen sine HERRA cwlet/ heiden Sydhemens on wissi/ ette sinun Coruas sijte waarinottapi.
Niiden köyhän halauksen sinä HERRA kuulet/ heidän sydämensä on wissi/ että sinun korwasi siitä waarin ottaapi.
Ps 10:18 Ettes oikiudhes saattat Oruoille ia kieuhille/ Ettei Inhiminen enembi angaroitzisi ( heite wastan ) maan päle.
Ettäs oikeutesi saatat orwoille ja köyhille/ Ettei ihminen enempi ankaroitsisi (heitä wastaan) maan päällä.