Psalttari

LX. Psalmi .

 

On yxi Kijtoswirsi/ Ette Waldakunda on Wiholisest warieltu/ ia sen saadhun Woiton tedhen/ ia ette Lijton Arki iellenssaatin.
Nin mös sen tedhen Opin ia Wissin Jumalan palueluxen edest/ iotca Saulin aican olit mahanlangeneet/ Ja tesse hen todista/ ettei ne ole Inhimisten woimisist/ waan Jumalan Lahiat. Mutta sen ialon Waldakunnans/ hen Cuckaisexi cutzupi.

Ps 60:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale/ edelweisattapa/ ydhest Cullaisest Cuckaisen Seppeleist/ opettaman/
Yksi Dawidin kultainen kappale/ edeltäweisattawa/ yhdestä kultaisesta kukkaisen seppeleistä/ opettamaan/
Ps 60:2 Coska hen oli sotinut Syrein cansa Mesopotamiast/ ia ninen Zoban Syrein cansa. Coska Joab palasi/ ia Löi ne Edomiterit sijnä Solanlaxos/ caxitoistakymmende Tuhatta
Koska hän oli sotinut Syrein kanssa Mesopotamiasta/ ja niiden Zoban Syrein kanssa. Koska Joab palasi/ ja löi ne edomiterit siinä solan laaksossa/ kaksitoista kymmentä tuhatta.
Ps 60:3 JUmala sine quin meite poislyckesit ia haiotit/ ia wihainen olit/ Wahuista taas meite.
Jumala sinä kuin meitä poislykkäsit ja hajoitit/ ja wihainen olit/ Wahwista taas meitä.
Ps 60:4 Sine quin Maan lijkuttanut/ ia haliettanut olet/ Paranna henen Raghonsa/ ioca nin wierinnyt on.
Sinä kuin maan liikuttanut/ ja haljettanut olet/ Paranna hänen rakonsa/ joka niin wierinyt on.
Ps 60:5 Sille sine olet sinun Canssalles cowutta osottanut/ Sine wijnalla meite iootit ette me combistuisim.
Sillä sinä olet sinun kansallesi kowuutta osoittanut/ Sinä wiinalla meitä juotit että me kompastuisimme.
Ps 60:6 Mutta sine quitengin annoit sinun Pelkeueistes ydhen Merkin/ Jonga he ylesoiensit/ ette he turuatut olisit. Sela.
Mutta sinä kuitenkin annoit sinun pelkääwäistesi yhden merkin/ jonka he ylösojensit/ että he turwatut olisit. Sela
Ps 60:7 Ette sinun Ysteues wapatuxi tulisit/ Nin auta nyt sinun oikialla Kädhelles/ ia cwldele meite.
Että sinun ystäwäsi wapahdetuksi tulisit/ Niin auta nyt sinun oikealla kädelläsi/ ja kuuntele meitä.
Ps 60:8 Jumala puhupi henen Pyhydhesens/ sijte mine iloitzen/ ia tadhon Sichem iaca/ ia sen Suchetin Laxon vlosmitata.
Jumala puhuupi hänen pyhyydessänsä/ siitä minä iloitsen/ ja tahdon Sichem jakaa/ ja sen Suchetin laakson ulosmitata.
Ps 60:9 Gilead ombi minun/ minun ombi Manasses/ Ephraim on minun Pääni woima/ Juda on minun Päruchtinan.
Gilead ompi minun/ minun ompi Manasses/ Ephraim on minun pääni woima/ Juda on minun pääruhtinaani.
Ps 60:10 Moab on minun pesin Patan/ ylitze Edomin mine vloswenyten minun Kengeni/ Philistea se minuhun ihastupi.
Moab on minun pesinpatani/ ylitse Edomin minä uloswenytän minun kenkäni/ Philistea se minuun ihastuupi.
Ps 60:11 Cuca wiepi minua ychten wahuan Caupungin? Cuca iodhattapi minua haman Edomin?
Kuka wiepi minua yhteen wahwaan kaupunkiin? Kuka johdattaapi minua hamaan Edomiin?
Ps 60:12 Etkö sine Jumala site tee/ ioca meite poislyckesit? Ja etpes vlosmene Jumala meiden Sotawäen cansa?
Etkö sinä Jumala sitä tee/ joka meitä poislykkäsit? Ja etpäs ulosmene Jumala meidän sotawäen kanssa?
Ps 60:13 Saata meille apu tuskasa/ Sille ette Inhimisten Apu ombi turha.
Saata meille apu tuskassa/ Sillä että ihmisten apu ompi turha.
Ps 60:14 Jumalan cautta me tadhomma wäkeuet Teghot päätte/ Ja hen alastallapi meiden Wiholiset.
Jumalan kautta me tahdomme wäkewät teot päättää/ Ja hän alas tallaapi meidän wiholliset.