Psalttari

LIII. Psalmi .

 

Tesse hartasti canneta'/ ia couan vlosmalatan coco Inhimisen Loondo/ Ettei hen Jumalata tunne/ eike tottele/ Waan ylencatzopi/ Sitelehin hen nuctele ne Phariseuset ia Ulcocullatut/ iotca Jumalan Canssa rateleuat ia nykiuet.
Lopusa/ hen Ennusta sijte Tuleuaisest Messiasest/ ia ette Euangelium piti Zionista vlosleuitettemen.

Ps 53:1 Yxi Dauidin Opetus/ Choris edelweisattapa Mahelathin päle/ worottain.
Yksi Dawidin opetus/ Kuorissa edeltäweisattawa Mahalethin päälle/ wuorottain.
Ps 53:2 NE tyhmet sanouat heiden Sydhemisens/ Eipe Jumala olecka/ Euet he miteken kelpa/ ia ouat yxi Ilkeys heiden Menons cansa/ Ei ole yxiken ioca hyue teke.
Ne tyhmät sanowat heidän sydämissänsä/ Eipä Jumalaa olekaan/ Eiwät he mitäkään kelpaa/ ja owat yksi ilkeys heidän menonsa kanssa/ Ei ole yksikään joka hywää tekee.
Ps 53:3 Jumala catzoi Taiuahast inhimisten Lasten päle/ ette hen näkis/ ios iocu ymmerdheis/ ioca etzis Jumalan ielkin.
Jumala katsoi taiwahasta ihmisten lasten päälle/ että hän näkisi/ jos joku ymmärtäisi/ joka etsisi Jumalan jälkeen.
Ps 53:4 Mutta he ouat caiki poislangenet/ ia caiki tynni ouat keluottomat/ Ei ole yxiken ioca hyue teke/ ei yxi ainoakan.
Mutta he owat kaikki poislangenneet/ ja kaikki tyynni owat kelwottomat/ EI ole yksikään joka hywää tekee/ ei yksi ainoakaan.
Ps 53:5 Eikö sis ne Pahointekiet site Hoomaitze? Jotca minun Canssani ylessöuet/ rauita itzeäns/ waan HERRA euet he auxenshwdha.
Eikö siis ne pahantekijät sitä huomaitse? Jotka minun kanssani ylössyöwät/ rawita itseänsä/ waan HERRA eiwät he awuksensa huuda.
Ps 53:6 Sielle he pelgholla pelkesit/ cussa ei miteken peliettepe ollu/ Sille Jumala haiottapi ninen Vaatiuadhen luudh/ sine häueiset heite/ Ette Jumalaki heite ylencatzo.
Siellä he pelolla pelkäsit/ kussa ei mitäkään peljättäwää ollut/ Sillä Jumala hajoittapi niiden waltiaiden luut/ sinä häwäiset heitä/ Että Jumalakin heitä ylen katsoo.
Ps 53:7 Oy/ ios apu tulis Zionist Israelin ylitze/ ia Jumala henen fangitun Canssans pästeis/ nin Jacob iloitzis/ ia Israel riemuitzis.
Oi/ jos apu tulisi Zionista Israelin ylitse/ ja Jumala hänen wangitun kansansa päästäisi/ niin Jakob iloitsisi/ ja Israel riemuitsisi.