Psalttari

XXVI. Psalmi .

 

Dauidin Psalmi. On yxi Rucous wastan Seurakunnan ia Euangeliumin Wiholisia.

Ps 26:1 HERRA saata minulle Oikeus/ Sille mine olen Wighatoin. Mine toiuon HERRAN päle/ senteden em mine lange.
HERRA saata minulle oikeus/ Sillä minä olen wiatoin. Minä toiwon HERRAN päälle/ sentähden en minä lankea.
Ps 26:2 Coettele minua HERRA/ ia kiusa minua/ tutkistele minun Munaskuni ia minun Sydhemen.
Koettele minua HERRA/ ja kiusaa minua/ tutkiskele minun munaskuuni ja minun sydämein.
Ps 26:3 Sille sinun Hywuydhes on minun Silmeini edes/ ia mine waellan sinun Totudhessas.
Sillä sinun hywyytesi on minun silmäini edes/ ja minä waellan sinun totuudessasi.
Ps 26:4 Em mine istu ninen turhain Inhimisten seas/ enge seura ninen Jumalattomain cansa.
En minä istu niiden turhain ihmisten seassa/ enkä seuraa niiden jumalattomain kanssa.
Ps 26:5 Mine wihan ninen Pahain Seurakunda/ enge istu ninen Jumalattomain tykene.
Minä wihaan niiden pahain seurakuntaa/ enkä istu niiden jumalattomain tykönä.
Ps 26:6 Mine pesen käteni wighattomises/ ia pidhen itzeni HERRA/ sinun Altaris tyge.
Minä pesen käteni wiattomuudessa/ ja pidän itseni HERRA/ sinun alttarisi tykö.
Ps 26:7 Cussa cwllan Kijtossanan äni/ ia caiki sinun Ihmees sarnatan.
Kussa kuullaan kiitossanan ääni/ ja kaikki sinun ihmeesi saarnataan.
Ps 26:8 HERRA/ mine racastin sinun * Hoones asumista/ ia site Sia/ iossa sinun Cunnias asupi.
HERRA/ minä rakastan sinun huoneessa asumista/ ja sitä sijaa/ jossa sinun kunniasi asuupi.
Ps 26:9 Ele poistemma minun Sieluani ninen Synneisten cansa/ taicka minun hengeeni ninen Werenahneten cansa.
Älä poistempaa minun sieluani niiden syntisten kanssa/ taikka minun henkeäni niiden werenahneitten kanssa.
Ps 26:10 Jotca pahain Joontein cansa ymberinskeuuet/ ia kernasti ottauat Lahioia.
Jotka pahain juonten kanssa ympärinskäywät/ ja kernaasti ottawat lahjoja.
Ps 26:11 Mutta mine waellan minun Wighattomudesani/ päste minua/ ia ole minulle armolinen.
Mutta minä waellan minun wiattomuudessani/ päästä minua/ ja ole minulle armollinen.
Ps 26:12 Minun Jalcan kieupi oikiasti/ mine tadhon kijtte sinua HERRA Seurakunnissa.
Minun jalkani käypi oikiasti/ minä tahdon kiittää sinua HERRA seurakunnissa.


Se toinen Ölucu.