Psalttari

CXVIII. Psalmi .

 

On Ennustos ia Kijtos Christusen Waldakunnast/ ia henen Pinastans ia kircaudhestans/ Ninquin hen itze sen vlostoimitta. Matt. 21. Ja P. Petari Act. 4. Eninpoli alghusta/ ouat Christusen Sarnauan Israelis omat änet/ ette hen pinasans autettijn/ holhottijn/ ia kircastettijn. Sijtte hen manapi Kijtossanoihin/ Item nin Rucolepi Seurakunna' Menestöxens teden etc.

Ps 118:1 KItteket HERRA/ Sille hen on Armactaia/ Ja henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät HERRAA/ Sillä hän on armahtaja/ ja hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 118:2 Sanocan nyt Israel/ henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Sanokaan nyt Israel/ hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 118:3 Sanocan nyt se Aaronin Hone/ henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Sanokaan nyt se Aaronin huone/ hänen hywyytens pysyypi iankaikkisesti.
Ps 118:4 Sanocan nyt caiki iotca HERRA pelkeuet/ henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Sanokaan nyt kaikki jotka HERRAA pelkääwät/ hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 118:5 Tuskissani mine HERRA auxenihwdhin/ ia HERRA cwldeli minua/ ia lohutti minua.
Tuskissani minä HERRAA awukseni huusin/ ja HERRA kuunteli minua/ ja lohdutti minua.
Ps 118:6 HERRA on minun cansani/ senteden em mine pelke/ Mite Inhimiset minun tekisit?
HERRA on minun kanssani/ sentähden en minä pelkää/ Mitä ihmiset minun tekisit?
Ps 118:7 HERRA on minun cansani auttaman minua/ Ja mine tadhon lustin nädhe minun Wiholisteni ylitze.
HERRA on minun kanssani auttaman minua/ ja minä tahdon lystin nähdä minun wihollisteni ylitse.
Ps 118:8 Parambi on vskalta HERRAN päle/ quin lootta Inhimisten päle.
Parempi on uskaltaa HERRAN päälle/ kuin luottaa ihmisten päälle.
Ps 118:9 Parambi on wskalta HERRAN päle/ quin lootta Pämiesten päle.
Parempi on uskaltaa HERRAN päälle/ kuin luottaa päämiesten päälle.
Ps 118:10 Caiki Pacanat ymberipiritteuet minua/ Mutta HERRAN Nimehen mine tadhon heite rickiserke.
Kaikki pakanat ympäripiirittäwät minua/ Mutta HERRAN nimeen minä tahdon heitä rikkisärkeä.
Ps 118:11 He ymberipiritteuet minua ninquin Kimalaiset/ ia he sammuttauat ninquin Tuli Oriantappurois/ Mutta HERRAN Nimehen mine tadhon heite rickiserke.
He ympäripiirittäwät minua niinkuin kimalaiset/ ja he sammuttawat niinkuin tuli orjantappuroissa/ Mutta HERRAN nimeen minä tahdon heitä rikkisärkeä.
Ps 118:12 Mine syseten/ ette mine langeisin/ Mutta HERRA hen autta minua.
Minua sysätään/ että minä lankeisin/ Mutta HERRAN hän auttaa minua.
Ps 118:13 HERRA on minun wäkewydhen/ Ja minun Psalmin/ ia on minun Terueydhen.
HERRA on minun wäkewyyteni/ ja minun psalmin/ ja on minun terweyteni.
Ps 118:14 Ilolla weisatan Woitosta ninen Wanhurskasten Maioissa/ Se HERRAN Oikia käsi saapi woiton.
Ilolla weisataan woitosta niiden wanhurskasten majoissa/ Se HERRAN oikea käsi saapi woiton.
Ps 118:15 Se HERRAN Oikia käsi on yleskorghotettu/ se HERRAN Oikia käsi saapi Woiton.
Se HERRAN oikea käsi on ylöskorotettu/ Se HERRAN oikea käsi saapi woiton.
Ps 118:16 Em mine Coole/ waan elen/ ia sen HERRAN Teghot ilmoitan.
En minä kuole/ waan elän/ ja sen HERRAN teot ilmoitan.
Ps 118:17 Kylle HERRA minua curitta/ waan ei hen minua Coolemalle anna.
Kyllä HERRA minua kuritti/ waan ei hän minua kuolemalle anna.
Ps 118:18 Auacat minulle ne Wanhurskaudhen Portit/ Ette mine sihen sisellekeuisin/ Ja site HERRA kijteisin.
Awatkaat minulle ne wanhurskauden portit/ että minä siihen sisälle käwisin/ ja sitä HERRAA kiittäisin.
Ps 118:19 Se on se HERRAN Porti/ ne Wanhurskat pite sihen siselkeumen.
Se on HERRAN portti/ ne wanhurskaat pitää siihen sisälle käymän.
Ps 118:20 Mine kijten sinua/ ettes minua neuritit/ Ja autit minua.
Minä kiitän sinua/ ettäs minua nöyrytit/ ja autit minua.
Ps 118:21 Se kiui/ ionga ne Rakendaiat hyliesit/ ombi techty Culmakiuexi.
Se kiwi/ jonka rakentajat hylkäsit/ ompi tehty kulmakiweksi.
Ps 118:22 HERRALDA se ombi techty/ ia ombi yxi Ihme meiden Silmein edes.
HERRALTA se ompi tehty/ ja ompi yksi ihme meidän silmäin edessä.
Ps 118:23 Teme ombi se Peiue/ ionga HERRA tekepi/ iloitkam ia riemuitkam henes.
Tämä ompi se paiwä/ jonka HERRA tekeepi/ iloitkaamme ja riemuitkaamme hänessä.
Ps 118:25 O HERRA autta/ o HERRA anna hyuesti menestyue.
Oi HERRA auttaa/ o HERRA anna hywästi menestyä.
Ps 118:26 Kijtetty olcoon se/ ioca tulepi HERRAN nimehen/ Me siugnama teite/ quin HERRAN Honesta oletta.
Kiitetty olkoon se/ joka tuleepi HERRAN nimeen/ Me siunaamme teitä/ kuin HERRAN huoneesta olette.
Ps 118:27 HERRA ombi Jumala/ ioca meite yleswalghistapi/ Caunistacat site Juhla meijuledhille/ haman sen Altarin Saruein asti.
HERRA ompi Jumala/ joka meitä ylöswalkistaapi/ Kaunistakaat sitä juhlaa lehdillä/ hamaan sen alttarin sarwiin asti.
Ps 118:28 Sine olet minun Jumalan/ Ja mine kijten sinua/ Minun Jumalan/ sinua mine ylisten.
Sinä olet minun Jumalan/ ja minä kiitän sinua/ Minun Jumalan/ sinua minä ylistän.
Ps 118:29 Kijtteket site HERRA/ sille hen on Armactaia/ Ja henen Hywydhens pysy ijancaikisesta.
Kiittäkäät sitä HERRAA/ sillä hän on armahtaja/ ja hänen hywyytensä pysyy iankaikkisesti.