Psalttari

CXLVI. Psalmi .

 

On Kijtossana seke Jumalan Hengelisten ette Rumilisten Hywein tekoin edest/ iotca ieristens ylesluetan/ ia edespannan Seurakunnalle ia caikille Jumalisille tiete ia aiattelda. Ette hen rakenda särietyt/ cocopi/ haiotetudh/ ia Rauitze seke Eleimet ette Linnut/ Ja enimitten hen Uskolisens holhopi.

Ps 147:1 KIjtteket HERRA/ Sille meiden Jumalata kijtte/ on yxi callis Asia/ Se kijtos ombi suloinen ia caunis.
Kiittäkäät HERRAA/ Sillä meidän Jumalata kiittää/ on yksi kallis asia/ Se kiitos ompi suloinen ja kaunis.
Ps 147:2 HERRA hen rakenda Jerusalem/ ia cocopi ne haiotetut Israelitit.
HERRA hän rakentaa Jerusalemin/ ja kokoopi ne hajoitetut Israelitit.
Ps 147:3 Hen paranda ne muretudh Sydhemet/ ia läkitze heiden Kiwnssa.
Hän parantaa ne murretut sydämet/ ja lääkitsee heidän kipunsa.
Ps 147:4 Hen lukepi Tädhet/ ia cutzu heite caikia Nimeldens.
Hän lukeepi tähdet/ ja kutsuu heitä kaikkia nimeltänsä.
Ps 147:5 Swri ombi meiden HERRAN/ ia mittamatoin henen Woimans/ Ja se on käsitemätoin quinga hen hallitze.
Suuri ompi meidän HERRAN/ ja mittaamatoin hänen woimansa/ Ja se on käsittämätöin kuinka hän hallitsee.
Ps 147:6 HERRA hen ylesoijenda ne Radholiset/ ia ne Jumalattomat hen mahan paiska.
HERRA hän ylösojentaa ne raadolliset/ ja ne jumalattomat hän maahan paiskaa.
Ps 147:7 Woroin weisacat HERRALLE kijtossanalla/ ia weisatca meiden HERRALLEN Candelella.
Wuoroin weisatkaat HERRALLE kiitossanalla/ ja weisatkaa meidän HERRALLEN kanteleilla.
Ps 147:8 Joca Taiuan Piluille peitte/ ia Saten anda Maan päle/ Joca Rohot wortein päle casuatta.
Joka taiwaan pilwillä peittää/ ja sateen antaa maan päälle/ joka ruohot wuorten päälle kaswattaa.
Ps 147:9 Joca Eleinden anda heiden Roans/ Ja Corpin poille/ iotca hende auxenshwtauat.
Joka eläinten antaa heidän ruokansa/ ja korpin pojille/ jotka häntä awuksensa huutawat.
Ps 147:10 Ei henen tachtons ole Orin wäkeuxes/ eike mös miehen Särisse ole henen Mielennoudhe.
Ei hänen tahtonsa ole orin wäkeyksessä/ eikä myös miehen säärissä ole hänen mielennoude.
Ps 147:11 HERRALLE ombi mielennoudhe ninen päle/ iotca hende pelkeuet/ Ja iotca hene' Laupiudens päle vskaltauat.
HERRALLE ompi mielennoude niiden päälle/ jotka häntä pelkääwät/ ja jotka hänen laupeutensa päälle uskaltawat.
Ps 147:12 YListe Jerusalem HERRA/ kijte Zion sinun Jumalatas.
Ylistä Jerusalem HERRAA/ kiitä Zion sinun Jumalatasi.
Ps 147:13 Sille hen wahwista sinun Portis Salpat/ ia siugnapi sinun Lapses sinussa.
Sillä hän wahwistaa sinun porttisi salwat/ ja siunaapi sinun lapsesi sinussa.
Ps 147:14 Hen saatta Rauhan sinun Ärihis/ ia rauitzepi sinua parahilla Nisuilla.
Hän saattaa rauhan sinun äärihisi/ ja rawitseepi sinua parhailla nisuilla.
Ps 147:15 Hen lehette Puheens maan päle/ Henen Sanansa nopiasti iooxe.
Hän lähettää puheensa maan päälle/ Hänen sanansa nopeasti juoksee.
Ps 147:16 Hen andapi Lumen ninquin Willan/ Hen haiotta Hermen ninquin Tuhgan.
Hän antaapi lumen niinkuin willan/ Hän hajoittaa härmeen niinkuin tuhkan.
Ps 147:17 Hen wiska Rakeens ninquin Palat/ Cuca henen Packaisens edes keste?
Hän wiskaa rakeensa niinkuin palat/ Kuka hänen pakkasensa edessä kestää?
Ps 147:18 Hen sanopi/ Nin se sulapi/ Hen andapi Twlens puhalda/ nin se soienne.
Hän sanoopi/ Niin se sulaapi/ Hän antaapi tuulensa puhaltaa/ niin se suojenee.
Ps 147:19 Hen ilmoitta Jacobille henen Sanans/ Ja Israelille henen Tauans ia Oikiudhens.
Hän ilmoitta Jakobille hänen sanansa/ Ja Israelille hänen taiwaansa ja oikeutensa.
Ps 147:20 Eipe hen sillemoto tehnyt ydhengen Pacanain/ Eike andanut heille tiete henen Oikiuttans/ Halleluia.
Eipä hän sillä muotoa tehnyt yhdenkään pakanain/ eikä antanut heille tietää hänen oikeuttansa/ Halleluja.