Psalttari

CXIII. Psalmi .

 

On yxi ialo Kijtossana ia Ennustos Christusen Waldakunnasta/ ia Euangeliumist/ ymberi mailman pirin iulghistettauan/ Jolla Jumalan Laupius sarnatan/ Ette hen wissist armaitze/ catzele/ holho/ autta ia wariele/ ne Neuret/ waiuatut/ poishylietut.
Sille eipe hen siteuarten meite waiua/ alaspaina/ ia ylenanna/ ette hen meite hucutais/ Waan ette me henen Auxenihwdhaisim/ ia vskoten wapadhuisim. Nijste corkeimist Hyuisteghoist hen keske Seurakunda Jumalata kijttemen. Halleluia.

Ps 113:1 KIjtteke te HERRAN palueliat/ kijtteke HERRAN Nime.
Kiittäkää te HERRAN palwelijat/ Kiittäkää HERRAN nimeä.
Ps 113:2 Kijtetty olcoon HERRAN Nimi/ hamast nyt ia haman ijancaikisehen.
Kiitetty olkoon HERRAN nimi/ hamasta nyt ja hamaan iankaikkiseen.
Ps 113:3 Auringon coitolda haman henen Laskons asti olcoon HERRAN Nimi kijtetty.
Auringon koitolta hamaan hänen laskunsa asti olkoon HERRAN nimi kiitetty.
Ps 113:4 HERRA ombi corkia ylitze caikein Pacanain/ ia henen Cunnians keupi nin lauialda quin Taiuas on.
HERRA ompi korkea ylitse kaikkein pakanain/ ja hänen kunniansa käypi niin lawealta kuin taiwas on.
Ps 113:5 Cuca on ninquin HERRA meiden Jumalan? ioca nin corkialla asupi?
Kuka on niinkuin HERRA meidän Jumalan? joka niin korkealla asuupi?
Ps 113:6 Ja quitengi alimaisten päle catzopi/ Taiuahas ia Maasa.
Ja kuitenkin alimmaisten päälle katsoopi/ taiwaassa ja maassa.
Ps 113:7 Joca sen Kieuhen tomusta ylende/ ia sen waiuaisen loghasta yleskorghotta.
Joka sen köyhän tomusta ylentää/ ja sen waiwaisen loasta ylöskorottaa.
Ps 113:8 Ette hen istuttapi henen Pämiesten siwhun/ ia henen Canssans Pämiesten siwhun.
Että hän istuttaapi hänen päämiesten siwuun/ hänen kansansa päämiesten siwuun.
Ps 113:9 Joca ne Hedhelmettömet saatta Honesen asuman/ Ette hen riemulisexi Lasten Eiteixi tule. Halleluia.
Joka ne hedelmättömät saattaa huoneeseen asumaan/ että hän riemulliseksi lastein äiteiksi tulee. Halleluja