Psalttari

XII. Psalmi.

On yxi Walitos/ ette oikia Oppi ombi turmellu. ia Rucous/ ette Jumala puchtan opin annais/ ia ne falskit opettaiat poishylkeis.

Ps 12:1 Dauidin Psalmi/ edelweisattapa Cadhexan kielen päle.
Dawidin psalmi/ edeltäweisattawa kahdeksan kielen päälle.
Ps 12:2 AUta HERRA/ sille ne Pyhet ouat wähenyuet/ Ja ne wskoliset ouat haruat Inhimisten Lasten seas.
AUta HERRA/ sillä ne pyhät owat wähenneet/ Ja ne uskolliset owat harwat ihmisten lasten seassa.
Ps 12:3 Jocainen Lehimeisens cansa turha puhupi ia coetteleuat/ ia opettauat erineisist Sydhemiste.
Jokainen lähimäisensä kanssa turhaa puhuupi ja koettelewat/ ja opettawat erinäisistä sydämistä.
Ps 12:4 Yleskatkoicohon HERRA caiken wlcocullasudhen/ ia ne Kielet iotca Coriasti puhuuat.
Ylöskatkohon HERRA kaiken ulkokultaisuuden/ ja ne kielet jotka koreasti puhuwat.
Ps 12:5 Jotca sanouat/ Meiden kielillen pite meiden woittaman/ Meiden tule puhuua/ Cuca meiden HERRAN ombi?
Jotka sanowat/ Meidän kielellän pitää meidän woittaman/ Meidän tulee puhua/ Kuka meidän HERRAN ompi?
Ps 12:6 Ette nyt ne kieuhet häuiteten/ ia ne Waiuaset hocauat/ nyt mine ylesnousen/ ma HERRA/ Mine tahdon Auun saatta/ ette rohkiast pite opetettaman.
Että nyt ne köyhät häwitetään/ ja ne waiwaset huokaawat/ nyt minä ylös nousen/ mä HERRA/ Minä tahdon awun saattaa/ että rohkiasti pitää opetettaman.
Ps 12:7 HERRAN puhet ouat kirkat ninquin cwrnittu Hopia sauisis crwsis/ Seitzemenkerta coeteldu.
HERRAN puheet owat kirkkaat niinkuin kuurnittu hopea sawisissa cruusissa/ seitsemän kertaa koeteltu
Ps 12:8 Sine HERRA ketke ne/ ia wariele meite teste Sughusta ijancaikisesta.
Sinä HERRA kätkee ne/ ja warjele meitä tästä suwusta iankaikkisesti.
Ps 12:9 Sille iocapaica Jumalattomist teuteten/ cussa sencaltaiset irdhalliset Inhimiset/ Canssan seas hallitzeuat.
Sillä joka paikka jumalattomista täytetään/ kussa senkaltaiset irralliset ihmiset/ Kansan seassa hallitsewat.