Psalttari

XXXIV. Psalmi .

 

On yxi ialo Kijtoswirsi/ coska hädheste pästy on/ ia Dauidin Esicuuast/ iolla hen caiki iocaista neuuo samalmoto Apu ia wapadust rucoleman. Nin mös Engeliten warinottamisesta.

Ps 34:1 Dauidin Psalmi/ coska hen Casuons mwtti Abimelechin edes/ ioca henen tyköens poisaioi ia hen poismeni.
Dawidin psalmi/ koska hän kaswonsa muutti Abimelechin edessä/ joka hänen tyköänsä pois ajoi ja hän poismeni.
Ps 34:2 MIne kijten HERRA caikin aigoin/ henen kijtoxens pite alati oleman minun Suusani.
Minä kiitän HERRAA kaikin ajoin/ hänen kiitoksensa pitää alati olemaan minun suussani.
Ps 34:3 Minun Sielun pite HERRALDA itzens kerskaman/ ette ne Radholiset pite sen cwleman ia iloitzeman.
Minun sielun pitää HERRALTA itsensä kerskaaman/ että ne raadolliset pitää sen kuuleman ja iloitseman.
Ps 34:4 Ylisteket HERRA minun cansani/ ia yleskorghottakam ynne henen Nimeens.
Ylistäkäät HERRAA minun kanssani/ ja ylös korottakaamme ynnä hänen nimensä.
Ps 34:5 Coska mine HERRA kyselin/ wastasi hen minua/ ia pelasti minun caikista wapistoxista.
Koska minä HERRAA kyselin/ wastasi hän minua/ ja pelasti minun kaikista wapistuksista.
Ps 34:6 Jotca henen pälens catzouat/ ne yleswalgistetan/ ia heiden Casuons ei tule häpien.
Jotka hänen päällensä katsowat/ ne ylöswalkistetaan/ ja heidän kaswonsa ei tule häpeään.
Ps 34:7 Coska teme Radholinen hwsi/ cwli HERRA henen/ ia autti henen caikista tuskistans.
Koska tämä raadollinen huusi/ kuuli HERRA hänen/ ja autti hänen kaikista tuskistansa.
Ps 34:8 HERRAN Engeli skantzapi ne ymberins/ iotca hende pelkeuet/ ia pelastapi heite.
HERRAN enkeli skantsaapi (piirittää) ne ympärinsä/ jotka häntä pelkääwät/ ja pelastaapi heitä.
Ps 34:9 Maistacat ia catzocat quinga sulainen on HERRA/ Autuas on se/ ioca henen pälens turua.
Maistakaat ja katsokaat kuinka sulainen on HERRA/ Autuas on se/ joka hänen päällensä turwaa.
Ps 34:10 Pelietke HERRA te caiki henen Pyhens/ Sille iotca hende pelkeuet/ ei nijlte miteen pwtu.
Peljätkää HERRAA te kaikki hänen pyhänsä/ Sillä jotka häntä pelkääwät/ ei niiltä mitään puutu.
Ps 34:11 Ne Rickaat pite taruitzeman/ ia isoman/ Mutta iotca HERRA etziuet/ ei heilde miten hyue pwtu.
Ne rikkaat pitää tarwitseman/ ja isoaman/ Mutta jotka HERRAA etsiwät/ ei heiltä mitää hywää puutu.
Ps 34:12 Tulcat tenne Lapset/ cwlka minua/ HERRAN pelghon mine teille opetan.
Tulkaat tänne lapset/ kuulkaa minua/ HERRAN pelon minä teille opetan.
Ps 34:13 Cuca ombi/ ioca hyue Elemete pyte? Ja pidheis kernasti hywije peiuie?
Kuka ompi/ joka hywää elämätä pyytää? Ja pitäisi kernaasti hywiä päiwiä?
Ps 34:14 Wariele sinun * Kieles pahudhesta/ ia sinun Hwles ettei he wiettelyste puhuisi.
Warjele sinun kielesi pahuudesta/ ja sinun huulesi ettei he wiettelystä puhuisi.
Ps 34:15 Lacka pahasta/ ia tee hyue/ etzi Rauha/ ia noutele hende.
Lakkaa pahasta/ ja tee hywää/ etsi rauhaa/ ja noutele häntä.
Ps 34:16 HERRAN Silmet catzouat sen Wanhurskan päle/ ia henen Coruans heiden Parghunsa päle.
HERRAN silmät katsowat sen wanhurskaan päälle/ ja hänen korwansa heidän parkunsa päälle.
Ps 34:17 Mutta HERRAN Casuo seiso ylitze pahantekiädhen/ nin ette hen * hucutta maasta heiden muistonsa.
Mutta HERRAN kaswo seisoo ylitse pahantekiäiden/ niin että hän hukuttaa maasta heidän muistonsa.
Ps 34:18 Coska ne Wanhurskat hwtauat/ nin HERRA cwlepi/ ia pelasta heite caikista heiden tuskistans.
Koska ne wanhurskaat huutawat/ niin HERRA kuuleepi/ ja pelastaa heitä kaikista heidän tuskistansa.
Ps 34:19 HERRA on iuri lesse nijte/ ioilla murhelinen Sydhen on/ ia auta nijte/ ioilla surkia mieli on.
HERRA on juuri läsnä niitä/ joilla murheellinen sydän on/ ja auttaa niitä/ joilla surkea mieli on.
Ps 34:20 Palio paha sille Wanhurskalle tapactu/ Mutta HERRA henen nijste caikista pästepi.
Paljon pahaa sille wanhurskaalle tapahtuu/ Mutta HERRA hänen niistä kaikista päästääpi.
Ps 34:21 Hen ketke henelle caiki henen Luns/ ettei yxiken heiste mureta.
Hän kätkee hänelle kaikki hänen luunsa/ ettei yksikään heistä mureta.
Ps 34:22 Sen Jumalattoman pite pahudhen tappaman/ ia iotca site Wanhurskasta wihauat/ he sauat nuchten.
Sen jumalattoman pitää pahuuden tappaman/ ja jotka sitä wanhurskasta wihaawat/ he saawat nuhteen.
Ps 34:23 HERRA lunastapi henen Palueliains Sielut/ ia caiki iotca henen pälens toiuouat/ he nuchtettomaxi tuleuat.
HERRA lunastaapi hänen palwelijainsa sielut/ ja kaikki jotka hänen päällensä toiwowat/ he nuhteettomaksi tulewat.