Psalttari

XV. Psalmi.

Ombi Ennustos Christusen Pinast ia Ylesnousemisest etc.

Ps 16:1 Dauidin yxi Cullainen Cappale. KEtke minua HERRA/ sille mine wskallan sinun päles.
Dawidin yksi kultainen kappale. Kätke minua HERRA/ sillä minä uskallan sinun päällesi.
Ps 16:2 Mine olen HERRALLE sanonut/ Sine olet minun HERRAN/ minun teuty sinun tedhes kerssie.
Minä olen HERRALLE sanonut/ Sinä olet minun HERRANI/ minun täytyy sinun tähtesi kärsiä.
Ps 16:3 Ninen Pyhein tedhen/ iotca maan päle ouat/ ia ninen Cunnialisten tedhen/ heisse on minulle caiki mielennoudhe.
Niiden pyhäin tähden/ jotka maan päällä owat/ ja niiden kunniallisten tähden/ heissä on minulle kaikki mielennoude.
Ps 16:4 Mutta nijlle/ iotca ydhen Toisen ielkin riendeuet/ pite swri Sydemenkipu oleman/ Em mine wffra heiden Joomawffrians weren cansa/ enge heiden * Nimeens mainitze minun Suussani.
Mutta niille/ jotka yhden toisen jälkeen rientäwät/ pitää suuri sydämenkipu oleman/ En minä uhraa heidän juomauhriansa weren kanssa/ enkä heidän nimeensä mainitse minun suussani.
Ps 16:5 Mutta HERRA ombi minun Tauaran ia Osan/ Sine ylespidhet minun Perimiseni.
Mutta HERRA ompi minun tawarani ja osani/ Sinä ylöspidät minun perimiseni.
Ps 16:6 Arpa minulle langesi nisse caunimis/ Mine olen kircan Perimisen saanut.
Arpa minulle lankesi niissä kauniimmissa/ Minä olen kirkkaan perimisen saanut.
Ps 16:7 Mine kijtten site HERRA/ ioca minun on neuuonut/ nin mös öölle minun Munaskuuni ouat minua curittaneet.
Minä kiitän sitä HERRA/ joka minun on neuwonut/ niin myös yöllä minun munaskuuni owat minua kurittaneet.
Ps 16:8 Mine pidhen aina HERRAN minun Casuoni edes/ Sille ette hen on minun oikeal polellani Senteden em mine horiu.
Minä pidän aina HERRAN minun kaswoni edessä/ Sillä että hän on minun oikealla puolellani. Sentähden en minä horju.
Ps 16:9 Senteden minun sydhemen riemuitze/ ia minun * Cunnian ombi iloinen/ Ja mös minun Lihani pite lepemen toiuouxes.
Sentähden minun sydämeni riemuitsee/ ja minun kunnian ompi iloinen/ Ja myös minun lihani pitää lepäämän toiwouksessa.
Ps 16:10 Sille eipe sine ylenanna minun Sieluani Heluetis/ etke sine salli/ ette sinun Pyhes mätenis.
Sillä eipä sinä ylenanna minun sieluani helwetissä/ etkä sinä salli/ että sinun pyhäsi mätänisi.
Ps 16:11 Sine osotadh minulle sen Tien Elemehen/ sinun casuos edes ombi teudhelinen ilo/ ia riemulinen meno sinun oikeallas ijancaikisesta.
Sinä osoitat minulle sen tien elämähän/ sinun kaswosi edessä ompi täydellinen ilo/ ja riemullinen meno sinun oikeallasi iankaikkisesti.