Psalttari

LXXXII. Psalmi .

 

Ombi yxi raskas vchkaus sen Esiuallan wastan/ ioca wircans vnottapi/ Waan haaskauat wallans Kieuhie sortadhen/ Ja Rickautta culuttauat heiden irtaudhesans.
Nin hen hirmuisesta kekepi/ ette ne pahat Tyrannit pite huckuman/ ninen Jumalisten Lohutoxexi. Mutta ette hen Esiuallat Jumaloixi cutzupi/ sille se tapactui/ ette he ouat Jumalan Sädhyt Ro. 13. Ja ette heiden pite Jumaliset Asiat toimittaman quin on/ Rauhan/ Souinon/ Hyuen Menon/ Ja Pahoia estemen ia rangaiseman.

Ps 82:1 Yxi Assaphin Psalmi.
Yksi Asaphin psalmi.
Ps 82:2 JUmala seiso sijnä Jumalan Seurakunnassa/ Ja ombi Domari Jumaloiten seas.
Jumala seisoo siinä Jumalan seurakunnassa/ ja ompi tuomari jumaloiden seassa.
Ps 82:3 Quincauuan te tadhotta wärin Domita/ ia sen Jumalattoman Personan modhon edelpanna? Sela.
Kuinkauan te tahdotte wäärin tuomita/ ja sen jumalattoman persoonan muodon edelle panna? Sela.
Ps 82:4 Techket oikius sille Kieuhelle ia Öruoille/ Ja autacat ne Radholiset ia waiuaset oikiudhella.
Tehkäät oikeus sille köyhälle ja orwoille/ ja auttakaat ne raadolliset ja waiwaiset oikeudella.
Ps 82:5 Pelastacat sitä Ylencatzotua ia Kieuhe/ ia pästeket hende sen Jumalattoman wallasta.
Pelastakaat sitä ylenkatsottua ja köyhää/ ja päästäkäät häntä sen jumalattoman wallasta.
Ps 82:6 Mutta euet he tottele/ eike Lucu pidhe/ he keuuet iäriestens pimeis/ Senteden teuty caiki Maan Perustoxet caatuman.
Mutta eiwät he tottele/ eikä lukua pidä/ he käywät järjestänsä pimeässä/ Sentähden täytyy kaikki maan perustukset kaatuman.
Ps 82:7 Mine tosin sanoin/ Te oletta Jumalat/ ia caiki tyyni sen Corkeiman Lapset.
Minä tosin sanoin/ Te olette jumalat/ ja kaikki tyynni sen Korkeimman lapset.
Ps 82:8 Quitengin teuty teiden coolla ninquin Inhimisetki/ Ja ninquin iocu Tyranni hucutta.
Kuitenkin täytyy teidän kuolla niinkuin ihmisetkin/ Ja niinkuin joku tyranni hukuttaa.
Ps 82:9 Ylesnouse Jumala/ ia Domitze Maa/ Sille sine olet yxi HERRA ylitze caikein Pacanoidhen.
Ylös nouse Jumala/ ja tuomitse maa/ Sillä sinä olet yksi HERRA ylitse kaikkein pakanoiden.