Psalttari

VI. Psalmi.

Palauainen Rucous Synnein Andexiandamisen tedhen.

Ps 6:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa Cadhexan kielen päle.
Dawidin psalmi edeltäweisattava kahdeksan kielen päälle.
Ps 6:2 OY HERRA ele minua rangaise sinun wihasas/ ia ele minua sinun hirmudhesas curita.
OI HERRA älä minua rankaise sinun wihassasi/ ja älä minua sinun hirmuudessasi kurita.
Ps 6:3 HERRA ole minun Armolinen/ sille mine olen heicko/ Paranna HERRA minua/ sille minun Lwni ouat häiristyneet.
HERRA ole minulle armollinen/ sillä minä olen heikko/ Paranna HERRA minua/ sillä minun luuni owat häiristyneet.
Ps 6:4 Ja minun Sielun ombi sangen pelestettu/ ah sine HERRA/ quinga cauuan?
Ja minun sieluni ompi sangen pelästetty/ Ah sinä HERRA/ kuinka kauan?
Ps 6:5 Kenne sinuas HERRA/ ia pelasta minun Sielun/ auta minua sinun Hywuydhes teden.
Käännä sinuas HERRA/ ja pelasta minun sieluni/ auta minua sinun hywyytesi tähden.
Ps 6:6 Sille ettei Colemas kengen muista sinun päles/ cuca sinua Heluetis tacto kijtte?
Sillä ettei kuolemassa kenkään muista sinun päällesi/ kuka sinua helwetissä tahtoo kiittää?
Ps 6:7 Mine olen nin wesynyt hocauxista/ mine wirutan minun Woteni yli öte/ ia castan minun Sengyni minun kynelilleni.
Minä olen niin wäsynyt huokauksista/ minä wirutan minun wuoteni yli yötä/ ja kastan minun sänkyni minun kyynelilläni.
Ps 6:8 Minun Moton on mwttunut mureheni teden/ ia on wanhennut/ Sille mine adhistetan caikilda polilda.
Minun muotoni on muuttunut murheeni tähden/ ja on wanhennut/ Sillä minä ahdistetaan kaikilta puolilta.
Ps 6:9 Eroitca minusta caiki Pahointekiet/ Sille ette HERRA cwle minun idkuni.
Erotkaa minusta kaikki pahantekijät/ Sillä että HERRA kuule minun itkuni.
Ps 6:10 HERRA cwlepi minun Rucouxeni/ Minun anomiseni Herra wastanottapi.
HERRA kuuleepi minun rukoukseni/ Minun anomiseni Herra wastaanottaapi.
Ps 6:11 Caiki minun Wiholiseni hepien saauat/ ia sangen pelieteteen/ heidens tacaparein kendeuet/ ia iwri nopiast häuäisteen.
Kaikki minun wiholliseni häpeän saavat/ ja sangen peljätetään/ heidäns takaperin kääntäwät/ ja juuri nopiasti häwäistään.