Psalttari

XLVII. Psalmi .

 

On yxi Kijtoswirsi/ Woitonlaulu ia yxi Ennustos Messiasen Waldakunnan asettamisest/ seke Juttain ette Pacanain seas/ Jonga hen Synnist/ Colemast/ Perkelen angarudhest ia caikista waiuasta pästepi. Ja ette hen on totinen Jumala heilde omistettaua.

Ps 47:1 Corachin Lasten Psalmi edelweisattapa sijte Norudhesta.
Corahin lasten psalmi edeltäweisattawa siitä nuoruudesta.
Ps 47:2 CAicki Canssat paukuttacat käsien/ Ja ihastucat Jumalalle/ iloisen änen cansa.
Kaikki kansat paukuttawat käsiään/ Ja ihastukaat Jumalalle/ iloisen äänen kanssa.
Ps 47:3 Sille HERRA se caikein corkein ombi hirmulinen/ yxi swri Kuningas coco maan päle.
Sillä HERRA se kaikkein korkein ompi hirmullinen/ yksi suuri Kuningas koko maan päällä.
Ps 47:4 Hen alendapi Canssat meiden alanne/ ia ne Pacanat meiden Jalcain ala.
Hän alentaapi kansat meidän allemme/ ja ne pakanat meidän jalkain alle.
Ps 47:5 Hen wloswalitze meite henen Perimisexens/ sen Jacobin Cunnian/ iota hen racasta. Sela.
Hän uloswalitsee meitä hänen perimiseksensä/ sen Jakobin kunnian/ jota hän rakastaa. Sela.
Ps 47:6 Jumala ylesastui ihastuxen cansa/ ia se HERRA heliseuen Basunan cansa.
Jumala ylösastui ihastuksen kanssa/ ja se HERRA helisewän basuunan kanssa.
Ps 47:7 Kijtosweisatcat/ Kijtosweisatcat Jumalan/ Kijtosweisatcat kijtosweisatcat meiden Kuningallen.
Kiitos weisatkaat/ Kiitos weisatkaat Jumalan/ Kiitos weisatkaat Kiitos weisatkaat meidän Kuninkaallen.
Ps 47:8 Sille Jumala ombi Kuningas coco Maan päle/ kijtosweisatcat henelle * wisaasta.
Sillä Jumalan ompi Kuningas koko maan päällä/ Kiitos weisatkaat hänelle wiisaasti.
Ps 47:9 Jumala on Kuningas Pacanaidhen ylitze/ Jumala istupi henen pyhen Stolins päle.
Jumala on Kuningas pakanaiden ylitse/ Jumala istuupi hänen pyhän tuolinsa päälle.
Ps 47:10 Canssain Päämiehet ouat cocondunuet sen Abrahamin Jumalan Canssan tyge/ Sille Jumala ombi sangen corghotettu ninen Herrain tygene Maan päle.
Kansain päämiehet owat kokoontuneet sen Abrahamin Jumalan kansan tykö/ Sillä Jumala ompi sangen korotettu niiden herrain tykönä maan päällä.