Psalttari

CXLIII. Psalmi .

 

On Rucous/ Omantunnon Sodhas/ Raskais halois/ Synnin Kiusauxes/ ia Jumalan hirmulisen Domion etzicos/ coska me ei ycten Ansiota eike Wanhurskautta meisse itzesem leudhe/ Mutta caiki domittauat/ ia Epeileuet meiden Töisem ia Ansioisam. Nin me sis sula Armo kerietkem/ Ninquin mwtkin Jumaliset Mailman alghusta pysit/ ia sait/ Christusen teden.
Sille sepe Jumalan Wanhurskaus on/ ette hen Andimexi Christusen teden synnit meille andexiandapi/ ia meite wanhurskasten edest lukepi.

Ps 143:1 Dauidin Psalmi. HERRA cwldele minun Rucouxen/ Ymmerdhe minun anomisen sinun Totudhes teden/ Cwldele minua sinun Wanhurskaudhes teden.
Dawidin psalmi. HERRA kuuntele minun rukoukseni/ Ymmärrä minun anomiseni sinun totuutesi tähden/ Kuuntele minua sinun wanhurskautesi tähden.
Ps 143:2 Ja ele keu Domiolle sinun Paluelias cansa/ Sille ettei yxiken Eleue ole waca sinun edesses.
Ja älä käy tuomiolle sinun palwelijasi kanssa/ Sillä ettei yksikään eläwä ole wakaa sinun edessäsi.
Ps 143:3 Sille se Wiholinen wainoapi minun Sieluani/ ia rickilöpi minun Elemeni Mahan asti/ Hen pane minun Pimeytehen/ ninquin ne Cooleuaiset Mailmassa.
Sillä se wihollinen wainoaapi minun sieluani/ ja rikkilyöpi minun elämäni maahan asti/ Hän pani minut pimeyteen/ niinkuin ne kuolewaisessa maailmassa.
Ps 143:4 Ja minun Hengen ombi minussa adhistettu/ Minun Sydhemen ombi minussa culutettu.
Ja minun henkeni ompi minussa ahdistettu/ Minun sydämeni ompi minussa kulutettu.
Ps 143:5 Mine muistelen ninen entisten Aicain päle/ Mine puhun caikista sinun Töistes/ Ja sanelen sinun Käsialastas.
Minä muistelen niiden entisten aikain päälle/ Minä puhun kaikista sinun töistäsi/ ja sanelen sinun käsialastasi.
Ps 143:6 Mine vlosleuiten minun käteni sinun poles/ Minun Sielun ianoapi sinun ielkes ninquin yxi carkia Maa. Sela.
Minä uloslewitän minun käteni sinun puoleesi/ Minun sieluni janoaapi sinun jälkeesi niinkuin yksi karkea maa. Sela.
Ps 143:7 HERRA cwldele minua nopiasti/ minun Hengen catopi/ Ele sinun Casuoas minulda ketke/ ettei mine ninen caltaisexi tulisi/ iotca Hautan meneuet.
HERRA kuuntele minua nopeasti/ minun henkeni katoaapi/ Älä sinun kaswojasi minulta kätke/ ettei minä niiden kaltaiseksi tulisi/ Jotka hautaan menewät.
Ps 143:8 Szoo minun warahin cwlda sinun Armoias/ Sille sinun päles mine toiuon/ Ilmoita minulle se Tie/ iota mödhen minun pite keumen/ Sille mine ikeuöitzen sinun ielkes.
Suo minun warhain kuulla sinun armoasi/ Sillä sinun päällesi minä toiwon/ Ilmoita minulle se tie/ jota myöten minun pitää käymän/ sillä minä ikäwöitsen sinun jälkeesi.
Ps 143:9 Pelasta minua HERRA minun Wiholisistani/ Sinun tyges mine pakenen.
Pelasta minua HERRA minun wihollisistani/ sinun tykösi minä pakenen.
Ps 143:10 Opeta minua tekemen sinun Sosios ielkin/ Sille sine olet minun Jumalan/ sinun hyue Henges wieken minun tasaisen Tien päle.
Opeta minua tekemään sinun suosiosi jälkeen/ Sillä sinä olet minun Jumalani/ sinun hywä Henkesi wieköön minua tasaisen tien päällä.
Ps 143:11 HERRA wirgota minua sinun Nimes teden/ vloswie minun Sielun hädheste/ sinun Oikiudhes teden.
HERRA wirwota minua sinun nimesi tähden/ uloswie minun sielun hädästä/ sinun oikeutesi tähden.
Ps 143:12 Ja mesta minun Wiholiseni sinun Hywydhes teden/ Ja cadhota caiki ne/ iotca minun Sieluani adhistauat/ Sille mine olen sinun Paluelias.
Ja mestaa minun wiholliseni sinun hywyytesi tähden/ ja kadota kaikki ne/ jotka minun sieluani ahdistawat/ sillä minä olen sinun palwelijasi.