Psalttari

CXXXVI. Psalmi .

 

On Kijtossana/ ninquin se entinen. Sille tesse ylesluetan Loomisen hyuetteghot/ ia iotca hen erinomaisesta Israelin Canssalle osotti/ Ja neuuopi heite Kijtossanoihin.

Ps 136:1 KIjtteket HERRA/ Ette hen on Armachtaia/ Sille henen Hywydhens pysypi ijacaikisesta.
Kiittäkäät HERRAA/ että hän on armahtaja/ sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:2 Kijtteket caikein Jumalain Jumala/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät kaikkein Jumalain Jumalaa/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:3 Kijtteket site caikein HERRAIN HERRA/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät sinä kaikkein HERRAIN HERRAA/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:4 Joca yxinens swret Ihmet tekepi/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka yksinänsä suuret ihmeet tekeepi/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:5 Joca ne Taiuaat * sädhylisesta tehnyt on. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka ne taiwaat säädyllisesti tehnyt on. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:6 Joca Maan on wedhen päle leuittenyt/ Sille henen hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka maan on weden päälle lewittänyt/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:7 Joca swret Walkiudhet tehnyt ombi/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka suuret walkeudet tehnyt ompi/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:8 Auringoisen ette hen Peiuen edesseisois. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Aurinkoisen että hän päiwän edesseisoit. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:9 Cuun ia Tedhet ette he Ön edesseisoisit. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Kuun ja tähdet että he yön edessä seisoiit. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:10 Joca Egyptin Esicoiset löi. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka Egyptin esikoiset löi. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:11 Ja sielde Israelin vloswei. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ja sieltä Israelin uloswei. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:12 Wäkeuelle Kädhelle ia vlosoijetulla Käsiwardhella. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Wäkewällä kädellä ja ulosojennetulla käsiwarrella. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:13 Joca sen Punaisen Meren iacoi cadhexi osaxi. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka sen Punaisen Meren jakoi kahdeksi osaksi. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:14 Ja annoi Israelin sen lepitzekeudhe. Sille henen Hywydhes pysypi ijancaikisesta.
Ja antoi Israelin sen läwitsekäydä. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:15 Joca Pharaonin Sotawäkinens sihen Punaisen Merehen vpotti. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka pharaon sotawäkinensä siihen Punaiseen Mereen upotti. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:16 Joca henen Canssans wei Coruen lepitze/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka hänen kansansa wei korwen läwitse/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:17 Joca swret Kuningat löi. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka suuret kuninkaat löi. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:18 Ja tappoi wäkeuet Kuningaat. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ja tappoi wäkewät kuninkaat. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:19 Sihon sen Amorrein Kuningan. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Sihon sen Amoreitten kuninkaan. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:20 Ja Og sen Basan Kuningan. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ja Og sen Basan kuninkaan. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:21 Ja annoi heiden Maans perimisexi. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ja antoi heidän maansa perimiseksi. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:22 Perimisexi henen Palueliallens Israelile. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Perimiseksi hänen palwelijallensa Israelille. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:23 Sille hen muisti meiden pälene/ coska me alaspainetut olima/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Sillä hän muisti meidän päällemme/ koska me alaspainetut olimme/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:24 Ja lunasti meite meiden Wiholisistan/ Sille henne Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ja lunasti meitä meidän wihollisistan/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:25 Joca andapi caikelle Lihalle Roans/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka antaapi kaikelle lihalle ruokansa/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:26 Kijtteket site Taiuan Jumala. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät sitä Taiwaan Jumalaa/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.