Psalttari

CXXVII. Psalmi .

 

Teme Psalmi opetta Ettei Walta/ Kirco/ ia Honeenhallitos woidha eli taita asetetta/ hallitta/ taica warielta/ Ellei HERRA siugna/ Sen Sananparden ielkin/ HERRAN Siugnaus se rickauttapi.

Ps 127:1 Yxi Salomonin Weisu Corkeimas Choris. ELLei HERRA Honetta rakennaisi/ Nin he huckan tötetekisit/ iotca senpäle rakendauat.
Yksi Salomonin weisuu korkeimmassa kuorissa. Ellei HERRA huonetta rakentaisi/ Niin he hukkaan työtä tekisit/ jotka senpäälle rakentawat.
Ps 127:2 Ellei HERRA Caupungia warielis/ Nin ne Wartiat huckan waluouat.
Ellei HERRA kaupunkia warjelisi/ Niin ne wartijat hukkaan walwowat.
Ps 127:3 Se on turha/ ette te warhan ylesnouset/ ia hilian maata menet/ Ja swrella töölle Elatoxen walmistat/ Sille hen andapi ne Ysteuillens heiden maatessans.
Se on turha/ että te warhain ylösnouset/ ja hiljan maata menet/ Ja suurella työllä elatuksen walmistat/ Sillä hän antaapi ne ystäwäillensä heidän maatessansa.
Ps 127:4 Catzo/ Lapset ouat HERRAN Lahia/ Ja Rumin hedhelme on yxi Andamus.
Katso/ Lapset owat HERRAN lahja/ Ja ruumiin hedelmä on yksi antamus.
Ps 127:5 Quin Noolet iongun Väkeuen kädhesse/ Nin ouat ne Nooret Piltit.
Kuin nuolet jonkun wäkewän kädessä/ Niin owat nuoret piltit.
Ps 127:6 Autuas on se/ ionga Wijni nijte teunens on/ Euet ne häueistete/ Coska he Wiholisteins cansa Portissa toimittauat.
Autuas on se/ jonka wiini niitä täynnänsä on/ Eiwät ne häwäistetä/ Koska he wihollistensa kanssa portissa toimittawat.