Psalttari

LXIIII. Psalmi .

 

On yxi caunis Rucous Seurakunnan Wiholistein ia Panetteliadhen myrkyleisten kielein/ ia Pahan elkisten Neuuoin wastan/ Jotca mailmas aina ne Jumaliset weijuuet ia wainouat.

Ps 64:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 64:2 CWldele Jumala minun Ändeni minun Walituxessani/ Wariele minun Elemen silde hirmuliselda wiholiselda.
Kuuntele Jumala minun ääntäni minun walituksessani/ Warjele minun elämäni siltä hirmuiselta wiholliselta.
Ps 64:3 Peite minua ninen Pahoin cocouxist/ ninen Pahantekiedhen Kimbusta.
Peitä minua niiden pahoin kokouksista/ niiden pahaintekijäiden kimpusta.
Ps 64:4 Jotca heiden Kielens hiouat ninquin Miecan/ Jotca ambuuat heiden myrkylisille sanoilans/ ninquin Nolilla.
Jotka heidän kielensä hiowat niinkuin miekan/ Jotka ampuwat heidän myrkyllisillä sanoillansa/ niinkuin nuolilla.
Ps 64:5 Ette he salaisest ambuisit sen Hurskan/ Ekilisest he ambuuat henen pälens/ ilman pelgota.
Että he salaisesti ampuisit sen hurskaan/ Äkillisesti he ampuwat hänen päällensä/ ilman pelkoa.
Ps 64:6 He ouat rochkiat heiden pahain aighotustens cansa/ ja puhuuat quinga he Paulat wiriteisit/ ia sanouat/ Cuca taita ne nähdä?
He owat rohkeat heidän pahain aikomustensa kanssa/ ja puhuwat kuinka he paulat wirittäisit/ ja sanowat/ Kuka taitaa ne nähdä?
Ps 64:7 He tichterauat Coirutta/ ia sala sen piteuet/ he ouat pahaelkiset ia piteuet caualat Joonet.
He tihteeraawat (ajattelewat) koiruutta/ ja salaa sen pitäwät/ he owat pahanilkiset ja pitäwät kawalat juonet.
Ps 64:8 Mutta Jumalan pite heite ekist ambuman/ nin ette heiden kiuistemen pite.
Mutta Jumalan pitää heitä äkisti ampuman/ niin että heidän kiwistämän pitää.
Ps 64:10 Ja caiki Inhimiset iotca sen näkeuet/ pite sanoman/ Sen Jumala on tehnyt/ ia astaitzeman sen oleuan Jumalan teghon.
Ja kaikki ihmiset jotka sen näkewät/ pitää sanoman/ Sen Jumala on tehnyt/ ja astaitseman sen olewan Jumalan teon.
Ps 64:11 Heiden oma Kielens pite heite langettaman/ ette iocainen quin heite näke/ pite heite häueisemen.
Heidän oma kielensä pitää heitä langettaman/ että jokainen kuin heitä näkee/ pitää heitä häwäisemän.
Ps 64:12 Ne Wanhurskat pite heidens HERRASSA riemuitzeman/ ia henen pälens vskaldaman/ Ja caiki hurskat sydhemet pite sijte kerskaman
Ne wanhurskaat pitää heitänsä HERRASSA riemuitseman/ ja hänen päällensä uskaltaman/ ja kaikki hurskaat sydämet pitää siitä kerskaaman.