Psalttari

XX.Psalmi .

 

On yxi Rucous/ Esiuallan/ ia Ychteitzen Rauhan/ Canssan ia Onnelisen menestuxen/ ia hallituxen edest Waldakunnas.

Ps 20:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 20:2 HERRA cwlcoon sinua hädheses/ se Jacobin Jumalan Nimi sinua warielkoon.
HERRA kuulkoon sinua hädässäsi/ se Jakobin Jumalan nimi sinua warjelkoon.
Ps 20:3 Hen lehettekön sinulle Apua Pyhydheste/ ia Zionista sinua wahuistacoon.
Hän lähettäköön sinulle apua pyhyydestä/ ja Sionista sinua wahwistakoon.
Ps 20:4 Hen muistacon sinun caikein Rocawffreis päle/ Ja sinun Poltwffris olcoon lihauat. Sela.
Hän muistakoon sinun kaikkein ruokauhreisi päälle/ Ja sinun polttouhrisi olkoon lihawat. Sela
Ps 20:5 Hen andacon sinulle mite sydhemes ano/ ia päätteken caiki sinun aiuotuxes.
Hän antakoon sinulle mitä sydämesi anoo/ ja päättäkään kaikki sinun aiwoituksesi.
Ps 20:6 Me kerskama/ Ettes meite auitat/ Ja meiden HERRAN Jumalan Nimesse/ me ylennemme meiden Liponne/ HERRA teuttekön caiki sinun Rucouxes.
Me kerskaamme/ Ettäs meitä autat/ Ja meidän HERRAN Jumalan nimessä/ me ylennämme meidän lippumme/ HERRA täyttäköön kaikki sinun rukouksesi.
Ps 20:7 Nyt mine tunnen/ ette HERRA henen Woidheltuans auttapi/ ia cwlepi henen/ henen pyheste Taiuastans/ henen Oikia kätens autta woimalisesta.
Nyt minä tunnen/ että HERRA hänen woideltuansa auttaapi/ ja kuuleepi hänen/ hänen pyhästä taiwaastansa/ hänen oikea kätensä auttaa woimallisesti.
Ps 20:8 Neme vskaldauat Ratasten ia Orichten päle/ Mutta me muistamma meiden HERRAN Jumalan Nimen päle.
Nämä uskaltawat ratasten ja oriiden päälle/ Mutta me muistamme meidän HERRAN Jumalan nimen päälle.
Ps 20:9 He ouat alascukistetut ia langeneet/ mutta me ylesnousima ia oikiasti seisomma.
He owat alaskukistetut ja langenneet/ mutta me ylösnousimme ja oikiasti seisomme.
Ps 20:10 Auta HERRA/ se Kuningas meite cwlcan/ coska me hwdhama.
Auta HERRA/ se Kuningas meitä kuulkaan/ koska me huudamme.