Psalttari

LXXXI. Psalmi .

 

Teme Psalmi weisattin Maiain Juhlisa/ sixi Egiptin/ lechtemisen muistoxi/ Ja on yxi Manaus coco Seurakunnalle/ sijte Ensimeisen/ Keskyn Opetoxest. Ette se ainoa Jumala tule cumarta/ ioca wissille Todhistoxilla ia Sanalla itzens ilmoitti/ seke sijnä/ ette hen Israelin Canssan Egiptist vloswei/ ette Nytt telle aialla/ quin hen Poicans lehetti/ ia Pyhen Hengen annoi. Telle Manauxella liseten lopusa/ kesky Paranoxesta.

Ps 81:1 Githithin päle edelweisattapa/ Assaphin.
Githithin päälle edeltäweisattawa/ Asaphin.
Ps 81:2 VEisacat iloisast Jumalalle/ ioca meiden Wäkewydhen on/ Ihastucat Jacobin Jumalalle.
Weisatkaat iloisesti Jumalalle/ joka meidän wäkewyyden on/ Ihastukaat Jakobin Jumalalle.
Ps 81:3 Ottacat ne Psalmit ia toocat Trummut/ Lustiliset Candelet Psaltarin cansa.
Ottakaat ne psalmit ja tuokaat rummut/ lystilliset kanteleet psalttarin kanssa.
Ps 81:4 Soittacat Pasunilla Udescuus/ meiden Lectimaianne Juhla peiuene.
Soittakaat pasuunilla uudessa kuussa/ meidän lehtimajanne juhlapäiwänä.
Ps 81:5 Sille se on yxi Tapa Israelis/ Ja sen Jacobin Jumalan yxi Oikius.
Sillä se on yksi tapa Israelissa/ Ja sen Jakobin Jumalan yksi oikeus.
Ps 81:6 Sen hen pani Josephis ydhexi Todhistoxexi/ coska he Egiptin maalda vloslexi/ ia Oudhon Kielen cwlluet olit.
Sen hän pani Josephin yhdeksi todistukseksi/ koska he Egyptin maalta ulosläksi/ ja oudon kielen kuulleet olit.
Ps 81:7 Ja hen oli heiden Olcans coormasta wapactanut/ ia heiden Kädhens pääsit Tijlie tekemest.
Ja hän oli heidän olkansa kuormasta wapahtanut/ ja heidän kätensä pääsit tiiliä tekemästä.
Ps 81:8 Coska sine Tuskasas minua auxeshwsit/ nin mine autin sinua/ Ja cwldelin sinua coska Twlispä sinun ylitzes langesi/ ia coettelin sinua Rijtawedhes. Sela.
Koska sinä tuskassasi minua awuksesi huusit/ niin minä autin sinua/ Ja kuuntelen sinua koska tuulispää sinun ylitsesi lankesi/ ja koettelin sinun riitaweljesi. Sela.
Ps 81:9 Cwle minun Canssan/ Mine tadhon todhista sinun seasas/ Israel sinun pite minua cwleman.
Kuule minun kansani/ Minä tahdon todistaa sinun seassasi/ Israel sinun pitää minua kuuleman.
Ps 81:10 Ettei sinun seasas iocu mucalainen Jumala olisi/ ia ettei sine iotakan Wierast Jumalat cumardha.
Ettei sinun seassasi joku muukalainen Jumala olisi/ ja ettei sinä jotakin wierasta jumalat kumarra.
Ps 81:11 Mine olen se sinun HERRAS Jumalas/ ioca sinun Egiptin maalda vloswein/ Leuite Sws/ nin mine sen teuten.
Minä olen se sinun HERRASI Jumalasi/ joka sinun Egyptin maalta uloswein/ lewitä suusi/ niin minä sen täytän.
Ps 81:12 Mutta minun Canssani ei cwllut minun Ändeni/ ia Israel ei totellut minua.
Mutta minun kansani ei kuullut minun ääntäni/ ja Israel ei totellut minua.
Ps 81:13 Nin mine laskin heite heiden sydhemens pahutehen/ Ette he waellaisit Neuuonsa ielkin.
Niin minä laskin heitä sydämensä pahuuteen/ että he waeltaisit neuwonsa jälkeen.
Ps 81:14 Jos minun Canssani cwlisi minua/ Ja Israel minun Teisseni keuisi.
Jos minun kansani kuulisi minua/ ja Israel minun teissäni käwisi.
Ps 81:15 Jwripian mine heiden Wiholisens alaspainaisin/ ia minun käteni ylitze heiden Wainolistens kendeisin.
Juuri pian minä heidän wihollisensa alaspainaisin/ ja minun käteni ylitse heidän wainollistensa kääntäisin.
Ps 81:16 Ja iotca HERRA wihauat/ huckan he pyrkeuet hende wastan/ Mutta heiden Aicans olisi ijancaikisesta pysyue.
Ja jotka HERRA wihaawat/ hukkaan he pyrkiwät häntä wastaan/ mutta heidän aikansa olisi iankaikkisesti pysywä.
Ps 81:17 Ja mine roockisin heite parahilla Nisuilla/ Ja Hunaialla Calliosta rauitzisin heite.
Ja minä ruokkisin heitä parhailla nisuilla/ ja hunajalla kalliosta rawitsisin heitä.