Psalttari

CXXXV. Psalmi .

 

Teme on Seurakunnan/ quin Mailmas vihatan ia vaiuatan/ Rucous/ henen wiholisteins wastan/ Waan syy tesse mainitan/ nimitein/ seke ychteitzet ette erinomaiset Ihmet ia hyuetteghot/ quin Jumala Jacobin Honella/ Waldakunnalle ia Pappiudhelle vsein ia monikerdaisest osottanut on/ Egiptin pästemisest/ Monein Kuningain woittamisest/ Canaan Maan vlosiacamisest. etc. Ette hen wiele nytkin samalmoto Seurakunnans auttais. etc. Halleluia.

Ps 135:1 YListeket sen HERRAN Nime/ Kijtteket te HERRAN Palueliat.
Ylistäkäät sen HERRAN nimeä/ Kiittäkäät te HERRAN palwelijat.
Ps 135:2 Te quin seisotta HERRAN Honessa/ Nijsse meiden Jumalan Esihoneissa.
Te kuin seisotte HERRAN huoneessa/ Niissä meidän Jumalan esihuoneissa.
Ps 135:3 Kijtteket site HERRA/ Sille se HERRA ombi Armachtaia/ Kijtostweisacat henen Nimellens/ sille se ombi suloinen.
Kiittäkäät sitä HERRAA/ Sillä se HERRA ompi armahtaja/ Kiitosta weisatkaat hänen nimellensä/ sillä se ompi suloinen.
Ps 135:4 Sille HERRA on itzellens Jacobin vloswalinut/ Israel henen Erinomaisexens.
Sillä HERRA on itsellensä Jakobin uloswalinnut/ Israel hänen erinomaiseksensa.
Ps 135:5 Sille mine tiedhen/ ette se HERRA swri on/ Ja meiden Jumalan caikein Jumalaten edes.
Sillä minä tiedän/ että se HERRA suuri on/ ja meidän Jumalan kaikkein jumalaitten edessä.
Ps 135:6 Caiki mite HERRA tacto/ nijte hen teke/ Taiuas/ Maan päle/ Meres/ ia caikis Sywydhes.
Kaikki mitä HERRA tahtoo/ niitä hän tekee/ Taiwas/ maan päällä/ meressä/ ja kaikissa sywyydessä.
Ps 135:7 Joca Piluet andapi yleskeude nijste Maan äriste/ Joca Pitkeisentulen ynne Saten cansa tekepi/ Joca Twlet salaisist Paicoista andapi vlospuhalta.
Joka pilwet antaapi ylöskäydä niistä maan ääristä/ joka pitkäisen tulen ynnä sateen kanssa tekeepi/ joka tuulet salaisista paikoista antaapi ulospuhaltaa.
Ps 135:8 Joca ne Esicoiset Egiptis löi/ Seke Inhimisiste ette Cariasta.
Joka ne esikoiset Egyptissä löi/ sekä ihmisistä että karjasta.
Ps 135:9 Ja annoi Merkins ia Ihmeens tulla ylitze sinun Egiptin Maa/ Ylitze Pharaon ia caikein henen Palueliains.
ja antoi merkkinsä ja ihmeensä tulla ylitse sinun Egyptin maa/ ylitse pharaon ja kaikkein hänen palwelijainsa.
Ps 135:10 Joca palion Canssa löi/ Ja tappoi wäkeuet Kuningat.
Joka paljon kansaa löi/ ja tappoi wäkewät kuninkaat.
Ps 135:11 Sihon sen Amorein Kuningan/ Ja Oh sen Kuningan Basas/ Ja caiki Kuningasten wallat Canaanis.
Sihon se Amorein kuninkaan/ ja Oh se kuninkaan Basassa/ ja kaikki kuningasten wallat Kanaanissa.
Ps 135:12 Ja annoi heiden Maans Perimisexi/ Israelin henens Canssans perimisexi.
Ja antoi heidän maansa perimiseksi/ Israelin hänen kansansa perimiseksi.
Ps 135:13 HERRA sinun Nimes pysy ijancaikisesta/ sinun Muistos HERRA pysy ilman loppumat.
HERRA sinun nimesi pysyy iankaikkisesti/ sinun muistoisi HERRA pysyy ilman loppumatta.
Ps 135:14 Sille HERRAN pite henen Canssans domitzeman/ Ja henen Paluelioillens armolinen oleman.
Sillä HERRAN pitää hänen kansansa tuomitseman/ ja hänen palwelijoillensa armollinen oleman
Ps 135:15 Ne Pacanain Epeiumalat ouat Hopia ia Culda/ Inhimisten käsille tedhyt.
Ne pakanain epäjumalat owat hopea ja kulta/ ihmisten käsillä tehdyt.
Ps 135:16 Heille on Sw/ ia euet miten puhu/ Heille ouat Silmet/ ia euet miten näe.
Heillä on suu/ ja eiwät mitään puhu/ Heillä owat silmät/ ja eiwät mitään näe.
Ps 135:17 Heille ouat Coruat/ ia euet miten cwle/ Eike ole ensingen Hengi heiden Suusans.
Heillä owat korwat/ ja eiwät mitään kuule/ eikä ole ensinkään henki heidän suussansa.
Ps 135:18 Jotca sencaltaiset tekeuet/ he ouat heiden caltaisens/ Ja caiki iotca heiden pälens vskaltauat.
Jotka senkaltaiset tekewät/ he owat heidän kaltaisensa/ ja kaikki jotka heidän päällensä uskaltawat.
Ps 135:19 Se Israelin Hone kijtteken HERRA/ Te Aaronin Honesta kijtteke HERRA.
Te Israelin huone kiittäkään HERRAA/ Te Aaronin huoneesta kiittäkää HERRAA.
Ps 135:20 Te Leuin Honesta kijtteke HERRA/ Te quin HERRA pelkette/ kijtteke HERRA.
Te Lewin huoneesta kiittäkää HERRAA/ Te kuin HERRAA pelkäätte/ kiittäkää HERRAA.
Ps 135:21 Kijtetty olcoon se HERRA Zionista/ Joca Jerusalemis asupi. Halleluia.
Kiitetty olkoon se HERRA Zionista/ joka Jerusalemissa asuupi. Halleluja.