Psalttari

XXIX. Psalmi .

 

Dauidin Psalmi. On yxi Ennustos sijte oikiast Jumalan Palueluxest quin on/ wsko/ Rucous/ kijtos/ ia Sanan Julghistos/ Ja Christusen Waldakunnast/ ioca Euangeliumin cautta piti Mailma' ymberins leuitettemen.

Ps 29:1 EDestokat HERRALLE te wäkeuet/ Edestokat HERRALLE Cunnia ia wäkewuys.
Edestuokaat HERRALLE te wäkewät/ Edestuokaat HERRALLE kunnia ja wäkewyys.
Ps 29:2 Edestokat HERRALLE henen Nimens cunnia/ cumartakat HERRA pyhes Caunistoxes.
Edestuokaat HERRALLE hänen nimensä kunnia/ kumartakaat HERRAA pyhässä kaunistuksessa.
Ps 29:3 Se HERRAN äni keupi Wettein päle/ se cunnian Jumala pauhapi/ se HERRA swrten Wettein päle.
Se HERRAN ääni käypi wettein päälle/ se kunnian Jumala pauhaapi/ se HERRA suurten wettein päällä.
Ps 29:4 Se HERRAN äni keupi woiman cansa/ Se HERRAN äni keupi swreswaikutuxes.
Se HERRAN ääni käypi woiman kanssa/ Se HERRAN ääni käypi suuressa waikutuksessa
Ps 29:5 Se HERRAN äni serkepi Cedrit/ ia HERRA serkepi Cedrit Libanos.
Se HERRAN ääni särkeepi setrit/ ja HERRA särkeepi setrit Libanonissa.
Ps 29:6 Ja tekepi heite hyppemen ninquin Wasican/ seke Libanum ette Sirion/ ninquin nooren Yxisaruisen.
Ja tekeepi heitä hyppäämän niinkuin wasikan/ sekä Libanon että Sirion/ niinkuin nuoren yksisarwisen.
Ps 29:7 Se HERRAN äni leickapi/ ninquin Tulen lieki.
Se HERRAN ääni leikkaapi/ niinkuin tulen liekki.
Ps 29:8 Se HERRAN äni hailyttepi Coruen/ ia se HERRAN äni licuttapi sen Coruen Cades.
Se HERRAN ääni häilyttääpi korwen/ ja se HERRAN ääni liikuttaapi sen korwen Kaadessa.
Ps 29:9 Se HERRAN äni peliette Naraspeurat/ ia risupi Metzet/ ia henen Templisens tule iocaitzen sanoa henelle Cunniata.
Se HERRAN ääni peljättää naaraspeurat/ ja riisuupi metsät/ ja hänen templissänsä tulee jokaisen sanoa hänelle kunniata.
Ps 29:10 HERRA istupi tekemen luodhetta/ ia se HERRA Kuningana pisy ijancaikisesta.
HERRA istuupi tekemän luodetta/ ja se HERRA kuninkaana pysyy iankaikkisesti.
Ps 29:11 HERRA andapi Canssallens wäkewydhen/ HERRA siugnapi henen Canssans Rauhaan.
HERRA antaapi kansallensa wäkewyyden/ HERRA siunaapi hänen kansansa rauhaan.