Psalttari

LXX. Psalmi .

 

Ombi Rucous samast Asiast/ quin se entinen Psalmi. Sille hen rucolepi sen vskomattoman Juttain Sinagogan wastan/ ia nijnen Pyhein Seurakundain edeste.

Ps 70:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa Muistoxi.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa muistoksi.
Ps 70:2 RIenne Jumala minua wapactaman/ HERRA ( kijrucdha ) minua auttaman.
Riennä Jumala minua wapahtamaan/ HERRA (kiiruhda) minua auttamaan.
Ps 70:3 Häwetkön ia häueistäkön/ iotca minun Sieluni ielkin seisouat.
Häwetköön ja häwäistäköön/ jotka minun sieluni jälkeen seisowat.
Ps 70:4 Tacaperin he kietkön/ ia tulcon häueistetyxi/ Jotca minulle pahoia souat.
Takaperin he käyköön/ ja tulkoon häwäistetyksi/ jotka minulle pahoja suowat.
Ps 70:5 Ette he iellens häpien ala tulisit/ iotca minun ylitzeni hwtauat/ Ninpe/ Ninpe.
Että he jällens häpeän alle tulisit/ jotka minun ylitseni huutawat/ Niinpä/ Niinpä.
Ps 70:6 Iloitkan ia riemuitkan sinussa caiki/ iotca sinua etziuet/ ia iotca sinun Terueyttes racastauat/ aina sanocat/ Jumala olcon sangen ylistetty.
Iloitkaan ja riemuitkaan sinussa kaikki/ jotka sinua etsiwät/ ja jotka sinun terweyttäsi rakastawat/ aina sanokaat/ Jumala olkoon sangen ylistetty.
Ps 70:7 Mutta mine olen Radholinen ia Kieuhe/ rienne Jumala minun tykeni/ Sille sine olet minun Auttaian ia Pelastaian/ minun Jumalan Ele viwyte.
Mutta minä olen raadollinen ja köyhä/ riennä Jumala minun tyköni/ Sillä sinä olet minun auttajain ja pelastajain/ minun Jumalan älä wiiwytä.