Psalttari

XXI. Psalmi .

 

Ombi sen entisen caltainen/ ioca todhistapi Kuningan hallituxen ia warielluxen oleuan Jumalan lahian/ Waan hen erinomaisest puhupi Christusest ia henen Waldakunnastans.

Ps 21:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 21:2 HERRA/ Se Kuningas riemuitze sinun woimasas/ ia quinga sangen hen iloitze sinun Auustas.
HERRA/ Se kuningas riemuitsee sinun woimassasi/ ja kuinka sangen hän iloitsee sinun awustasi.
Ps 21:3 Henen sydhemens halun sine annat henelle/ ia et sine kiellyt mite henen Suuns anopi. Sela.
Hänen sydämensä halun sinä annat hänelle/ ja et sinä kieltänyt mitä hänen suunsa anoopi. Sela.
Ps 21:4 Sine ennetet henen hyuelle Siughnauxella/ sine panet cullaisen Crunun henen Pääns päle.
Sinä ennätät hänen hywällä siunauksella/ sinä panet kultaisen kruunun hänen päänsä päälle.
Ps 21:5 Hen anoi Eleme sinulda/ nin sine annat henelle pitken elemen aina ia ijancaikisesta.
Hän anoi elämää sinulta/ niin sinä annat hänelle pitkän elämän aina ja iankaikkisesti.
Ps 21:6 Henelle ombi swri Cunnia sinun Auustas/ sine panet ylistoxen ia caunistoxen henen pälens.
Hänellä ompi suuri kunnia sinun awustasi/ sinä panet ylistyksen ja kaunistuksen hänen päällensä.
Ps 21:7 Sille sine asetadh henen hyuestisiughnauxexi ijancaikisesta/ sine ilahutat henen sinun Casuos ilolla.
Sillä sinä asetat hänen hywästi siunaukseksi iankaikkisesti/ sinä ilahutat hänen sinun kaswosi ilolla.
Ps 21:8 Sille se Kuningas toiuopi HERRAN päle/ ia sen Ylimeisen Laupiudhes eipe hen horiu.
Sillä se kuningas toiwoopi HERRAN päälle/ ja sen ylimmäisen laupiudessa eipä hän horju.
Ps 21:9 Sinun Kätes leutepi caiki sinun Wiholises/ Sinun Oikia kätes leutepi/ iotca sinua cadhectiuat.
Sinun kätesi löytääpi kaikki sinun wihollisesi/ Sinun oikia kätesi löytääpi/ jotka sinua kadehtiwat.
Ps 21:10 Sine panet heite ninquin Cwman wgnin/ coskas sihen catzot/ HERRAN pite heite ylesnielemen wihasans/ Tulen pite heite ylessömen.
Sinä panet heitä niinkuin kuumaan uuniin/ koskas siihen katsot/ HERRAN pitää heitä ylösnielemän wihassansa/ Tulen pitää heitä ylössyömän.
Ps 21:11 Heiden hedhelmens sine cadhotat Maan pälde/ ia heiden Siemenens Inhimisten lapsist.
Heidän hedelmänsä sinä kadotat maan päälle/ ja heidän siemenensä ihmisten lapsista.
Ps 21:12 Sille he aiattelit sinulle paha tedhexens/ ia teit site Neuuo/ iota ei woinet teutte.
Sillä he ajattelit sinulle pahaa tehdäksensä/ ja teit sitä neuwoa/ jota ei woineet täyttää.
Ps 21:13 Sille sine teet heite olcapääxi/ ia tarcoitat ienteles heiden Casuoans wastan.
Sillä sinä teet heitä olkapääksi/ ja tarkoitat jänteelläsi heidän kaswoansa wastaan
Ps 21:14 HERRA yliste sinuas sinun wäkewuydheses/ nin me weisam ia kijtem sinun Woimas.
HERRA ylistä sinuas sinun wäkewyydessäsi/ niin me weisaamme ja kiitämme sinun woimaasi.