Psalttari

XXXIX. Psalmi .

 

On yxi Lohutos wastan site Pahannost/ quin tulepi Jumalattomidhen Onnist ia Mötekieumisesta/ ia ninen Jumalistein Onnettomuest ia Wastoinkieumisest.

Ps 39:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa. Jeduthun edest.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa. Jedutun edestä.
Ps 39:2 MIne olen aigoinut/ waarin ottaxeni/ eten mine synditee minun Kieleni cansa.
Minä olen aikonut/ waarin ottaakseni/ etten minä syntiä tee minun kieleni kanssa.
Ps 39:3 Mine tadhon minun Suuni suiszta/ ninquin suitzilla/ ette mine näen sen Jumalattoman edhesseni.
Minä tahdon minun suuni suitsia/ niinkuin suitsilla/ että minä näen sen jumalattoman edessäni.
Ps 39:4 Mine myckenin ia hiliaistuin/ ia waikenin riemusta/ ia minun teuty mureheni vdhista minussa.
Minä mykkenin ja hiljastuin/ ja waikenin riemusta/ ja minun täytyy murheeni uudistaa minussa.
Ps 39:5 Minun sydhemen on palaua minussa/ ia quin mine sen päle aiattelen/ nin mine ylessytyteten/ Mine puhun Kieleni cansa.
Minun sydämeni on palawa minussa/ ja kuin minä sen päälle ajattelen/ niin minä ylössytytetään/ Minä puhun kieleni kanssa.
Ps 39:6 Mutta HERRA opeta sis minua/ ette se lopun saapi minun cansani/ ia minun Elemelleni onopi yxi mitta/ ia minun pite tälde erkaneman.
Mutta HERRA opeta siis minua/ että se lopun saapi minun kanssani/ ja minun elämälläni ompi yksi mitta/ ja minun pitää täältä erkaneman.
Ps 39:7 Catzo/ minun peiueni ouat kämmenen leueys sinun tykenes/ Ja minun Elemen on ninquin ei miteken sinun edeses/ Quinga iuri tyhiet ouat caiki Inhimiset/ iotca quitengin nin irdhalisest eleuet. Sela.
Katso/ minun päiwäni owat kämmenen leweys sinun tykönäsi/ Ja minun elämäni on niinkuin ei mitäkään sinun edessäsi/ Kuinka juuri tyhjät owat kaikki ihmiset/ jotka kuitenkin niin irrallisesti eläwät. Sela
Ps 39:8 Oho quinga he poismeneuet/ ninquin Wario/ ia tekeuet huckan heillens swren murhen/ He cocouat/ ia eiuet tiedhe cuca sen saapi.
Oho kuinka he pois menewät/ niinkuin warjo/ ja tekewät hukkaan heillensä suuren murheen/ He kokoawat/ ja eiwät tiedä kuka sen saapi.
Ps 39:9 Ja nyt HERRA/ mihinge minun pite itzeni loottaman? Sinun päles mine toiuon.
Ja nyt HERRA/ mihinkä minun pitää itseni luottaman? Sinun päällesi minä toiwon.
Ps 39:10 Wapadha minua caikista minun synnisteni/ ia ele minua salli ninen Hulludhen pilcaxi tulla.
Wapahda minua kaikista minun synnistäni/ ja älä minua salli niiden hulluuden pilkaksi tulla.
Ps 39:11 Mine myckenyn/ ia en aua minun Suutani kyllepe sine sen teet.
Minä mykkenin/ ja en awaa minun suutani kylläpä sinä sen teet.
Ps 39:12 Poiskenne sinun rangastoxes minusta/ Sille mine olen nändynyt sinun kädhes piexemisest.
Pois käännä sinun rangaistuksesi minusta/ Sillä minä olen nääntynyt sinun kätesi pieksämisestä.
Ps 39:13 Coskas iongun rangaiset synnin tedhen/ nin henen Caunistoxens culutetaan ninquin Coista/ woy quinga iuri tyhie ouat caiki Inhimiset. Sela.
Koskas jonkun rankaiset synnin tähden/ niin hänen kaunistuksensa kulutetaan niinkuin koista/ woi kuinka juuri tyhjät owat kaikki ihmiset. Sela.
Ps 39:14 Cwldele minun Rucouxeni HERRA/ ia ymmerdhe minun parguni/ ia ele waikene minun kynelteni ylitze. Sille mine olen yxi Mucalainen sinun edeses/ ia Wieras/ ninquin caiki minun Esijseni.
Kuuntele minun rukoukseni HERRA/ ja ymmärrä minun parkuni/ ja älä waikene minun kyynelteni ylitse. Sillä minä olen yksi muukalainen sinun edessäsi/ ja wieras/ niinkuin kaikki minun esi-isäni.
Ps 39:15 Lacka minusta/ ette mine itzeni wirghotaisin/ ennenquin mine poismenen/ ia en sille tesse ole.
Lakkaa minusta/ että minä itseni wirkoittaisin/ ennenkuin minä poismenen/ ja en silleen tässä ole.