Psalttari

XCVII. Psalmi .

 

Tai on samast Asiast/ nimiten Christusen Waldakunnast/ quin se entinen Psalmi. Ja hen osottapi tesse ette sijnä ouat cachtalaiset hallitoxet ia Menot. Sille nijlle Jumalisille ombi Piluis wahuistettu Waldakunda/ wanhurskaudhes/ domios ia Totudhes/ se on/ Euangelium cautta he cutzutan Paranoxeen/ ia vscohon/ syndein andexiandamisen cautta/ iolla he mös wariellan. Mutta nijlle Jumalattomille ia vskottomille ombi se yxi tulinen/ palaua ia ijancaikisesta culuttaua waldakunda.
Senteden manatan tesse ne Jumaliset/ ette he temen Waldakunnan wastanottaisit/ Ja lupapi tuskissa heille wapadhuxen.

Ps 97:1 HERRA on Kuningas/ sijte Maa iloitkan/ ia olcoon riemuisat ne Saaret/ nin monda quin he ouat.
HERRA on kuningas/ siitä maa iloitkaan/ ja olkoon riemuisat ne saaret/ niin monta kuin he owat.
Ps 97:2 Piluet ia syngit ouat henen ymberins/ Wanhurskaus ia Domio ouat henen Stolins wahuistos.
Pilwet ja synkeys owat hänen ympärinsä/ Wanhurskaat ja tuomio owat hänen tuolinsa wahwistus.
Ps 97:3 Tuli keupi henen edhellens/ ia ylespoltapi ymberille/ henen Wiholisens.
Tuli käypi hänen edellänsä/ ja ylöspolttaapi ympärillä/ hänen wihollisensa.
Ps 97:4 Henen Leimauxens welkyuet Maan pirin ylitze/ Sen Maa näke ia wapitze.
Hänen leimauksensa wälkkywät maan piirin ylitse/ Sen maa näkee ja wapisee.
Ps 97:5 Wooret sulauat ninquin Medenuaha HERRAN edes/ coco Mailman Haltian edes.
Wuoret sulawat niinkuin medenwaha HERRAN edessä/ koko maaiman haltijan edessä.
Ps 97:6 Taiuahat iulghistauat HERRAN wanhurskautta/ ia caiki Canssat näkeuet henen Cunnians.
Taiwaat julkistawat HERRAN wanhurskautta/ ja kaikki kansat näkewät hänen kunniansa.
Ps 97:7 Häuetken caiki iotca Cuuia palueleuat/ Ja kerskauat heitens Epeiumaloista/ Cumarttacat henen eteens te caiki Jumalat.
Häwetkään kaikki jotka kuwia palwelewat/ Ja kerskaawat heitänsä epäjumaloista/ Kumartakaat hänen eteensä kaikki jumalat.
Ps 97:8 Zion site cwle ia iloitze/ ia ne Judan Tytteret ouat riemuisans/ HERRA sinun Hallituxes ylitze.
Zion sitä kuule ja iloitsee/ ja ne Judan tyttäret owat riemuissansa/ HERRA sinun hallituksesi ylitse.
Ps 97:9 Sille sine HERRA olet se Ylimeinen caiken Maan ylitze/ Sine olet sangen yleskorghotettu caikein Jumaloitten päle.
Sillä sinä HERRA olet se ylimmäinen kaiken maan ylitse/ Sinä olet sangen ylöskorotettu kaikkein jumaloitten päälle.
Ps 97:10 Te quin rakastat HERRA/ wihatka site paha/ HERRA hen ketkepi henen Pyheins Sielut/ Ninen Jumalattomiten käsiste hen heite pelastapi.
Te kuin rakastat HERRAA/ wihatkaa sitä pahaa/ HERRA hän kätkeepi hänen pyhäinsä sielut/ Niiden jumalattomien käsistä hän heitä pelastaapi.
Ps 97:11 Sille wanhurskalle pite aina Walkiudhen iellenscoittaman/ Ja ilo nijlle hurskaille Syhdemille.
Sillä wanhurskaalle pitää aina walkeuden jällens koittaman/ Ja ilo niille hurskaille sydämille.
Ps 97:12 Te Wanhurskaat iloitka teiten HERRASSA/ Ja kijtteket hende ia yliskeket henen Pyhyttens.
Sillä wanhurskaat iloitkaa teitän HERRASSA/ Ja kiittäkäät häntä ja ylistäkäät hänen pyhyyttänsä.