Psalttari

CXXII. Psalmi .

 

On Kijtossana/ ette Jumala henen Seurakunnans ketkepi ia warielepi/ ynne henen Palueluxens cansa/ ette Canssa tulis Jumalan Sanan cwleman/ rucoleman ia kijttemen/ Ette synnit rangastetaisin/ ia andexiannetaisin/ Ette Seuracunda cucoistais caikinaisist hywydist/ souinost/ Rauhast/ ia lohutoxest tuskissa/ seke Esimiehis/ kircois/ Esiuallois ette Perehis ia Honenhallitoxis. Joissa palio Lehimeisten teden/ kerssiten.
2. Tim. 2. Caiki mine kersin ninen Ulosualitudhen teden/ ette hekin autuaxi tulisit.

Ps 122:1 Yxi Dauidin Weisu/ Corkeimas Choris. MIne iloitzen nijste quin minulle sanotut ouat/ Ette meiden pite sihen HERRAN Honesen siselkeumen.
Yksi Dawidin weisuu/ korkeimmassa kuorissa. Minä iloitsen niistä kuin minulle sanotut owat/ että meidän pitää siihen HERRAN huoneeseen sisälle käymän.
Ps 122:2 Ja ette meiden Jalcanne pite seisoman/ sinun Porteisas Jerusalem.
Ja että meidän jalkamme pitää seisoman/ sinun porteissasi Jerusalem.
Ps 122:3 Jerusalem ombi rakettu/ ette sen Caupungin oleman pite/ Johonga cocontuleminen on.
Jerusalem ompi rakennettu/ että sen kaupungin oleman pitää/ Johonka kokoon tuleminen on.
Ps 122:4 Ette Sucukunnat sinne ylesastuman pite/ Nimiten se HERRAN Sucukunda/ sarnaman Israelin Canssalle/ ia kijttemen HERRAN nime.
Että sukukunnat sinne ylösastuman pitää/ Nimittäin se HERRAN sukukunta/ saarnaaman Israelin kansalle/ ja kiittämän HERRAN nimeä.
Ps 122:56 Sille sielle ouat Stolit asetetut domittaman/ ne Dauidin Honen Stolit.
Sillä siellä owat tuolit asetetut tuomittaman/ ne Dawidin huoneen tuolit.
Ps 122:6 Toiuottaca Jerusalemille Onnia/ he menestykööt/ iotca sinua racastauat.
Toiwottakaa Jerusalemille onnea/ he menestykööt/ jotka sinua rakastawat.
Ps 122:7 Rauha olcoon sises sinun Muries/ ia Onni sinun Pallacisas.
Rauha olkoon sisässä sinun muuriesi/ ja onni sinun palatsissasi.
Ps 122:8 Minun welieni ia Ysteueni teden/ mine toiuotan sinulle * Rauhan.
Minun weljeni ja ystäwäni tähden/ minä toiwotan sinulle rauhan.
Ps 122:9 Meiden HERRAN Jumalan Honen teden/ tadhon mine sinun parastas etzie.
Meidän HERRAN Jumalan huoneen tähden/ tahdon minä sinun parastasi etsiä.