Psalttari

LIIII. Psalmi .

 

On sangen ialo Rucous wastan Seurakunnan ia ninen Jumalisten Wiholsia ia hätie/ Ja ouat tesse swret Lohutoxet/ ette Mekin semmotoisist Tuskista ia waaroista päsemme/ Ja ette ne Wiholiset caiketi huckuuat.

Ps 54:1 Yxi Dauidin Opetus Candelein päle edelweisattapa/
Yksi Dawidin opetus kantelein päälle edeltäweisattawa/
Ps 54:2 coska ne Zipheit tulit/ ia ilmoitit Saulil/ Dauid on lymynyt meiden tykönen.
koska ne Sipheit tulit/ ja ilmoitit Saulille/ Dawid on lymynnyt meidän tykönne.
Ps 54:3 AUta minua Jumala/ sinun Nimes cautta/ ia saata minulle Oikius sinun Vallas cautta.
Auta minua Jumala/ sinun nimesi kautta/ ja saata minulle oikeus sinun waltasi kautta.
Ps 54:4 Jumala cwle minun Rucouxen/ Ota coruilles minun swni sanat.
Jumala kuule minun rukoukseni/ Ota korwillesi minun suuni sanat.
Ps 54:5 Sille Coriat ylescarcasit minua wastan/ ia Wäkiuallaiset seisouat minun Sieluni ielkin/ ia euet pide Jumalata silmeins edes. Sela.
SIllä korwat ylöskarkasit minua wastaan/ ja wäkiwaltaiset seisowat minun sieluni jälkeen/ ja eiwät pidä Jumalata silmäinsä edes. Sela.
Ps 54:6 Catzos/ Jumala autapi minua/ ia HERRA tukepi minun Sieluni.
Katsos/ Jumala auttaapi minua/ ja HERRA tukeepi minun sieluni.
Ps 54:7 Henen pite minun wiholisteni pahudhen costaman/ haiota ne sinun Wakudhes cautta.
Hänen pitää minun wihollisteni pahuuden kostaman/ hajoita ne sinun wakuutesi kautta.
Ps 54:8 Nin mine mielelisest sinulle wffran/ ia kijten HERRA sinun Nimees/ ette se nin turualinen on.
Niin minä mielellisesti sinulle uhraan/ ja kiitän HERRA sinun nimeäsi/ että se niin turwallinen on.
Ps 54:9 Sille sine pelastat minun caikesta hädhesteni/ ette minun Silmeni näkisit lustins minun wiholisteni päle.
Sillä sinä pelastat minun kaikesta hädästäni/ että minun silmäni näkisit lystinsä minun wihollisteni päälle.