Psalttari

LXXII. Psalmi .

 

Sille Salomonille.
On yxi Ennustos Christusesta ia henen Waldakunnastans/ ette hen on Jumala ia totinen Inhiminen. Sille tesse sanotan. Heiden pite hende pelkemen/ nincauuan quin Auringo ia Cw ouat etc.
Senteden Dauid rucolepi/ ette Jumala annais Christuses ( ioca lupauxen ielkin henen Siemenestens/ se on/ Neitzest Mariast oli syndyueinen ) henen woimans/ ia meiden wiholiset domitzeman ia cadhottaman/ quin ouat/ Synnin/ Coleman/ ia Perkelen. etc.
Tesse mös on Pyhein Ristist/ ia heiden Lohutoxestans yxi Oppi. Wimein on Jumalanpalueluxest ia Hyuistteghoist yxi Mainitos.

Ps 72:1 JUmala anna sinun Domios sille Kuningalle/ Ja sinun Wanhurskaudhes Kuningan Poialle.
Jumala anna sinun tuomiosi sille kuninkaalle/ Ja sinun wanhurskautesi kuninkaan pojalle.
Ps 72:2 Ette Hen weis sinun Canssas Wanhurskautehen/ ia sinun Radholises autaisi.
Että hän weisi sinun kansasi wanhurskautehen/ ja sinun raadollisesi auttaisi.
Ps 72:3 Edestocan ne Woret sen Rauhan Canssalle/ ia ne Cuckulat sen Wanhurskaudhen.
Edestuokaat ne wuoret sen rauhan kansalle/ ja ne kukkulat sen wanhurskauden.
Ps 72:4 Henen pite sen radholisen Canssan Oikiudhesa pitemen/ ia ne Kieuhet auttaman/ ia serkemen ne Pilcurit.
Hänen pitää sen raadollisen kansan oikeudessa pitämän/ ja ne köyhät auttaman/ ja särkemään ne pilkkurit.
Ps 72:5 Sinua pelieten/ nincauuan quin Auringo ia Cw ouat/ Lapsista nin Lastein Lapsihin.
Sinua peljätään/ niinkauan kuin aurinko ja kuu owat/ lapsista niin lastein lapsihin.
Ps 72:6 Henen pite alasastuman ninquin Sadhe Willan päle/ Ninquin ne Pisarat/ iotca Maan liottauat.
Hänen pitää alasastuman niinkuin sade willan päälle/ niinkuin ne pisarat/ jotka maan liottawat.
Ps 72:7 Henen aicanans pite sen Wanhurskaudhen cucoistaman/ ia swri Rauha/ sihenasti ette se Cw ei olecan.
Hänen aikanansa pitää sen wanhurskauden kukoistaman/ ja suuri rauha/ siihenasti että se kuu ei olekaan.
Ps 72:8 Ja henen pite hallitzeman Mereste haman Merehen/ ia sijte Wirdhasta haman Mailman ärijn saadhen.
Ja hänen pitää hallitseman merestä hamaan merehen/ ja siitä wirrasta hamaan maailman ääriin saaden.
Ps 72:9 Henen edessens heiden notkistaman pite/ iotca Coruessa ouat/ ia henen Wiholisens pite tomun noleman.
Hänen edessänsä heidän notkistaman pitää/ jotka korwessa owat/ ja hänen wihollisensa pitää tomun nuoleman.
Ps 72:10 Ne Kuningat Meren tyköne/ ia Lotoin päle pite Lahioia edescandaman/ Ne Kuningat sijte rickast Arabiast ia Sebast pite Annot tygetoman.
Ne kuninkaat meren tykönä/ ja luotoin päälle pitää lahjoja edeskantaman/ Ne kuninkaat siitä rikkaasta Arabiasta ja Sebasta pitää annot tykötuoman.
Ps 72:11 Caiki Kuningat pite hende cumartaman/ ia caiki Pacanat pite hende palueleman.
Kaikki kuninkaat pitää häntä kumartaman/ ja kaikki pakanat pitää heitä palweleman.
Ps 72:12 Sille henen pite wapactaman sen hwtauaisen * Kieuhen/ ia sen Radholisen/ iolla ei ole ychten Auttaia.
Sillä hänen pitää wapahtaman sen huutawaisen köyhän/ ja sen raadollisen/ jolla ei ole yhtään auttajaa.
Ps 72:13 Henen pite armolinen oleman sen Waiuasen ia Kieuhen ylitze/ ia ninen Kieuheden Sieluia henen pite auttaman.
Hänen pitä armollinen oleman se waiwaisen ja köyhän ylitse/ ja niiden köyhien sieluja hänen pitää auttaman.
Ps 72:14 Henen pite lunastaman heiden Sielunsa petoxest ia wäkiuallast/ ia heiden werens pite callixi luettaman henen edesens.
Hänen pitää lunastaman heidän sielunsa petoksesta ja wäkiwallasta/ ja heidän werensä pitää kalliiksi luettaman hänen edessänsä.
Ps 72:15 Ja henen pite elemen/ ia henelle annetan Culta sijte rickast Arabiast/ ia alati henen edhesens cumartaan/ Jocapeiue pite henen kijtettemen.
Ja hänen pitää elämän/ ja hänelle annetaan/ ja hänelle annetaan kulta siitä rikkaasta Arabiasta/ ja alati hänen edessänsä kumartaman/ Jokapäiwä pitää hänen kiittämän.
Ps 72:16 Maan päle ninen Worein ylitze pite tichkien Tulon seisoman/ Henen Hedhelmens pite * horiuman ninquin Libanin/ Ja pite sen cucoistaman Caupungeissa/ ninquin Roho maan päle.
Maan päälle niiden wuorein ylitse pitää tihkeän tulon seisoman/ Hänen hedelmänsä pitää horjuman niinkuin Libanon/ Ja pitää sen kukoistaman kaupungeissa/ niinkuin ruoho maan päällä.
Ps 72:17 Henen Nimens pite ijancaikisesta pysymen/ Nincauuan quin Auringo onopi/ pite henen Nimens Jelkentuleuaisten päle vlottuman/ Ja henen cauttans pite heiden siughnatuxi tuleman/ Caiki Pacanat pite hende ylistemen Kijtetty olcon Jumala/ se HERRA Israelin Jumala/ ioca yxinens Ihmeite tekepi.
Hänen nimensä pitää iankaikkisesti pysymän/ Niinkauan kuin aurinko ompi/ pitää hänen nimensä jälkeentulewaisten päälle ulottuman/ Ja hänen kauttansa pitää heidän siunatuksi tuleman/ Kaikki pakanat pitää häntä ylistämän. Kiitetty olkoon Jumala/ se HERRA Israelin Jumala/ joka yksinänsä ihmeitä tekeepi.
Ps 72:18 Ja Kijtetty olcon henen Herralisens Nimi ijancaikisesta/ ia caiki Maa tulcohon henen Cunniastans teutetyxi.
Ja kiitetty olkoon hänen Herrallisensa nimi iankaikkisesti/ ja kaikki maa tulkohon hänen kunniastansa täytetyksi.
Ps 72:19 AMEN/ Amen.
AMEN/ Amen

Loppu Dauidin Isain poian rucouxist.