Psalttari

CXLII. Psalmi .

 

Seurakunnan Rucous/ henen/ Ja Jumalisten Opettain Wiholisia wastan.

Ps 142:1 Yxi Dauidin Oppi/ rucoelta/ Coska hen Lolas oli.
Yksi Dawidin oppi/ rukoelma/ koska hän luolassa oli.
Ps 142:2 MIne parghun HERRAN tyge/ minun Änelleni/ Ja rucolen HERRA minun Hwdhollani.
Minä parun HERRAN tykö/ minun äänelläni/ ja rukoilen HERRAA minun huudollani.
Ps 142:3 Mine vloswodhatan minun puheni henen edesens/ ia osotan henelle minun Häteni.
Minä uloswuodatan minun puheeni hänen edessänsä/ ja osoitan hänelle minun hätäni.
Ps 142:4 Coska minun Hengeni adhistoxes ombi/ nin sine coriat minua/ He asettauat Paulat minun eteheni/ tielleni/ iota mödhen mine waellan.
Koska minun henkeni ahdistuksessa ompi/ niin sinä korjaat minua/ He asettawat paulat minun eteeni/ tielleni/ jota myöten minä waellan.
Ps 142:5 Catzele Oikialle kädhelle/ ia näe/ sielle ei yxiken tadho minua tuta/ em mine taidha paeta/ eikengen tottele minun Sieluani.
Katsele oikealle kädelle/ ja näe/ siellä ei yksikään tahdo minua tuta/ en minä taida paeta/ eikenkään tottele minun sieluani.
Ps 142:6 HERRA/ sinun tyges mine hwdhan ia sanon/ Sine olet minun Toiuon/ Ja minun Osan/ nijnen Eleuiten maalla.
HERRA/ sinun tykösi minä huudan ja sanon/ Sinä olet minun toiwoni/ ja minun osani/ niiden eläwien maalla.
Ps 142:7 Wari ota minun neurest Rucouxestani/ Sille ette mine sangen waiuatan/ Pelasta minua minun Wainolisistani/ Sille he ouat minulle wäkeuemmet.
Waarin ota minun nöyrästä rukouksestani/ sillä että minä sangen waiwataan/ Pelasta minua minun wainollisistani/ sillä he owat minulle wäkewämmät.
Ps 142:8 Uloswie minun Sielun Tornista/ ette mine madhaisin kijtte sinun Nimees/ Ne wanhurskat minun tykeni cocoundeuat coskas hyuesti teet minua wastan.
Uloswie minun sieluni tornista/ että minä mahtaisin kiittää sinun nimeäsi/ Ne wanhurskaat minun tyköni kokoontuwat koskas hywästi teet minua wastaan.