HAbacuc Prophetan päle.

Habacuc

 

I. Lucu.

 

1:1 TEME on se Raskaus/ ionga se Propheta Habacuc nähnyt on.
Tämä on se raskaus/ jonka se propheta Habacuc nähnyt on.
1:2 HERRA quincauuan minun pite parcuman/ ia et sine tadho cwlla ? Quincauuan minun pite sinun tyges parcuman wäkiuallan ylitze/ ia et sine tadho autta ?
HERRA kuinkauan minun pitää parkuman/ ja et sinä tahdo kuulla? Kuinkauan minun pitää sinun tykösi parkuman wäkiwallan ylitse/ ja et sinä tahdo auttaa?
1:3 Mixis osotat minulle waiua ia tötä ? Mixis osotat minulle Röueust ia Wäkiualta. Walda ylitzekeupi Oikiudhen/
Miksis osoitat minulle waiwaa ja työtä? Miksis osoitat minulle ryöwäystä ja wäkiwaltaa. Walta ylitsekäypi oikeuden/
1:4 Senteden teuty Lain horiuua/ ia ei ychten Oikius taidha Loppua saadha. Sille se Jumalatoin sortapi site Wanhurskasta/ Senteden wäret Domiot tedhän.
Sentähden täytyy lain horjua/ ja ei yhtään oikeus taida loppua saada. Sillä se jumalatoin sortaapi sitä wanhurskasta/ sentähden wäärät tuomiot tehdään.
1:5 Catzocat Pacanain seas/ Catzocat ia ihmectelkö ia hemmestykö/ Sille mine tadhon iotaki tedhe teiden aicanan/ iota ei teiden vskoman pidhe/ coska sijte puhutan.
Katsokaat pakanain seassa/ Katsokaat ja ihmetelkää ja hämmästykää/ SIllä minä tahdon jotakin tehdän teidän aikanan/ jota ei teidän uskoman pidä? koska siitä puhutaan.
1:6 Sille catzo/ mine tadhon ylesherette ne Caldeit/ ydhen haikian ia nopian Canssan/ ioca waeldaman pite/ nin leuielde quin Maa on/ omistaman ne Asumiset/ iotca ei heiden omans ole.
Sillä katso/ minä tahdon ylösherättää ne Kaldeit/ yhden haikean ja nopean kansan/ joka waeltaman pitää/ niin lewiältä kuin maa on/ omistaman ne asumiset/ jotka ei heidän omansa ole.
1:7 Ja pite hirmulisen ia iulman oleman/ ia keskemen ia waatiman/ ninquin hen tacto.
Ja pitää hirmullisen ja julman oleman/ ja käskemään ja waatimaan/ niinkuin hän tahtoo.
1:8 Henen Orhins ouat nopiammat/ quin Sudhet echtona. Henen Reisznärins waeldauat swrein Jouckoin cansa caucaisesta/ quin he lendeisit/ ninquin Cotka riende Raatoin tyge.
Hänen orhinsa owat nopeammat/ kuin sudet ehtoona. Hänen räisnärinsä (ratsasmiehensä) waeltawat suurein joukkoin kanssa kaukaisesta/ kuin he lentäisit/ niinkuin kotka rientää raatoin tykö.
1:9 He tuleuat caikitynni wahingoittaman/ Edescuhunga he tactouat/ nin he lepitzecarcauat/ ninquin Itetwli/ ia Fangit he ychtencocouat/ ninquin Sanda.
He tulewat kaikki tyynni wahingoittamaan/ Edes kuhunka he tahtowat/ niin he läwitsekarkaawat/ niinkuin itätuuli/ ja wangit he yhteen kokoawat/ niinkuin santaa.
1:10 Heiden pite Kuningaista nauru pitemen/ ia Pämiehie he pilcauat/ Caiki Linnat pite heille leickinä oleman. Sille heiden pite Coopat tekemen/ ia sijttekin woittaman heite.
Heidän pitää kuninkaista nauru pitämän/ ja päämiehiä he pilkkaawat/ Kaikki linnat pitää heille leikkinä oleman. Sillä heidän pitää kuopat tekemän/ ja sittenkin woittaman heitä.
1:11 Silloin he ottauat vdhen mielen/ edesmeneuet ia synditekeuet. Ja sijte teuty heiden Woittons heiden Jumalans omistetta.
Silloin he ottawat yhden mielen/ edesmenewät ja syntiä tekewät. Ja siitä täytyy heidän woittonsa heidän jumalansa omistettaa.
1:12 Mutta sine HERRA/ minun Jumalan/ minun Pyhen/ sine quin olet ijancaikisesta/ ele anna meite coolla/ Waan anna heite olla o HERRA/ meille waiuoin ydhexi Rangastoxexi/ Ja anna heite/ O meiden Turuan/ meite waiuoin curita.
Mutta sinä HERRA/ minun Jumalani/ minun Pyhäni/ sinä kuin olet iankaikkisesti/ älä anna meitä huolla/ Waan anna heitä olla oi HERRA/ meille waiwoin yhdeksi rangaistukseksi/ Ja anna heitä/ Oi meidän turwan/ meitä waiwoin kurittaa.
1:13 Sinun Silmes ouat puchtat/ nin ettei sine woi site paha nädhe/ ia eipes malta catzoa site surkiutta. Mixis catzot sis ninen Ylencatzoiadhen päle/ ia waickenet/ coska se Jumalatoin ylesnielepi sen/ ioca hende hurskambi on?
Sinun silmäsi owat puhtaat/ niin ettei sinä woi sitä pahaa nähdä/ ja eipäs malta katsoa sitä surkeutta. Miksis katsot siis niiden ylenkatsojain päälle/ ja waikenet/ koska se jumalatoin ylösnieleepi sen/ joka häntä hurskaampi on?
1:14 Ja annat Inhimiset keudhe ninquin Calat Meresse/ ninqiun Madhot/ ioilla ei ychten Haltia ole.
Ja annat ihmiset käydä niinkuin kalat meressa/ niinkuin madot/ joilla ei yhtään haltijaa ole.
1:15 He wetäuet caiki Ongella/ ia sait heiden Nootallans/ ia cocosit heiden Wercoillans/ Sijte he iloitzeuat ia riemuitzeuat/
He wetäwät kaikki ongella/ ja sait heidän nuotallansa/ ja kokosit heidän werkoillansa/ Siitä he iloitsewat ja riemuitsewat/
1:16 Senteden he wffrauat heiden Nootillens/ ia szuitzuttauat heiden Wercoillens/ senuoxi ette heiden Osans ninen samain cautta nin lihauaxi/ ia heiden Rocans nin herculisexi tullut on.
Sentähden he uhraawat heidän nuotillensa/ ja suitsuttawat heidän werkoillensa/ senwuoksi että heidän osansa niiden samain kautta niin lihawaksi/ ja heidän ruokansa niin herkulliseksi tullut on.
1:17 Senteden he wlosloouat wiele alati heiden Noottans/ ia euet lacka/ Canssa tappamast.
Sentähden he ulosluowat wielä alati heidän nuottansa/ ja eiwät lakkaa/ kansaa tappamasta.


Valitse
luku

1 2 3