Psalttari

XLIV. Psalmi .

 

On yxi sangen ialo Rucous Jumalan pyhen Seurakunnan Wiholisten wastan/ ia on caikein Aikain Seurakunnan Cuua/ nin hyuesti nyt Meiden aiallam/ iotca mös moninaist waiua kersima/ quin Juttain/ iotca olit ia ouat fangiuxis/ tuskis ia paghois/ ia wiele nytkin ouat.

Ps 44:1 Corachin Lasten Opetus edelwisattapa.
Corahin lasten opetus edeltäweisattawa.
Ps 44:2 JUmala/ me olema coruillan cwlluet/ Meiden Iset ouat meille luetelluet/ Mites heiden Aicanans ia muinen tehnyt olet.
Jumala/ me olemme korwillan kuulleet/ Meidän isät owat meille luetelleet/ Mitäs heidän aikanansa ja muinen tehnyt olet.
Ps 44:3 Sine olet kädhelles ne Pacanat poisaianut/ Mutta nijte sine olet iellens istuttanut/ Sine olet ne Canssat cadhottanut/ Mutta nijte sine olet wlosleuittenyt.
Sinä olet kädelläsi ne pakanat poisajanut/ Mutta niitä sinä olet jällens istuttanut/ Sinä olet ne kansat kadottanut/ Mutta niitä olet uloslewittänyt.
Ps 44:4 Sille eipe he ole Miecallans site Maata omistaneet/ ia heiden Käsiuartens eipe heite auttanut/ Waan sinun Oikiakätes/ sinun Käsiuartes/ ia sinun Casuos walkius/ sille sinulle oli heisse mielennoudhe.
Sillä eipä he ole miekallansa sitä maata omistaneet/ ja heidän käsiwartensa eipä heitä auttanut/ Waan sinun oikea kätesi/ sinun käsiwartesi/ ja sinun kaswosi walkeus/ sillä sinulla oli heissä mielennoude.
Ps 44:5 Jumala sine ole minun Kuningan/ Joca apua Jacobin lupat.
Jumala sinä olet minun kuninkaani/ joka apua Jakobin lupaat.
Ps 44:6 Sinun cauttas me Wiholiseni mahanpaiskam/ sinun Nimeses me alastallam meiden wastan carcaiauaiset.
Sinun kauttasi me wiholliseni maahan paiskaamme/ sinun nimessäsi me alas tallaamme meidän wastaan karkaawaiset.
Ps 44:8 Mutta sine meite autat meiden Wiholisistan/ ia saatat nijte hepiehen/ iotca meite wihauat.
Mutta sinä meitä autat meidän wihollisistan/ ja saatat niitä häpeään/ jotka meitä wihaawat.
Ps 44:9 Jumalasta me tadhoma iocapeiue kerskata/ ia kijtte sinun Nimees ijancaikisesta. Sela.
Jumalasta me tahdomme jokapäiwä kerskata/ ja kiittää sinun nimeäsi iankaikkisesti. Sela.
Ps 44:10 Mixis Nyt meite poissyset/ ia häueiset meite? ia et sine vloskeu meiden Sotawekein cansa.
Miksis nyt meitä poissysäät/ ja häwäiset meitä? je et sinä uloskäy meidän sotawäkein kanssa.
Ps 44:11 Sine sallit meite Wiholisten edesse pakeneman/ ette ne meite ratelisit/ iotca meite wihauat.
Sinä sallit meitä wihollisen edessä pakeneman/ että ne meitä raatelisit/ jotka meitä wihaawat.
Ps 44:12 Sine annat meite ylessödhe ninquin Lambaita/ ia haiotat meite Pacanoiten secan.
Sinä annat meitä ylössyödä niinkuin lampaita/ ja hajoitat meitä pakanoitten sekaan.
Ps 44:13 Sine myid sinun Canssas ilman hinnata/ ia eipes miteken maxo ota.
Sinä myit sinun kansasi ilman hinnatta/ ja eipäs mitäkään maksua ota.
Ps 44:14 Sine meite panet Pilcaxi meiden Naburillen/ sadhatoxexi ia nauruxi nijlle/ iotca meiden ymberillen ouat.
Sinä meitä panen pilkaksi meidän naapurillen/ sadatukseksi ja nauruksi niille/ jotka meidän ympärillän owat.
Ps 44:15 Sine teet meite Jaritoxexi Pacanain seas/ ia ette Canssat päätens wendeleuet meiden ylitzenne.
Sinä teet meitä jaaritukseksi pakanain seassa/ ja että kansat päätänsä wääntelewät meidän ylitsemme.
Ps 44:16 Jocapeiue on minun häueistuxen minun edeseni/ ia minun Casuon on teunens häpiete.
Joka päiwä on minun häwäistyksen minun edessäni/ ja minun kaswoni on täynnänsä häpeätä.
Ps 44:17 Ette minun pitene Pilcurit ia Laittaiat cwleman/ ia ne Wiholiset ia kercket kostaiat näkemen.
Että minun pitää pilkkaajat ja laittajat kuulemaan/ ja ne wiholliset ja kärkeät kostajat näkemään.
Ps 44:18 Neme caiki ouat tulluet meiden pälen/ ia eipe me senwoxi ole sinua wnochtanuet/ eike vskottomast sinun Lijtosas keuttenyet.
Nämä kaikki owat tulleet meidän päällen/ ja eipä me senwuoksi ole sinua unohtaneet/ eikä uskottomasti sinun liitossasi käyttäytyneet.
Ps 44:19 Ja ei meiden sydhemen tacaperin mennyt/ eike meiden keumisen poikenut sinun tiestes.
Ja ei meidän sydämen takaperin mennyt/ eikä meidän käymisen poikennut sinun tiestäsi.
Ps 44:20 Ettes meite nin rickilööt Lohikermein seas/ ia meite yldepeitet pimeydhelle.
Ettäs meitä niin rikkilyöt lohikäärmein seassa/ ja meitä yltäpeität pimeydellä.
Ps 44:21 Jos me olisim meiden Jumalan Nimen vnochtanuet/ ia meiden Kätem ylesnostanuet wieran Jumalan tyge.
Jos me olisimme meidän Jumalan nimen unohtaneet/ ja meidän kätemme ylösnostaneet wieraan Jumalan tykö.
Ps 44:22 Sen madhais Jumala kylle etzije? waan nyt hen itze tiete meiden sydhemen pohian.
Sen mahtaisi Jumala kyllä etsiä? waan nyt hän itse tietää meidän sydämen pohjan.
Ps 44:23 Sille sinun tedhens me surmatamma iocapeiue/ ia luetamma ninquin teuraxi tecteuet Lambat.
Sillä sinun tähden me surmataamme jokapäiwä/ ja luetaamme niinkuin teuraaksi tehtäwät lampaat.
Ps 44:24 Yleshereitze HERRA/ Mixis macat? waluo/ ia ele meite poissyse caiketicka.
Ylösheräitse HERRA/ Miksis makaat? walwo/ ja älä meitä poissyökse kaiketiki.
Ps 44:25 Mixis peitet sinun Casuos? ia wnodhat meiden radholisudhen ia adhistoxen.
Miksis peität sinun kaswosi? ja unohdat meidän raadollisuuden ja ahdistuksen.
Ps 44:26 Sille meiden Sielun ombi alaspainettu mahan asti/ meiden watzan maassa kinirippu.
Sillä meidän sielun ompi alaspainettu maahan asti/ meidän watsan maassa kiinni riippuu.
Ps 44:27 Ylesnouse auta meite/ ia lunasta meite sinun Laupiudhes tedhen.
Ylösnouse auta meitä/ ja lunasta meitä sinun laupeutesi tähden.