Psalttari

XXXVI. Psalmi .

 

On yxi coco Seurakunnan Rucous/ wastoin nijte Wärie Opettaija/ iotca tesse wlosmaalataan/ ette he ouat Irtat/ ylpiet/ ia Pilcurit muita wastan/ Walecteliat/ Curittomat/ Kerket wahingoittaman etc.
Wimein rucollan/ Ette Jumala warielis Sanansa nijte Jumalattomia wasta'.

Ps 36:1 Dauidin sen HERRAN paluelian Psalmi edelweisattapa.
Dawidin sen HERRAN palwelijan psalmi edeltäweisattawa.
Ps 36:2 MIne sanon sen todhexi/ ette ne Jumalattomat ouat pahat Coirat/ Sille ettei heiden tykenens ole ychten Jumalan pelco.
Minä sanon sen todeksi/ että ne jumalattomat owat pahat koirat/ Sillä ettei heidän tykönänsä ole yhtään Jumalan pelko.
Ps 36:3 He caunisteleuat keskenens/ Ette he saisit heiden pahan Asiansa aia/ ia muita häueiste.
He kaunistelewat keskenänsä/ Että he saisit heidän pahan asiansa ajaa/ ja muita häwäistä.
Ps 36:4 Caiki heiden Opins on wahingolinen ia walhe/ Euet he salli heitens mös neuuoa/ ette he iotakin hyue tekisit
Kaikki heidän oppinsa owat wahingollinen ja walhe/ Eiwät he salli heitänsä myös neuwoa/ että he jotakin hywää tekisit.
Ps 36:5 Mutta he aiatteleuat Woteisans wahingon ielkin/ ia wahwasti seisouat sen pahan Tien päle/ ia euet he miten paha carta.
Mutta he ajattelewat wuoteissansa wahingon jälkeen/ ja wahwasti seisowat pahan tien päällä/ ja eiwät he mitään pahaa karta.
Ps 36:6 HERRA sinun Laupiudhes vlottupi nin leuield quin Taiuas on/ ia sinun Totudhes nin auarald quin Piluet iooxeuat.
HERRA sinun laupiutesi ulottuupi niin lewiältä kuin taiwas on/ ja sinun totuutesi niin awaralta kuin pilwet juoksewat.
Ps 36:7 Sinun Wanhurskaudhes seisopi ninquin ne * Jumalan Wooret/ ia sinun Oikiutes ninquin swret Sywyet/ HERRA sine autat seke Inhimiset ette Eleimet.
Sinun wanhurskautesi seisoopi niinkuin ne Jumalan wuoret/ ja sinun oikeutesi niinkuin suuret sywyydet/ HERRA sinä autat sekä ihmiset että eläimet.
Ps 36:8 Quin callis on sinun Hywuydhes Jumala/ ette Inhimisten lapset sinun Sipeis warion ala wskaldauat.
Kuin kallis on sinun hywyytesi Jumala/ että ihmisten lapset sinun siipeisi warjon alla uskaltawat.
Ps 36:9 He ioopuuat sinun Hoones hywuydhen rickaudhest/ ia sine iootat heite Hecumalla/ ninquin Wirdhalla.
He juopuwat sinun huoneesi hywyyden rikkaudesta/ ja sinä juotat heitä hekumalla/ niinkuin wirralla.
Ps 36:10 Sille sinun tykenes on se eleue Lädhe/ ia sinun Walkiudhesas me * walkiudhen näemme.
Sillä sinun tykönäsi on se eläwä lähde/ ja sinun walkeudessasi me walkeuden näemme.
Ps 36:11 Wlosleuite sinun Laupiudhes ninen päle/ iotca sinua tundeuat/ ia sinun Wanhurskaudhes ninen Toimelisten ylitze.
Uloslewitä sinun laupeutesi niiden päälle/ jotka sinua tuntewat/ ja sinun wanhurskautesi niiden toimellisten ylitse.
Ps 36:12 Ele salli minua tallatta nijlde Coreilda/ ia ninen Jumalattomidhen käsi elken minua cukistaco.
Älä salli minua tallattaa niiltä koreilta/ ja niiden jumalattomien käsi älkään minua kukistako.
Ps 36:13 Waan anna ne Pahointekiet sijhen langeta/ ette he poissöstyxi tulisit/ ia ei seisoall pysyisi.
Waan anna ne pahantekijät siihen langeta/ että he poissyöstyksi tulisit/ ja ei seisoalla pysyisi