Psalttari

CXXIII. Psalmi .

 

On Seurakunnan Rucous/ ioca Mailmas ylencatzotan/ wastan Ulconcullatuita/ Hecumarita/ Epicureita/ Väkeuite/ ia muidhen Seurakunnan Wiholisia.

Ps 123:1 Yxi Weisu corkeimas Choris. MIne ylesnostan Silmeni sinun tyges/ Joca asut Taiuassa.
Yks weisuu korkeimmassa kuorissa. Minä ylösnostan silmäni sinun tykösi/ Joka asut taiwaassa.
Ps 123:2 Catzo/ Quin ne Paluelian silmet/ heiden HERRAINS käsijn catzouat.
Katso/ Kuin palwelijan silmät/ heidän herrainsa käsiin katsowat.
Ps 123:3 Quin ne Picain silmet/ heiden Emendens Käsijn catzouat.
Kuin ne piikain silmät/ heidän emäntäinsä käsiin katsowat.
Ps 123:4 Nin meiden silmenne catzouat meiden HERRAN Jumalan päle/ Sihenasti ette hen meille Armolisexi tule.
Niin meidän silmämme katsowat meidän HERRAN Jumalan päälle/ Siihenasti että hän meille armolliseksi tulee.
Ps 123:5 Ole meille Armolinen HERRA/ Ole meille Armolinen/ Sille me olem sangen teutetyt ylencatzomisesta.
Ole meille armollinen HERRA/ Ole meille armollinen/ Sillä me olemme sangen täytetyt ylenkatsomisesta.
Ps 123:6 Sangen teunens ombi meiden Sielunna/ ninen ylpiein pilcoista/ ia ninen Corein ylencatzomisesta.
Sangen täynnänsä ompi meidän sielumme/ niiden ylpeäin pilkoista/ ja niiden korein ylenkatsomisesta.