Psalttari

XI. Psalmi.

On yxi Lohutos Wiholistein iulmautta wastoin. ioillen whckatan Cadhotus/ wan Jumalisille wapadhus luuatan.

Ps 11:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 11:2 HERRAN päle mine wskallan/ quinga te sanotta minun Sielulleni/ Ette hen lenneis ninquin Lindu teiden Woorten päle?
Herran päälle minä uskallan/ kuinka te sanotte minun sielulleni/ Että hän lentäisi niinkuin lintu teidän wuorten päälle?
Ps 11:3 Sille catzos/ Ne Jumalattomat ylesweteuet Joutzen/ ia paneuat Noolians ienten päle/ ette he ambuisit salaisest nijte Hurskaita sydhemeste.
Sillä katsos/ Ne jumalattomat ylöswetäwät jousen/ ja panewat nuoliansa jänteen päälle/ että he ampuisit salaisesi niitä hurskaita sydämestä.
Ps 11:4 Sille he rikoit Perustoxen/ Mite se wanhurskas taita toimitta?
Sillä he rikoit perustuksen/ Mitä se wanhurskas taitaa toimittaa?
Ps 11:5 HERRA ombi henen pyhes Templisens/ HERRAN Stoli onopi Taiuasa/ henen Silmens warinottauat/ ia henen Silmens ripset coetteleuat Inhimisten Lapset.
HERRA ompi hänen pyhässä temppelissänsä/ HERRAN tuoli onpi taiwaassa/ hänen silmänsä waarinottawat/ ja hänen silmänsä ripset koettelewat ihmisten lapset.
Ps 11:6 HERRA wacoipi site wanhurskasta/ Henen Sielunsa wihapi site Jumalatoinda/ ia iotca wärytte racastauat.
HERRA wakoipi (koettelee) sitä wanhurskasta/ Hänen sielunsa wihaapi sitä jumalatointa/ ja jotka wääryyttä rakastawat.
Ps 11:7 Hen andapi sata ninen Jumalattomadhen päle Paulat/ Tulen ia tulikiuiä/ ia andapi heille Twlispäädh palcaxi.
Hän antaapi sataa niiden jumalattomaiden päälle paulat/ Tulen ja tulikiwiä/ ja antaapi heille tuulispäät palkaksi.
Ps 11:8 Sille HERRA ombi wanhurskas/ ia racastapi wanhurskautta/ ette heiden Casuons catzouat oikiudhen päle.Sillä HERRA ompi wanhurskas/ ja rakastaapi wanhurskautta/ että heidän kaswonsa katsowat oikeuden päälle.