Psalttari

XLVI. Psalmi .

 

On sangen swri Lohutus/ ia Kijtossana Seurakunnan warieluxesta/ caikein Perchelein weijutuxi ia Mailmaisen pahuden wastoin.
Wimein/ hen keske nijste warinotta/ ia ninen edest Jumalata Christuses kijttemen.

Ps 46:1 Yxi Corachin Lasten Weisu/ sijte Norudhesta/ edelweisattapa/ Alamothin päle.
Yksi Corahin lasten weisuu/ siitä nuoruudesta/ edeltäweisattawa/ Alamothin päälle.
Ps 46:2 JUmala ombi meiden Turuan ia Wäkewydhen/ Yxi Apu nijsse swrissa tuskissa/ iotca meiden pälen ouat sattuneet.
Jumala ompi meidän turwan ja wäkewyytein/ Yksi apu niissä suurissa tuskissa/ jotka meidän päällen owat sattuneet.
Ps 46:3 Senteden eipe me miteken pelke/ ios wiele Mailma huckuis/ Ja wooret keskellen Merte waiosit.
Sentähden eipä me mitäkään pelkää/ jos wielä maailma hukkuisi/ Ja wuoret keskelle merta wajoisit.
Ps 46:4 Waicka wiele Meri pauhais ia culkis/ nin ette sen paisumisen tedhen/ Mäet alascukistuisit. Sela.
Waikka wielä meri pauhaisi ja kulkisi/ niin että sen paisumisen tähden/ mäet alaskukistuisit. Sela.
Ps 46:Ps 46:5 Quitengi pite se Jumalan Caupungi carskist lustilinen oleman/ henen Wirtains cansa/ iossa ne pyhet sen Corkeiman Asumiset ouat.
Kuitenkin pitää se Jumalan kaupunki karskisti lustillinen oleman/ hänen wirtainsa kanssa/ jossa ne pyhät sen korkeimman asumiset owat.
Ps 46:6 Jumala ombi heiden tykenens sielle siselle/ Senteden se kylle pysypi/ Jumala auttapi hende warahin.
Jumala ompi heidän tykönänsä siellä sisällä/ Sentähden se kyllä pysyypi/ Jumala auttaapi häntä warhain.
Ps 46:7 Pacanadhen pite hemmestymen/ ia ne Kuningadhen waldakunnat langeman/ ia Maa huckupi/ coska hen änens andapi.
Pakanaiden pitää hämmästymän/ ja ne kuninkaiden waltakunnat lankeeman/ ja maa hukkuupi/ koska hän äänensä antaapi..
Ps 46:8 Se HERRA Zebaoth on meiden cansan/ se Jacobin Jumala ombi meiden Tuken. Sela.
Se HERRA Zebaoth on meidän kanssan/ se Jakobin Jumala ompi meidän tukena. Sela.
Ps 46:9 Tulcat/ ia catzocat ne HERRAN teghot/ ioca Maan päle sencaltaiset haiotoxet tekepi.
Tulkaat/ ja katsokaat ne HERRAN teot/ joka maan päälle senkaltaiset hajoitukset tekeepi.
Ps 46:10 Joca hilitze Sodhat caikes Mailmas/ Joca Joutzen serke/ ia rickopi Keihet ia Rattat tulesa ylespolta.
Joka hillitsee sodat kaikessa maailmassa/ joka jousen särkee/ ja rikkoopi keihäät ja rattaat tulessa ylöspolttaa.
Ps 46:11 Lacatka/ ia tundekat ette mine Jumala olen/ minun pite Cunnian woittaman Pacanain seas/ ia minun pite ylistoxen Maan päle saaman.
Lakatkaa/ ja tuntekaat että minä Jumala olen/ minun pitää kunnian woittaman pakanain seassa/ ja minun pitää ylistyksen maan päällä saaman.
Ps 46:12 Se HERRA Zebaoth on meiden cansan/ se Jacobin Jumala ombi meiden Tuken. Sela.
Se HERRA Zebaoth on meidän kanssan/ se Jakobin Jumala ompi meidän tuken. Sela.