Micha Propheta.

II. Lucu.

 

Ette Epeiumalus/ Inhimisten oppi/ ia wäre Jumalan paluelus/ caikinaiset Pahannoxet ia Syndiset elemet Mötens wetäuet/ Senteden/ hen tesse Laitta Ahneudhen ia Wäkiuallan. Joilla ne Hengeliset Esimiehet nijte Rieuhie ratelit. Jota euet he tactonuet anda rangaista.
Lopus hen Ennusta ette Christusen waldakunda quitengin tule/ Waicka se Israelin Canssa Assyriahan poiswiedhen fangittuna.

 

1:1 TEME on se HERRAN Sana/ ioca tapactuy Michan tyge/ Maresast/ Jothan/ Ahasin/ ia Jehiskian Judan Kuningain aicana. Jonga hen näki ylitze Samarian ia Jerusalemin.
Tamä on se HERRAN sana/ joka tapahtui Michan tykö/ Maresasta/ Jothan/ Ahasin/ ja Jehiskian Judan kuninkaan aikana. Jonka hän näki ylitse Samarian ja Jerusalemin.
1:2 Cwlcat caiki Canssa/ sine Maa wariota/ ia caiki * mite henes on/ Sille HERRALLA Jumalalla on puhumist teiden cansan/ Ja/ se HERRA henen pyheste Templistens.
Kuulkaat kaikki kansa/ sinä maa waarinota/ ja kaikki mitä hänessä on/ Sillä HERRALLA Jumalalla on puhumista teidän kanssan/ Ja/ se HERRA hänen pyhästä templistänsä.
1:3 Sille catzo/ HERRAN pite vloskeumen henen Siastans/ ia alasastuman ia tallaman Maan Corkiutta/
Sillä katso/ HERRAN pitää uloskäymän hänen sijastansa/ ja alasastuman ja tallaaman maan korkeutta/
1:4 Nin ette Woretki pite henen allans sulaman/ ia Laxot pite halkeman/ Ninquin Medenuaha Tulen edes sula/ Ninquin ne Wedhet/ quin alaswotauat.
Niin että wuoretkin pitää hänen allansa sulaman/ ja laaksot pitää halkeaman/ Niinkuin medenwaha tulen edessä sulaa/ Niinkuin ne wedet/ kuin alaswuotawat.
1:5 Caiki nämet Jacobin ylitzekeumisen teden/ Ja Israelin Honen syndein teden. Cuca on se Jacobin ylitzekeumys ? Eikö se Samaria ole ? Ja cutka ouat iudan Hijdet ? Eikö se Jerusalem ole?
Kaikki nämä Jakobin ylitsekäymisen tähden/ ja Israelin huoneen syntein tähden. Kuka on se Jakobin ylitsekäymys? Eikö se Samaria ole? ja kutka owat Judan hiidet (korkeudet)? Eikö se Jerusalem ole?
1:6 Ja mine tadhon Samarian Kiuiraunioxi tedhä Kedhon päle/ iotca Winatarhan ymberinspannan. Ja tadhon heiden Kiuens Laxohon wieritte/ ia Perustoxen asti mahanserke.
Ja minä tahdon Samarian kiwiraunioksi tehdä kedon päälle/ jotka wiinatarhan ympärinsä pannaan. Ja tahdon heidän kiwensä laaksohon wierittää/ ja perustukseen asti maahansärkeä.
1:7 Caiki heiden Epeiumalans pite rickilötemen/ Ja caiki heiden Saalins pite tulella ylespoltettaman/ ia tadhon caiki heiden Cuuans poishäuitte. Sille he ouat Hooranpalcasta cootut/ senteden heiden iellens Hooranpalcaxi pite tuleman.
Kaikki heidän epäjumalansa pitää rikkilyötämän/ Ja kaikki heidän saaliinsa pitää tulella ylöspoltettaman/ ja tahdon kaikki heidän kuwansa poishäwittää. Sillä he owat huoranpalkasta kootut/ sentähden heidän jälleensä huoranpalkaksi pitää tuleman.
1:8 Sen ylitze minun teuty walitta ia parcua. Minun teuty paliasna ia alastoinna keudhe/ Minun teuty walitta ninquin Lohikermet/ ia murhectia ninquin Struthit.
Sen ylitse minun täytyy walittaa ja parkua. Minun täytyy paljaana ja alastonna käydä/ Minun täytyy walittaa niinkuin lohikäärmeet/ ja murehtia niinkuin Strutsit.
1:9 Sille tehen Witzauxen ei ole ycten Neuuo/ sille se on tullut io haman Judan asti/ ia pite haman minun Canssani portin asti Jerusalemis vlottuman.
Sillä tähän witsaukseen ei ole yhtään neuwoa/ sillä se on tullut jo hamaan Judaan asti/ ja pitää hamaan minun kansaani porttiin asti Jerusalemissa ulottuman.
1:10 Elket site Gathis ilmoittaco/ Elket andaco teiten cwlda idkeue/ Waan menget Murehcammion siselle/ ia Tuckahan istucat.
Älkäät sitä Gatissa ilmoittako/ Älkäät antako teidän kuulla itkua/ waan menkäät murhekammioon sisälle/ ja tuhkahan istukaat.
1:11 Sine caunis Caupungi cukistan caikilla häpielle. Eipe sen Jalon pidhe sillen pramaman adhistoxens teden. Sille * Naburin pite henelde poisottaman mite henelle on.
Sinä kaunis kaupunki kukistetaan kaikella häpeällä. Eipä sen jalon pidä silleen pramaman (koreileman) ahdistuksen tähden. Sillä naapurin pitää häneltä poisottaman mitä hänellä on.
1:12 Se cangia Caupungi toiuo/ ettei nin pahaxi pidhe tuleman. Waan se Onnetus pite HERRALDA tuleman/ ia haman Jerusalemin portin asti.
Se kankea kaupunki toiwoo/ ettei niin pahaksi pidä tuleman. Waan se onnettomuus pitää HERRALTA tuleman/ ja hamaan Jerusalemin porttiin asti.
1:13 Sine Caupungi Lachis/ waliasta Rattan eteen Wiret Orijt/ ia mene matkas. Sille sine olet sen tytteren Zionin Esicuua synnixi ollut/ ia olet sen Israelin Epeiumaludhet pitenyt/
Sinä kaupunki Lachissa/ waljasta rattain eteen wireät orhit/ ja mene matkaasi. Sillä sinä olet sen tyttären Zionin esikuwa synniksi ollut/ ja olet sen Israelin epäjumaluudet pitänyt/
1:14 Sinun teuty nin Fangit anda/ quin Gadkin. Sine Caupungi Achsib pite Lijtost Israelin Kuningain cansa pwttuman.
Sinun täytyy niin wangit antaa/ kuin Gadkin. Sinä kaupunki Achsib pitää liitosta Israelin kuninkain kanssa puuttuman.
1:15 Mine tadhon sinulle Maresa/ sen oikian Perilisen saatta. Ja se cunnialinen Israelin Waldakunda pite Coopaxi tuleman.
Minä tahdon sinulle Maressa/ sen oikean perillisen saattaa. Ja se kunniallinen Israelin waltakunta pitää kuopaksi tuleman.
1:16 Paliasta ia keritze sinuas ylitze sinun Herculistes Lastes/ Tee sinuas iuri paliaxi ninquin Cotka/ sille he ouat sinusta fangittuna poiswiedhyt.
Paljasta ja keritse sinuas ylitse sinun herkullisten lastesi/ Tee sinuas juuri paljaaksi niinkuin kotka/ sillä he owat sinusta wangittuna pois wiedyt.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7