Psalttari

LII. Psalmi .

 

Waan seurakunda ia ne Jumaliset wariellan ia autetaan.
Ombi sangen raskas wchkaus wastoin nite Tyrannit Sangarit ia Jumalattomit/ iotca wainouat ia wihauat nite Jumalisi/ ionga tedhen he wimein pereti huckuuat.

Ps 52:1 Yxi Dauidin Oppi edelweisattapa/ quin se Edomiti Doeg tuli/ ia sanoi Saulil/ Dauid ombi tullut Abimelechin Hoonesen.
Yksi Dawidin oppi edeltäweisattawa/ kuin se Edomiti Doeg tuli/ ja sanoit Saulille/ Dawid ompi tullut Abimelechin huoneeseen.
Ps 52:2 MItes kerskat sine Tyranni/ ette sine taidhat wahingoitta? ette quitengi Jumalan Laupius wiele iocapeiue pysy.
Mitäs kerskaat sinä tyranni/ että sinä taidat wahingoittaa? Että kuitenkin Jumalan laupeus wielä jokapäiwä pysyy.
Ps 52:3 Sinun Kieles ongipi wahingon ielkin/ ia leickapi walhellans ninquin tereue Partaweitzi.
Sinun kielesi onkiipi wahingon jälkeen/ ja leikkaapi walheellansa niinkuin terweeksi partaweitsi.
Ps 52:4 Sine puhut paramin Paha quin hyue/ ia Walhen pikemin quin Oikiudhen. Sela.
Sinä puhut paremmin pahaa kuin hywää/ ja walheen pikemmin kuin oikeuden. Sela.
Ps 52:5 Sine puhut kernasti caiki mite cadhotoxen sopiuat/ wären Kielen cansa.
Sinä puhut kernaasti kaikki mitä kadotukseen sopiwat/ wäärän kielen kanssa.
Ps 52:6 Senteden Jumala serkepi sinun iuri coconans/ ia murenda sinun/ Ja Maiasta sinun vlostemmapi/ ia ninen Eleuiten maalda hen vlosiwrittapi sinun. Sela.
Sentähden Jumala särkeepi sinun juuri kokonansa/ ja murentaa sinun/ Ja majasta sinun ulostempaapi/ ja niiden eläwien maalta hän ulosjuurittaapi sinun. Sela.
Ps 52:7 Ja ne Wanhurskat sen näkeuet/ ia pelkeuet/ ia henen ylitzens naurauat.
Ja ne wanhurskaat sen näkewät/ ja pelkääwät/ ja hänen ylitsensä naurawat.
Ps 52:8 Catzo/ Teme on se Mies/ ioca ei pitenyt Jumalata henen Turuanans/ Waan vskalsi henen swren Rickaudhens päle/ ia oli wäkeue wahingota tekemen.
Katso/ Tämä on se mies/ joka ei pitänyt Jumalata hänen turwanansa/ Waan uskalsi hänen suuren rikkautensa päälle/ ja on wäkewä wahinkoa tekemän.
Ps 52:9 Mutta Mine pysyn ninquin Hedhelmelinen Oliupw Jumalan Honesza/ mine vskallan Jumalan Laupiudhen päle/ aina ia ijancaikisesta.
Mutta minä pysyn niinkuin hedelmällinen öljypuu Jumalan huoneesta/ minä uskallan Jumalan laupeuden päälle/ aina ja iankaikkisesta.
Ps 52:10 Mine kijten sinua ijancaikisesta/ ettes sen teit/ ia mine odhotan sinun Nimeäs/ Sille sinun Pyhes sijte iloitzeuat.
Minä kiitän sinua iankaikkisesti/ ettäs sen teit/ ja minä odotan sinun nimeäsi/ Sillä sinun pyhäsi siitä iloitsewat.

Se Nelies Ölucu.