Psalttari

LXXI. Psalmi .

 

Eipe telle Psalmilla Esipuhet ole/ Ette se ombi sen wanheneuaisen Seurakunnan Rucous/ ettei hen/ Wanhudhens wicain teden/ quin usko/ Toiuo/ Rackaus/ ia mwdh Auudh taipuuat/ Jumalalda poishylieteisi. Waan ette Jumala ne Tyrannit/ Sangarit ia Angarat/ Pyhein Wiholiset/ asetaisi hilitzisi ia alaspainaisi.

Ps 71:1 SInun päles HERRA mine vskallan/ ele laske minua ikenens häpien ala tulla.
Sinun päällesi HERRA minä uskallan/ älä laske minua ikänänsä häpeän alle tulla.
Ps 71:2 Wapata minua sinun Wanhurskaudhes cautta/ ia auta minua vlos/ Callista sinun Coruas minun poleeni/ ia auta minua.
Wapahda minua sinun wanhurskautesi kautta/ ja auta minua ulos/ Kallista sinun korwasi minun puoleeni/ ja auta minua.
Ps 71:3 Ole minulle yxi wahua Turua/ iohonga mine aina pakenisin/ Jocas aina autta luuanut olet/ Sille sine olet minun Callion ia Linnan.
Ole minulle yksi wahwa turwa/ johonka minä aina pakenisin/ Joka aina auttaa luwannut olet/ Sillä sinä olet minun kallioni ja linnani.
Ps 71:4 Minun Jumalan auta minua sen Jumalattoman kädheste/ sen Nurian ia Wäritteliän kädheste.
Minun Jumalan auta minua sen jumalattoman kädestä/ sen nurjan ja wääristelijän kädestä
Ps 71:5 Sille sine olet minun Turuan HERRA Jumala/ Minun Toiuon hamast minun Norudhestani.
Sillä sinä olen minun turwani HERRA Jumala/ Minun toiwon hamasta minun nuoruudestani.
Ps 71:6 Sinun päles mine olen loottanut hamast Eiteni codhusta/ Sine minun vloswedhit Eiteni codhusta/ sinusta ombi aina minun kerskaudhen.
Sinun päällesi minä olen luottanut hamasta äitini kohdusta/ Sinä minun uloswedit äitini kohdusta/ sinusta ompi aina minun kerskaukseni.
Ps 71:7 Ninquin iocu Ihme mine olen monille techty/ Mutta sine olet minun wahua Turuan.
Niinkuin joku ihme minä olen monille tehty/ Mutta sinä olet minun wahwa turwani.
Ps 71:8 Täyte minun Swn sinun Kijtoxestas/ ia sinun Cunniastas iocapeiue.
Täytä minun suu sinun kiitoksestasi/ ja sinun kunniastasi jokapäiwä.
Ps 71:9 Ele minua poisheite minun Wanhudhesani/ ele minua ylenanna coska mine heikoxi tulen.
Älä minua poisheitä minun wanhuudessani/ älä minua ylenanna koska minä heikoksi tulen.
Ps 71:10 Sille minun Wiholiseni puhuuat minua wastan/ ia iotca minun Sieluani weijuuet/ he keskenens neuuo piteuet.
Sillä minun wiholliseni puhuwat minua wastaan/ ja jotka minun sieluani wäijywät/ he keskenänsä neuwoa pitäwät.
Ps 71:11 Ja sanouat/ Jumala ylenannoi henen/ wainocat ia käsitteket hende/ Sille eipe ole ychte wapactaia.
Ja sanowat/ Jumala ylenantoi hänen/ wainotkaat ja käsittäkäät häntä/ Sillä eipä ole yhtään wapahtajaa.
Ps 71:12 Jumala ele cauuas erkane minusta/ Minun Jumalan rienne minua auttaman.
Jumala älä kauas erkane minusta/ Minun Jumalan riennä minua auttamaan.
Ps 71:13 Häwetkön ia huckucon iotca minun Sieluni wastan ouat/ häpielle ia häueistöxellä olcohon ne werhoitetut/ iotca minulle pahutta etziuet.
Häwetköön ja hukkukoon jotka minun sieluni wastaan owat/ häpeällä ja häwäistyksella olkoon ne werhoitetut/ jotka minulle pahuutta etsiwät.
Ps 71:14 Mutta mine tadhon alati odhotta/ ia tadhon aina sinun kijtoxes corghotta.
Mutta minä tahdon alati odottaa/ ja tahdon aina sinun kiitoksesi korottaa.
Ps 71:15 Minun Swni pite ilmoittaman sinun Wanhurskauttas/ Jocapeiue sinun Terueyttes/ iota em mine caikia Lukia woi.
Minun suuni pitää ilmoittaman sinun wanhurskauttasi/ Jokapäiwä sinun terweyttäsi/ jota en minä kaikkia lukea woi.
Ps 71:16 Mine waellan HERRAN Jumalan wäkewyxes/ Mine ylisten ainoastans sinun Wanhurskauttas.
Minä waellan HERRAN Jumalan wäkewyydessä/ Minä ylistän ainoastansa sinun wanhurskauttasi.
Ps 71:17 Jumala sine olet minua Norudhestani opettanut/ Senteden mine iulghistan sinun Ihmeites.
Jumala sinä olet minua nuoruudestani opettanut/ Sentähden minä julistan sinun ihmeitäsi.
Ps 71:18 Ja minun wanhudheni ia harmaudheni aialla ele Jumala minua ylenanna/ Sihenasti ette mine ilmoitan sinun Käsiuardhes Lastein lapsille/ Ja sinun Wäkewydhes caikille tuleuaisille.
Ja minun wanhuuteni ja harmauteni ajalla älä Jumala minua ylenanna/ Siihenasti että minä ilmoitan sinun käsiwartesi lastein lapsille/ ja sinun wäkewyytesi kaikille tulewaisille.
Ps 71:19 Ja tosin Jumala sinun Wanhurskaudhes ombi sangen corkia/ sine swrimat teedh/ Jumala cuca on sinun wertaitzses?
Ja tosin Jumala sinun wanhurskautesi ompi sangen korkea/ sinä suurimmat teet/ Jumala kuka on sinun wertaisesi?
Ps 71:20 Sille sine annat minun kiusata paliot ia swret adhistoxet/ ia iellenswirghotat minua/ ia taas sine haet minua vlos sijte Maan sywydheste.
Sillä sinä annat minun kiusata paljot ja suuret ahdistukset/ ja jällens wirwotat minua/ ja taas sinä haet minua ulos siitä maan sywyydestä.
Ps 71:21 Sine teet minun sangen swrexi/ ia iellens sine lohutat minua.
Sinä teet minun sangen suureksi/ ja jällens sinä lohdutat minua.
Ps 71:22 Nin mineki mös kijten sinua Psaltarinleikille/ sinun Wacudhes polesta/ minun Jumalan/ Mine kijtostweisan sinulle Candelein päle/ o sine Pyhe Israelis.
Niin minäkin myös kiitän sinua psaltarinleikillä/ sinun wakuutesi puolesta/ minun Jumalani/ Minä kiitosta weisaan sinulle kantelein päällä/ Oi sinä Pyhä Israelissa.
Ps 71:23 Minun Hwleni ia minun Sielun/ ionga sine lunastit/ iloitzeuat ia Kijtostweisauat sinulle.
Minun huuleni ja minun sieluni/ jonka sinä lunastit/ iloitsewat ja kiitosta weisaawat sinulle.
Ps 71:24 Ja mös minun Kielen tichterapi iocapeiue sinun Wanhurskaudhestas/ senteden häuetket he/ ia häpiehen tulcohon/ iotca minulle Pahutta etziuet.
Ja myös minun kieleni tichteeraapi (puhuu) jokapäiwä sinun wanhurskaudestasi/ sentähden häwetkään he/ ja häpeähän tulkohon/ jotka minulle pahuutta etsiwät.