Psalttari

CXIX. Psalmi .

 

Ylitze caiken temen Psalmin rucolepi Dauid/ ette Hen Jumalan Sanassa ketketeisijn. Jonga hen sangen ylistepi/ Ette Se Opetapi/ waikuttapi/ hallitze/ Lohutta/ wapacta/ synniste wariele/ ei wilpistele etc. Eipe me miten neiste ilman site Sana saa.
Nin hen sis neuuopi Jumalan Sanan tundemisehen ia harioittamisehen/ Joilla hen monet ia swret Lahiat lupapi. Waan wärille Opettaille/ Ja Sanan ylencatzouaisille/ hen Rangastoxet ennusta ia kekepi. Teme Psalmi on Ebreerin Bokstauin ielkin asetettu/ ette cungin alla cadhexan Wersue on. Eike yxiken Wersu ole/ Joista ei yxi neiste Sanoista leute. Thora/ Lex/ Laki/ ette se meite opetta iota emme me tiedhe/ ia curitta/ Ettei me Naudhan tauaiset olisi/ ia pimeydhes eleisi. Huka/ Statuta/ Sädyt/ ouat Ceremoniat/ Tauat ia mwdh Pyhet Menot/ iotca Kircoissa ia Jumalan Palueluxis pidheten. Eduth/ Testimonia/ Todhistoxet/ Ette Jumala Sana's ia Lains cautta itzens Todhistapi lesseoleuan/ meite coriapi ia hallitze/ Ette meille olis Omatieto Jumalalda/ iota me mwtoin emmeke tunne/ enge näe/ eike ymmerdhe waicka hen aina iocapaicas/ meiden tykenen ombi/ quin vscottapa on. Mizua/ Precepta/ Keskyt/ Ette he meite sitouat heihins/ waatiuat ia anouat/ Ettei me irtaast ne ylencatzoisi/ ioita me oppenuet olema/ waan nijte pidheisim ia tekisim. Pikuda/ Mandata/ Neuuot/ Etzicot/ Asetuxet/ Toimitoxet ia Oiennoxet. Opettauat quinga meiden tule ele ia waelda seke Jumalan coctan ette Inhimisten. Se merkitze mös/ nijsse Asioissa/ sen Hallitoxen wirghan/ Quin Grekixi Episcopen/ eli Diokesin cutzutan/ Ja Somexi Pijspan wirca. Mispat/ Juditia siue Jura/ Oikius/ Oijennus/ Souitos/ taicka Toimitos/ se on Hallitzemisen/ Domion ia iongun wirghan pääettemys. Jolla Inhimiset keskenens/ ylcoises Asiois ia menoissa/ souitetaan ia toimitetaan/ Usein se mös otetaan/ Jongun Tauan ia Tottumisen eli sen Pacanain ia Loonolisen Lain edeste.
Sana/ Puhe/ Lausumus/ Joilla Jumala iotakin Opetta/ keskepi/ Neuuopi/ mana/ kieldepi/ vchkapi/ haastapi. etc. Sille se Sana Eloquium/ Enimitten langepi Lupauxijn ia wchkauxijn pein/ iotca Keskyis ia Laissa ouat. Joissa toisinans Hyuie luuatan/ ia Pahoia käeten. Cartamus/ Cauatus eli waarinottamus/ Ettei me Hitat/ vneliat/ torckuuaiset ia Laiskat olisimma/ Nijte caikia pitemen/ ketkemen ia tekemen.
Via/ Tie/ se otetan vsein/ Oikian keuttemisen ia hyuen Elemen Tauan ia menon edeste. Veritas/ Totuus/ se on/ Ette Jumala ombi Waca/ hurskas ia Sanans piteue/ seke Hyue luuataxens ette pahwt vchkataxens. Hyue Jumalisille/ ia Paha Jumalattomille. Coska neme caxi Sana/ quin/ Feci Justiciam et Juditium/ ynneseisouat/ Nin ne iaetan/ Ette Juditium/ se on/ Domio/ cutzutan/ coska Hen ne Wighaliset ia Pahuden witzapi/ rangaise ia cadhotta. Ja Justitia/ se on/ Oikeus Coska Hen ne Wighattomat eli Todheliset autta/ holho/ wariele ia wanhurscautta. Quin pyhis Ramatuis vsein homaitan. Nin sis caikilla neille moninaisilla Sanoilla/ se yxi ainoa Jumalan Laki/ monis pyhein Ramattuin paicoissa/ cutzutan.
Päldiskein ia wimein ombi merkitzeminen/ Ette tesse Psalmis rucoellan/ Ette Itze Jumala meite iodhatais/ hallitzis/ opetais/ ia henen Teisens/ Keskyissens/ Euangeliumisans ia Sanoisans meite cohennais/ Ja warielis meite Inhimisten Opista/ walhesta/ Sädhyste/ Taicouxista ia vlconcullasudhest. etc.

Ps 119:1 AUtuat ouat ne quin wighattomasti eleuet/ Ne iotca HERRAN Laissa waeldauat.
Autuaat owat ne kuin wiattomasti eläwät/ Ne jotka HERRAN laissa waeltawat.
Ps 119:2 Autuat ouat ne quin henen Todhistoxians piteuet/ ia coco sydhemest hende etziuet.
Autuaat owat ne kuin hänen todistuksensa pitäwät/ ja koko sydämestä häntä etsiwät.
Ps 119:3 Sille iotca henen Tiens päle waeldauat/ euet he miten paha teghe.
Sillä jotka hänen tiensä päällä waeltawat/ eiwät he mitään pahaa tee.
Ps 119:4 Sine olet keskenyt/ wisusta pidhette sinun keskys.
Sinä olet käskenyt/ wisusti pidettää sinun käskysi.
Ps 119:5 Josko minun Elemen pidheis sinun Oikiuttas/ teudhen totuden cansa.
Josko minun elämän pitäisi sinun oikeuttasi/ täyden totuuden kanssa.
Ps 119:6 Coska mine waiuoin catzon caikein sinun Keskydhes päle/ Nin em mine tule häpiehen.
Koska minä waiwoin katson kaikkein sinun käskyjesi päälle/ Niin en minä tule häpeään.
Ps 119:7 Mine kijten sinua oikiast sydhemest/ Ettes opetat minua ne sinun Wanhurskaudhes Oikiudhes.
Minä kiitän sinua oikeasta sydämestä/ ettäs opetat minua ne sinun wanhurskautes oikeudessa.
Ps 119:8 Sinun Oikiuttas mine tadhon pite/ ele minua ikenens ylenanna.
Sinun oikeuttasi minä tahdon pitää/ älä minua ikänänsä ylenanna.
Ps 119:9 QUinga iocu Norucainen henen Tiesens nuctettomasti waelda? Coska hen itzens keutte sinun Sanais ielken.
Kuinka joku nuorukainen hänen tiessänsä nuhteettomasti waeltaa? Koska hän itsensä käyttää sinun sanaisi jälkeen.
Ps 119:10 Mine etzin sinua coco sydhemesteni/ ele salli minua exyue sinun Keskyistes.
Minä etsin sinua koko sydämestäni/ älä salli minua eksyä sinun käskyistäsi.
Ps 119:11 Mine pidhen sydhemesseni sinun Sanas/ ettei mine rickoisi sinua wastan.
Minä pidän sydämessäni sinun sanasi/ ettei minä rikkoisi sinua wastaan.
Ps 119:12 Kijtetty olgon sine HERRA/ opeta minulle sinun Oikiuttas.
Kiitetty olkoon sinä HERRA/ opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:13 Mine tadhon Hwlteni cansa/ yleslukia caiki sinun Sws Oikiuxet.
Minä tahdon huulteni kanssa/ ylöslukea kaikki sinun suusi oikeudet.
Ps 119:14 Sinun Todhistostes tiese mine iloitzen/ Ninquin caikinaisista Rickauxista.
Sinun todistuksesi tiessä minä iloitsen/ Niinkuin kaikkinaisista rikkauksista.
Ps 119:15 Mine puhun mites keskenyt olet/ Ja catzelen sinun Teidhes päle.
Minä puhun mitä käskenyt olet/ Ja katselen sinun teidesi päälle.
Ps 119:16 Sinun Oikiudhes pein mine halaian/ Ja en vnodha sinun Sanoias.
Sinun oikeutesi päin minä halajan/ ja en unohda sinun sanojasi.
Ps 119:17 TEe hyuesti sinun Paluelialles/ ette mine eleisin/ ia sinun Sanas pidheisin.
Tee hywästi sinun palwelijallesi/ että minä eläisin/ ja sinun sanasi pitäisin.
Ps 119:18 Aua minun Silmeni/ Ette mine näkisin ne Ihmet sinun Laistas.
Awaa minun silmäni/ että minä näkisin ne ihmeet sinun laistasi.
Ps 119:19 Wieras mine olen Maan päle/ ele peite minusta sinun Keskyies.
Wieras minä olen maan päällä/ älä peitä minusta sinun käskyjäsi.
Ps 119:20 Minun Sielun on rickimusertu ikewydhen teden/ Alati sinun Oikiudhes ielkin.
Minun sieluni on rikkimuserrettu ikäwyyden tähden/ alati sinun oikeutesi jälkeen.
Ps 119:21 Sine rangaiset ne Coriat/ Forbannatut ouat ne quin sinun Keskyistes poickeuat.
Sinä rankaiset ne koreat/ Forbannatut (kirotut) owat ne kuin sinun käskyistäsi poikkeawat.
Ps 119:22 Poiskäenne minusta pilca ia ylencatzous/ Sille mine pidhen sinun Todhistoxes.
Poiskäännä minusta pilkka ja ylenkatsous/ Sillä minä pidän sinun todistuksesi.
Ps 119:23 Istuuat möski ne Pämiehet/ ia puhuuat minua wastan/ Mutta sinun Paluelias puhupi sinun Oikiuxistas.
Istuwat myöskin ne päämiehet/ ja puhuwat minua wastaan/ Mutta sinun palwelijasi puhuupi sinun oikeuksistasi.
Ps 119:24 Sille sinun Todhistoxias mine halaian/ ne ouat minun Neuuonandaiat.
Sillä sinun todistuksiasi minä halajan/ ne owat minun neuwonantajat.
Ps 119:25 MInun Sielun tomussa macapi/ wirgota minua sinun Sanas ielkin.
Minun sielun tomussa makaapi/ wirwota minua sinun sanasi jälkeen.
Ps 119:26 Mine ylesluen minun Teiteni/ Ja sine cwldelet minua/ Opeta minulle sinun Oikiuttas.
Minä ylösluen minun teitäni/ ja sinä kuuntelet minua/ Opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:27 Anna minun ymmertä sinun Keskyes tiete/ Nin mine tadhon sinun Ihmeistes puhua.
Anna minun ymmärtää sinun käskyjesi tietä/ Niin minä tahdon sinun ihmeistäsi puhua.
Ps 119:28 Nin mine suren/ Ette sydhen minussa sulapi/ wahuista minua sinun Sanas ielken.
Niin minä suren/ että sydän minussa sulaapi/ wahwista minua sinun sanasi jälkeen.
Ps 119:29 Poiskäenne minusta se wäre Tie/ Ja szoo minulle sinun Lakis.
Poiskäännä minusta se wäärä tie/ Ja suo minulle sinun lakisi.
Ps 119:30 Sen Totudhen Tien mine olen vloswalinut/ Sinun Oikeutes mine olen eteeni asettanut.
Sen totuuden tien minä olen uloswalinnut/ Sinun oikeutes minä olen eteeni asettanut.
Ps 119:31 Mine kiniripun sinun Todhistuxistas/ HERRA ele salli minua häpien ala tulla.
Minä kiinniriipun sinun todistuksistasi/ HERRA älä salli minua häpeään tulla.
Ps 119:32 Coskas minun Sydhemeni wahuistat/ Nin mine iooxen sinun Keskydhes Tiete möte.
Koskas minun sydämeni wahwistat/ Niin minä juoksen sinun käskyjesi tietä myöten.
Ps 119:33 OPeta minulle HERRA/ se sinun Oikiuttes tie/ ette mine sen loppuun asti ketkisin.
Opeta minulle HERRA/ se sinun oikeuttesi tie/ että minä sen loppuun asti kätkisin.
Ps 119:34 Anna minulle ymmerdhys/ Ette mine ketkisin sinun Lakis/ ia pidheisin sen coco sydhemesteni.
Anna minulle ymmärrys/ että minä kätkisin sinun lakisi/ ja pitäisin sen koko sydämestäni.
Ps 119:35 Wie minua sen sinun Keskydhes Polghun päle/ Sille nihin mine halaian.
Wie minua sen sinun käskyjesi polun päälle/ Sillä niihin minä halajan.
Ps 119:36 Callista minun Sydhemen sinun Todhistoxees pein/ Ja ei Ahneudhen poleen.
Kallista minun sydämeni sinun todistukseesi päin/ ja ei ahneuden puoleen.
Ps 119:37 Poiskäenne minun Silmeni/ ettei he catzelisi turha Opetusta. Waan wirgota minua sinun Tiehes.
Poiskäännä minun silmäni/ ettei he katselisi turhaa opetusta. Waan wirota minua sinun tiehesi.
Ps 119:38 Anna sinun Paluelias sinun Keskys luiasti sinun Sanas teden pite/ Ette mine sinua pelkeisin.
Anna sinun palwelijasi sinun käskyis lujasti sinun sanasi tähden pitää/ että minä sinua pelkäisin.
Ps 119:39 Poiskäenne minusta site pilca/ iota mine pelken/ Sille sinun Oikiudhes ouat sulaiset.
Poiskäännä minusta se pilkka/ jota minä pelkään/ sillä sinun oikeutesi owat suloiset.
Ps 119:40 Catzo/ mine pydhen sinun Keskyies/ wirgota minua sinun Wanhurskaudhellas.
Katso/ minä pyydän sinun käskyjäsi/ wirkoita minua sinun wanhurskaudellasi.
Ps 119:41 HERRA/ anna sinun Armos minulle tapactua/ Sinun Apus/ sinun Sanas ielken.
HERRA/ Anna sinun armosi minulle tapahtua/ sinun apusi/ sinun sanasi jälkeen.
Ps 119:42 Ette mine woisin wastata minun Pilcuritani/ Sille mine lootan itzeni sinun Sanas päle.
että minä woisin wastata minun pilkkareitani/ Sillä minä luotan itseni sinun sanasi päälle.
Ps 119:43 Ele swingan poisota minun Suustani sen Totudhen Sana/ Sille mine toiuon sinun Oikiudhes päle.
Älä suinkaan pois ota minun suustani sen totuuden sanaa/ Sillä minä toiwon sinun päälle.
Ps 119:44 Mine tadhon sinun Lais alati pite/ aina ia ijancaikisesta.
Minä tahdon sinun lakisi alati pitää/ aina ja iankaikkisesti.
Ps 119:45 Ja mine waellan ilossa/ Sille mine etzin sinun Keskyies.
Ja minä waellan ilossa/ Sillä minä etsin sinun käskyjäsi.
Ps 119:46 Mine puhun sinun Todhistuxistas Kuningasten edes/ Ja en häpie.
Minä puhun todistuksistasi kuningasten edessä/ ja en häpeä.
Ps 119:47 Ja mine halaian Keskyies/ ioita mine racastan.
Ja minä halajan käskyjäsi/ joita minä rakastan.
Ps 119:48 Ja ylesnostan käsieni sinun Keskyhis/ ioita mine racastan/ Ja puhun sinun Oikiuxistas.
Ja ylösnostan käsiäni sinun käskyihisi/ joita minä rakastan/ Ja puhun sinun oikeuksistasi.
Ps 119:49 MUista sinun Sanallas Paluelias coctan/ Jonga päle sine annoit minun toiuoa.
Muista sinun sanallasi palwelijaasi kohtaan/ jonka päälle sinä annoit minun toiwoa.
Ps 119:50 Se ombi minun Turuan minun Waiuassani/ Sille sinun Sanas wirgotta minun.
Se ompi minun turwani minun waiwassani/ sillä sinun sanasi wirwottaa minun.
Ps 119:51 Ne Coriat iruitteleuet sangen minua/ em mine senuoxi sinun Laistas poicke.
Ne koreat irwittelewät sangen minua/ en minä senwuoksi sinun laistasi poikkea.
Ps 119:52 HERRA/ quin mine aiattelen/ quinga sine Mailman alghusta dominut olet/ Nin mine lohutetaan.
HERRA/ kuin minä ajattelen/ kuinka sinä maailman alusta tuominnut olet/ Niin minä lohdutetaan.
Ps 119:53 Mine kiukustun ylitze nijten Jumalattomaten/ iotca sinun Lakis ylenandauat.
Minä kiukustun ylitse niiden jumalattomien/ jotka sinun lakisi ylenantawat.
Ps 119:54 Sinun Oikiutes ouat minun Weisuni/ minun Honesani.
Sinun oikeutesi owat minun weisuni/ minun huoneessani.
Ps 119:55 HERRA mine aiattelen öölle sinun Nimes päle/ ia pidhen sinun Lakis.
HERRA minä ajattelen yöllä sinun nimesi päälle/ ja pidän sinun lakisi.
Ps 119:56 Sepä minun Techty olis/ Ette mine sinun Keskys pidheisin.
Sepä minun tehty olisi/ että minä sinun käskysi pitäisin.
Ps 119:57 MIne olen sanonut/ HERRA/ sen pite minun Perimiseni oleman/ Ette mine sinun Teites pidhen.
Minä olen sanonut/ HERRA/ sen pitää minun perimiseni oleman/ että minä sinun teitäsi pidän.
Ps 119:58 Mine rucolen sinun Casuos edes teudhest Sydhemest/ ole minulle Armolinen sinun Sanas pereste.
Minä rukoilen sinun kaswois edessä täydestä sydämestä/ ole minulle armollinen sinun sanasi perästä.
Ps 119:59 Mine tutkin minun Teiteni/ Ja käennen minun Jalcani sinun Todhistoxijs pein.
Minä tutkin minun teitäni/ Ja käännän minun jalkani sinut todistuksiisi päin.
Ps 119:60 Mine riennen/ ia en wiwy/ sinun Keskyies pitemen.
Minä riennän/ ja en wiiwy/ sinun käskyjäsi pitämään.
Ps 119:61 Ninen Jumalattomain Kicuri raatele minua/ Mutta em mine vnodha sinun Lakias.
Niiden jumalattomien kikuri (joukko) raatelee minua/ Mutta en minä unohda sinun lakiasi.
Ps 119:62 Poli öölle mine ylesnousen sinua kijttemen/ ninen sinun Wanhurskaudhens Oikiutten teden.
Puoli yöllä minä ylösnousen sinua kiittämään/ niiden sinun wanhurskaitten oikeutten tähden.
Ps 119:63 Ninen Cumpani mine olen/ iotca sinua pelkeuet/ ia sinun Keskyies piteuet.
Niiden kumppani minä olen/ jotka sinua pelkääwät/ ja sinun käskyjäsi pitäwät.
Ps 119:64 O HERRA/ Maa ombi teunens sinun Hywydhestes/ opeta minulle sinun Oikiuttas.
Oi HERRA/ Maa ompi täynnänsä sinun hywyydestäsi/ opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:65 HYuesti sine teit HERRA/ sinun Paluelias coctan/ sinun Sanas ielkin.
Hywästi sinä teit HERRA/ sinun palwelijaasi kohtaan/ sinun sanasi jälkeen.
Ps 119:66 Opeta minulle hyuie Tauoia/ ia Tietemistä/ Sille mine uskon sinun Keskyies.
Opeta minulle hywiä tapoja/ ja tietämistä/ Sillä minä uskon sinun käskyjäsi.
Ps 119:67 Ennenquin mine neuritettijn/ nin mine exyin/ Mutta nyt mine pidhen sinun Sanas.
Ennenkuin minä nöyrytettiin/ niin minä eksyin/ Mutta nyt minä pidän sinun sanasi.
Ps 119:68 Sine olet Hyue ia Runsas/ opeta minulle sinun Oikiuttas.
Sinä olet hywä ja runsas/ opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:69 Ne Coriat tichterauat Walhen minun päleni/ Mutta mine pidhen teudhest Sydhemest sinun Keskyies.
Ne koreat tichteerawat (ajattelewat) walheen minun päälleni/ Mutta minä pidän täydestä sydämestä sinun käskyjäsi.
Ps 119:70 Paxu ombi heiden Sydhemens ninquin Raszua/ Mutta mine halaian sinun Lakeis tyge.
Paksu ompi heidän sydämensä niinkuin raswa/ Mutta minä halajan sinun lakiesi tykö.
Ps 119:71 Sepä minulle kelpa/ ettes minun asetit/ Ette mine sinun Oikiuttas oppisin.
Sepä minulle kelpaa/ ettäs minun asetit/ Etta minä sinun oikeuttasi oppisin.
Ps 119:72 Sinun sws Laki ombi minulle otolisembi/ quin monda tuhatta cappalet Culta ia Hopia.
Sinun suusi laki ompi minulle otollisempi/ kuin monta tuhatta kappaletta kultaa ja hopeaa.
Ps 119:73 SInun Kädhes ouat minun tehnyet/ ia walmistanuet/ anna minulle ymmerdhöst/ ette mine sinun Kekyies oppisin.
Sinun kätesi owat minun tehneet/ ja walmistaneet/ anna minulle ymmärrystä/ että minä sinun käskyjäsi oppisin.
Ps 119:74 Jotcka sinua pelkeuet/ ne minua näkeuet/ ia iloitzeuat/ Sille mine toiuon sinun Sanas päle.
Jotka sinua pelkääwät/ ne minua näkewät/ ja iloitsewat/ Sillä minä toiwon sinun sanasi päälle.
Ps 119:75 HERRA mine tiedhen/ Ette sinun Domios ouat Oikiat/ ia olet minun vskolisesta asettanut.
HERRA minä tiedän/ että sinun tuomiosi owat oikeat/ ja olet minun uskollisesti asettanut.
Ps 119:76 Olcoon sis sinun Armos minun Lohutoxen/ ninquin sine Paluelias luuanut olet.
Olkoon siis sinun armosi minun lohdutuksen/ niinkuin sinä palwelijallesi luwannut olet.
Ps 119:77 Anna minulle sinun Laupiudhes tapactua/ Ette mine eleisin/ Sille mine halaian sinun Lakis tyge.
Anna minulle sinun laupeutesi tapahtua/ että minä eläisin/ Sillä minä halajan sinun lakisi tykö.
Ps 119:78 Ah ioska ne Coriat häpien ala tulisit/ iotca minua walhellans alaspainauat/ Mutta mine puhun sinun Keskyistes.
Ah josko ne koreat häpeän alle tulisit/ jotka minua walheellansa alaspainawat/ mutta minä puhun sinun käskyistäsi.
Ps 119:79 Ah ioska ne langeisit minun tygeni/ Jotca sinua pelkeuet/ Ja sinun Todhistoxes tundeuat.
Ah josko ne lankeisit minun tyköni/ Jotka sinua pelkääwät/ Ja sinun todistuksesi tuntewat.
Ps 119:80 Olcoon minun Sydhemen toimelinen sinun Oikiuxissas/ Etten mine häueistuisi.
Olkoon minun sydämen toimellinen sinun oikeuksissasi/ etten minä häwäistäisi.
Ps 119:81 MInun Sieluni ikeuöitze sinun Terueydhes ielken/ Mine toiuon sinun Sanas päle.
Minun sieluni ikäwöitsee sinun terweytesi jälkeen/ Minä toiwon sinun sanasi päälle.
Ps 119:82 Minun Silmeni hiueltyuet sinun Sanas ielkijn/ Ja sanouat/ Coskas minua lohutat.
Minun silmäni hiweltywät sinun sanasi jälkeen/ ja sanowat/ koska minua lohdutat.
Ps 119:83 Sille mine olen ninquin yxi Leili saws/ Sinun Oikiuttas/ em mine vnodha.
Sillä minä olen niinkuin yksi leili sawussa/ sinun oikeuttasi/ en minä unohda.
Ps 119:84 Quinga cauuan sinun Paluelias pite odhottaman? Coskas tadhot domion pite ylitze minun Wainoiani?
Kuinka kauan sinun palwelijasi pitää odottaman? Koskas tahdon tuomion pitää ylitse minun wainoojani?
Ps 119:85 Ne Coriat minulle Coopat caiuauat/ iotca euet ole sinun Lais pereste.
Ne koreat minulle kuopan kaiwawat/ jotka eiwät ole sinun lakisi perästä.
Ps 119:86 Caicki sinun Keskys ouat Totuus/ ne walhella minua waiuauat/ Auta minua.
Kaikki sinun käskysi owat totuus/ ne walheella minua waiwaawat/ Auta minua.
Ps 119:87 He olisit iuri lehes minun Maan päle hucutanuet/ Mutta em mine sinun Keskyies ylenanna.
He olisit juuri lähes minun maan päällä hukuttaneet/ Mutta en minä sinun käskyjäsi ylenanna.
Ps 119:88 Wirgota minua sinun Armos cautta/ Ette mine pidheisin sinun Sws Todhistoxet.
Wirwoita minua sinun armosi kautta/ että minä pitäisin sinun suusi todistukset.
Ps 119:89 HERRA sinun Sanas pysypi ijancaikisesta/ Nin lauialda quin Taiuas on.
HERRA sinun sanasi pysyypi iankaikkisesti/ Niin lawealta kuin taiwas on.
Ps 119:90 Sinun Totudhes iepi Sughusta nin Sucuhun/ sine Maan perustit/ ia se pysy seisouana.
Sinun totuutesi jääpi suwusta sukuhun/ sinä maan perustit/ ja se pysyy seisowana.
Ps 119:91 Se pysy iocapeiue sinun Sanas ielken/ Sille ette caiki teuty sinua paluella.
Se pysyy jokapäiwä sinun sanasi jälkeen/ Sillä että kaikki täytyy sinua palwella.
Ps 119:92 Ellei sinun Lakis olis minun Lohutoxen ollut/ Nin mine olisin Radholisesani huckunut.
Ellei sinun lakisi olis minun lohdutukseni ollut/ Niin minä olisin raadollisuudessani hukkunut.
Ps 119:93 Eipe mine ikenens tadho sinun Keskyies vnocta/ Sille sine nijllä minua wirgotat.
Eipä minä ikänänsä tahdo sinun käskyjäsi unohtaa/ Sillä sinä niillä minua wirwoitat.
Ps 119:94 Sinun mine olen/ Auta minua/ Sille mine etzin sinun Keskyies.
Sinun minä olen/ Auta minua/ Sillä minä etsin sinun käskyjäsi.
Ps 119:95 Ne Jumalattomat minun päleni wartioitzeuat/ ette he minua hucutaisit/ Mutta sinun Todhistoxestas mine warinotan.
Ne jumalattomat minun päälleni wartioitsewat/ että he minua hukuttaisit/ Mutta sinun todistuksestasi minä waarin otan.
Ps 119:96 Caikista cappaleista mine lopun olen nähnyt/ Mutta sinun Keskys pysypi.
Kaikista kappaleista minä lopun olen nähnyt/ Mutta sinun käskysi pysyypi.
Ps 119:97 QUinga mine racastan sinun Lais? Jocapeiue mine sijte puhun.
Kuinka minä rakastan sinun lakiasi? Jokapäiwä minä siitä puhun.
Ps 119:98 Sine teit minua wijsamaxi keskylles/ quin minun Wiholiseni ouat/ Sille sepe ombi minun ijancaikinen Tauaran.
Sinä teitä minua wiisaammaksi käskylläsi/ kuin minun wiholliseni owat/ Sillä sepä ompi minun iankaikkinen tawaran.
Ps 119:99 Mine olen oppenuembi quin caiki minun Opettaiani/ Sille sinun Todhistoxes ouat minun puheeni.
Minä olen oppineempi kuin kaikki minun opettajani/ Sillä sinun todistuksesi owat minun puheeni.
Ps 119:100 Enemen mine ymmerdhen quin ne Wanhemmat/ Sille mine pidhen sinun Keskyies.
Enemmän minä ymmärrän kuin ne wanhemmat/ Sillä minä pidän sinun käskyjäsi.
Ps 119:101 Mine welten Jalcani caikista pahoista Teiste/ Ette mine sinun Sanas pidheisin.
Minä wältän jalkani kaikista pahoista teistä/ että minä sinun sanasi pitäisin.
Ps 119:102 Eipe mine poickene sinun Oikiuxistas/ Sille sine opetat minua.
Eipä minä poikkene sinun oikeuksistasi/ Sillä sinä opetat minua.
Ps 119:103 Sinun Sanas ouat minun Suulleni makiamat/ Quin Hunaia.
Sinun sanas owat minun suulleni makeammat/ kuin hunaja.
Ps 119:104 Sinun Sanas tekepi minun ymmertteueisexi/ Senteden mine wihan caiki wäret Tiet.
Sinun sanasi tekeepi minun ymmärtäwäiseksi/ Sentähden minä wihaan kaikki wäärät tiet.
Ps 119:105 SInun Sanas ombi minun Jalcani Lyffty/ Ja yxi Walkivs minun Tieni päle.
Sinun sanasi ompi minun jalkani lyhty/ Ja yksi walkius minun tieni päälle.
Ps 119:106 Mine wannon ia tadhon sen pite/ Ette mine ne sinun Wanhurskaudhes Oikiudhet pitee tadhon.
Minä wannon ja tahdon sen pitää/ että minä ne sinun wanhurskautesi oikeudet pitää tahdon.
Ps 119:107 Sangen mine olen waiuattu/ HERRA wirgota minua sinun Sanas pereste.
Sangen minä olen waiwattu/ HERRA wirwoita minua sinun sanasi perästä.
Ps 119:108 Otoliset olcoon sinulle HERRA ne mieliset minun Swni wffrit/ Ja opeta minulle sinun Sws Oikiudhet.
Otolliset olkoon sinulle HERRA ne mieliset minun suuni uhrit/ Ja opeta minulle sinun suusi oikeudet.
Ps 119:109 Mine cannan alati minun Sieluani käsiseni/ Ja em mine vnodha sinun Lakias.
Minä kannan alati minun sieluani käsissäni/ Ja en minä unohda sinun lakiasi.
Ps 119:110 Ne Jumalattomat wiritteuet minulle Paulat/ Mutta em mine exy sinun Keskyistes.
Ne jumalattomat wirittäwät minulle paulat/ Mutta en minä eksy sinun käskyistäsi.
Ps 119:111 Sinun Todhistoxes ouat minun ijancaikiset Perimiseni/ Sille he ouat minun Sydhemeni riemut.
Ne todistukset owat minun iankaikkiset perimiseni/ Sillä he owat minun sydämeni riemut.
Ps 119:112 Mine callistan sydhemeni/ tekemen sinun Oikiudhes ielkin/ aina ia ijancaikisesta.
Minä kallistan sydämeni/ tekemään sinun oikeutesi jälkeen/ aina ja iankaikkisesti.
Ps 119:113 MIne wihan ne Tuimat Henget/ Ja racastan sinun Lakis.
Minä wihaan ne tuimat henget/ Ja rakastan sinun lakiasi.
Ps 119:114 Sine olet minun Warieluxen ia Kilpen/ Mine toiuon sinun Sanas päle.
Sinä olet minun warjelukseni ja kilpeni/ Minä toiwon sinun sanasi päälle.
Ps 119:115 Poickecat minusta te Pahanelkiset/ Mine tadhon pite minun Jumalani Keskyt.
Poiketkaat minusta te pahanilkiset/ Minä tahdon pitää minun Jumalani käskyt.
Ps 119:116 Ylespidhe minua sinun Sanallas/ Ette mine eleisin/ Ja ele anna minun Toiuoni wilpistelle.
Ylöspidä minua sinun sanallasi/ että minä eläisin/ Ja älä anna minun toiwoni wilpistellä.
Ps 119:117 Wahuista minua/ ette mine autuaxi tulisin/ Nin mine alati halaian sinun Oikiuttas.
Wahwista minua/ että minä autuaaksi tulisin/ Niin minä alati halajan sinun oikeuttasi.
Ps 119:118 Sine alastallat caiki iotca sinun Oikiuxistas horiuuat/ Sille heiden wiettelyxens ombi sula Walhe.
Sinä alastallaat kaikki jotka sinun oikeuksistasi horjuwat/ SIllä heidän wiettelyksensä ompi sula walhe.
Ps 119:119 Caiki Jumalattomat Maan pälde sine poisheitet nin quin loan. Senteden mine racastan sinun Todhistoxes.
Kaikki jumalattomat maan päältä sinä poisheität niinkuin loan. Sentähden minä rakastan sinun todistuksiasi.
Ps 119:120 Mine pelken itzeni sinusta/ nin ette minun ihon wärise/ Ja wapitzen sinun Domios teden.
Minä pelkään itseni sinusta/ niin että minun ihoni wärisee/ Ja wapisen sinun tuomiosi tähden.
Ps 119:121 MIne warinotan Oikiudhesta ia Vanhurskaudhesta/ Ele minua ylenanna nijlle/ iotca minulle wäkiwalta tekeuet.
Minä waarinotan oikeudesta ja wanhurskaudesta/ Älä minua ylenanna niille/ jotka minulle wäkiwaltaa tekewät..
Ps 119:122 Wasta sine Paluelias edeste/ Ja lohuta hende/ Ettei ne Coriat tekisi minulle wäkiualta.
Wastaa sinä palwelijasi edestä/ Ja lohduta häntä/ ettei ne koreat tekisi minulle wäkiwaltaa.
Ps 119:123 Minun Silmeni hiueltyuet sinun Terueydhes pereste/ Ja sen sinun Wanhurskaudhes Sanan ielken.
Minun silmäni hiweltywät sinun terweytesi perästä/ Ja sen sinun wanhurskautesi sanan jälkeen.
Ps 119:124 Toimita sinun Paluelias cansa sinun Armos pereste/ Ja opeta minulle sinun Oikiuttas.
Toimita sinun palwelijasi kanssa sinun armosi perästä/ Ja opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:125 Sinun Paluelias mine olen/ anna minulle ymmerdhöst/ Ette mine sinun Todhistoxes tundisin.
Sinun palwelijasi minä olen/ anna minulle ymmärrystä/ että minä sinun todistuksesi tuntisin.
Ps 119:126 Jopa aica on/ Ette HERRA sihen iotaki tekis/ He ouat sinun Lakis serkenyet.
Jopa aika on/ että HERRA siihen jotakin tekisi/ He owat sinun lakisi särkeneet.
Ps 119:127 Senteden mine racastan sinun Keskys/ ylitze Cullan/ ia ylitze cauniman Cullan.
Sentähden minä rakastan sinun käskysi/ ylitse kullan/ ja ylitse kauniimman kullan.
Ps 119:128 Senteden mine ieristens pidhen sinun caickia Keskyies/ Mine wihan caicki wäret Tiet.
Sentähden minä järjestänsä pidän sinun kaikkia käskyjäsi/ Minä wihaan kaikki wäärät tiet.
Ps 119:129 IHmeliset ouat sinun Todhistoxes/ Senteden minun Sieluni ne pitepi.
Ihmeelliset owat sinun todistuksesi/ Sentähden minun sieluni ne pitääpi.
Ps 119:130 Quin sinun Sanas iulgistetaan/ nin se ilahutta/ ia nijlle Yxikerdhaisille andapi ymmerdhyxen.
Kuin sinun sanasi julkistetaan/ niin se ilahduttaa/ ja niille yksinkertaisille antaapi ymmärryksen.
Ps 119:131 Mine auan Swni/ ia hoocan/ Sille mine halaian sinun Keskyies.
Minä awaan suuni/ ja huokaan/ Sillä minä halajan sinun käskyjäsi.
Ps 119:132 Käenne sinuas minun poleeni/ Ja ole minulle Armolinen/ Ninquin sine nijlle totudh tekemen/ iotca sinun Nimees racastauat.
Käännä sinuas minun puoleeni/ Ja ole minulle armollinen/ Niinkuin sinä niille totut tekemään/ jotka sinun nimeäsi rakastawat.
Ps 119:133 Anna minun keumiseni wissin olla sinun Sanasas/ Ja ele anna iongun wäkiuallan ylitze minua wallita.
Anna minun käymiseni wissin olla sinun sanassasi/ Ja älä anna jonkun wäkiwallan ylitse minun wallita.
Ps 119:134 Lunasta minua Inhimisten wäryttelyxist/ nin mine tadhon pite sinun Keskyies.
Lunasta minua ihmisten wääryyttelyksistä/ niin minä tahdon pitää sinun käskyjäsi.
Ps 119:135 Yleswalista sinun Casuos Paluelias päle/ Ja opeta minulle sinun Oikiuttas.
Ylöswalista sinun kaswosi palwelijasi päälle/ Ja opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:136 Wedhen oiat wootauat minun Silmesteni/ Ettei sinun Keskyies pidhete.
Weden ojat wuotawat minun silmistäni/ ettei sinun käskyjäsi pidetä.
Ps 119:137 WAnhurskas sine olet HERRA/ Ja oikia ombi sinun Sanas.
Wanhurskas sinä olet HERRA/ ja oikea ompi sinun sanasi.
Ps 119:138 Sine olet ne sinun Wanhurskaudhes Todistoxet/ ia Totudhen hartasti keskenyt.
Sinä olet ne sinun wanhurskautesi todistukset/ ja totuuden hartaasti käskenyt.
Ps 119:139 Mine olen lehes surmaxeni kiuanut/ Ette minun Wiholiseni ouat sinun Sanas vnoctaneet.
Minä olen lähes surmakseni kiiwannut/ että minun wiholliseni owat sinun sanasi unohtaneet.
Ps 119:140 Sinun Puhes ombi sangen coeteldu/ Ja sinun paluelias sen rakasna pite.
Sinun puheesi ompi sangen koeteltu/ Ja sinun palwelijasi sen rakkaana pitää.
Ps 119:141 Mine olen piskuinen ia ylencatzottu/ Mutta em mine vnodha sinun Keskyies.
Minä olen piskuinen ja ylenkatsottu/ Mutta en minä uhohda sinun käskyjäsi.
Ps 119:142 Sinun Wanhurskaudhes ombi ijancaikinen Wanhurskaus/ Ja sinun Lakis ombi Totuus.
Sinun wanhurskautesi on iankaikkinen wanhurskaus/ Ja sinun lakisi ompi totuus.
Ps 119:143 Adhistos ia tuska ouat minuhun sattunuet/ Mutta mine halaian sinun Keskyhis.
Ahdistus ja tuska owat minuhun sattuneet/ Mutta minä halajan sinun käskyihis.
Ps 119:144 Ne sinun Wanhurskaudhes Todhistoxet ouat ijancaikiset/ anna minulle ymmerdhös/ nin mine elen.
Ne sinun wanhurskautesi todistukset owat iankaikkiset/ anna minulle ymmärrys/ niin minä elän.
Ps 119:145 MIne hwdhan coco Sydhemesteni/ cwldele minua HERRA/ Ette mine sinun Oikiuttas pidheisin.
Minä huudan koko sydämestäni/ kuuntele minua HERRA/ että minä sinun oikeuttasi pitäisin.
Ps 119:146 Sinun tyges mine hwdhan/ Auta minua/ Ette mine sinun Todhistoxes pidheisin.
Sinun tykösi minä huudan/ Auta minua/ että minä sinun todistuksesi pitäisin.
Ps 119:147 Warahin mine enneten/ Ja hwdhan/ Sinun Sanas päle mine toiuon.
Warhain minä ennätän/ ja huudan/ Sinun sanasi päälle minä toiwon.
Ps 119:148 Ennen puhdhetta mine waluon/ Ette puhuisin sinun Sanoistas.
Ennen puhdetta minä walwon/ että puhuisin sinun sanoistasi.
Ps 119:149 Cwldele minun äneni sinun Armos pereste HERRA/ wirgota minua sinun Oikiudhes ielken.
Kuuntele minun ääneni sinun armosi perästä HERRA/ Wirwoita minua sinun oikeutesi jälkeen.
Ps 119:150 Minun pahanelkiset Wainoliseni carkauat päleni/ Ja ouat caucana sinun Laistas.
Minun pahanilkiset wainolliseni karkaawat päälleni/ Ja owat kaukana sinun laistasi.
Ps 119:151 HERRA/ sine tykene olet/ Ja sinun Keskys ouat caiki sula Totuus.
HERRA/ sinä tykönä olet/ Ja sinun käskysi owat kaikki sula totuus.
Ps 119:152 Mutta site wastan mine tiedhen/ Ette sine olet sinun Todhistoxes ijancaikisesta perustanut.
Mutta sitä wastaan minä tiedän/ että sinä olet sinun todistuksesi iankaikkisesti perustanut.
Ps 119:153 CAtzo minun Radholisudheni/ ia pelasta minua/ vlosauta minua/ Sille eipe mine vnodha sinun Lakias.
Katso minun raadollisuuteni/ ja pelasta minua/ ulosauta minua/ SIllä eipä minä unohda sinun lakiasi.
Ps 119:154 Toimita minun Syyn/ ia päste minua/ wirgota minua sinun Sanas cautta.
Toimita minun syyni/ ja päästä minua/ Wirwoita minua sinun sanasi kautta.
Ps 119:155 Se Terueys ombi caucana nijlde Jumalattomilde/ Sille euet he tottele sinun Oikiuttas.
Se terweys ompi kaukana niilta jumalattomilta/ Sillä eiwät he tottele sinun oikeuttasi.
Ps 119:156 HERRA/ sinun Laupius ombi swri/ Wirgota minua sinun Oikiuttes pereste.
HERRA/ sinun laupeus ompi suuri/ Wirwoita minua sinun oikeuttes perästä.
Ps 119:157 Minun Wainoiani ia Wiholiseni ouat monet/ Mutta em mine poickene sinun Todhistoxistas.
Minun wainoojani ja wiholllisen owat monet/ Mutta en poikkene sinun todistuksistasi.
Ps 119:158 Mine näen ne Ylencatzoiat/ Ja se teke minulle paha/ Ettei he sinun Sanaas pidhe.
Minä näen ne ylenkatsojat/ Ja se tekee minulle pahaa/ ettei he sinun sanaasi pidä.
Ps 119:159 Catzo/ Mine racastin sinun Keskyies/ HERRA wirgota minua sinun Armos pereste.
Katso/ Minä rakastin sinun käskyjäsi/ HERRA wirwoita minua sinun armosi perästä.
Ps 119:160 Sinun Sanas ombi alghusta Totuus ollut/ caiki sinun Wanhurskaudhes Oikiudhet pysyuet ijancaikisesta.
Sinun sanas iompi alusta totuus ollut/ kaikki sinun wanhurskautesi oikeudet pysywät iankaikkisesti.
Ps 119:161 PÄmiehet wainouat minua ilman syyte/ Ja minun Sydhemen pelkepi sinun Sanoistas.
Päämiehet wainoawat minua ilman syytä/ Ja minun sydämeni pelkääpi sinun sanoistasi.
Ps 119:162 Mine iloitzen sinun Puhees ylitze/ Ninquin iocu sais swren Saalijn.
Minä iloitsen sinun puheesi ylitse/ Niinkuin joku saisi suuren saaliin.
Ps 119:163 Walhen mine wihan/ Ja sijte cauhistun/ Mutta sinun Lakis mine racastan.
Walheen minä wihaan/ Ja siitä kauhistun/ Mutta sinun lakisi minä rakastan.
Ps 119:164 Seitzemesti peiues mine kijten sinua/ Sinun Wanhurskaudhes Oikiudhen poolesta.
Seitsemästi päiwässä minä kiitän sinua/ Sinun wanhurskautesi oikeuden puolesta.
Ps 119:165 Swri Rauha ombi nijlle/ iotca sinun Lais racastauat/ ia ei heiden pidhe horiuman.
Suuri rauha ompi niilla/ jotka sinun lakiasi rakastawat/ ja ei heidän pidä horjuman.
Ps 119:166 HERRA/ mine odhotan sinun Terueydhes ielkin/ ie teen sinun Keskys pereste.
HERRA/ minä odotan sinun terweytesi jälkeen/ ja teen sinun käskysi perästä.
Ps 119:167 Minun Sielun pitepi sinun Todhistoxes/ Ja sangen ne racastan.
Minun sielun pitääpi sinun todistuksesi/ ja sangen ne rakastan.
Ps 119:168 Mine pidhen sinun Keskyies ia sinun Todhistoxias/ Sille caiki minun Tieni ouat sinun edeses.
Minä pidän sinun käskyjäsi ja sinun todistuksiasi/ Sillä kaikki minun tieni owat sinun edessäsi.
Ps 119:169 HERRA/ anna minun Candeeni sinun etees tulla/ anna minulle ymmerdhöstä sinun Sanas ielkin.
HERRA/ anna minun kanteeni sinun eteesi tulla/ anna minulle ymmärrystä sinun sanasi jälkeen.
Ps 119:170 Anna minun Rucouxeni sinun etees tulla/ Pelasta minua sinun Sanas ielkin.
Anna minun rukoukseni sinun eteesi tulla/ Pelasta minua sinun sanasi jälkeen..
Ps 119:171 Minun Hwleni pite kijttemen/ Coskas minulle opetat sinun Oikiuttas.
Minun huuleni pitää kiittämän/ Koskas minulle opetat sinun oikeuttasi.
Ps 119:172 Minun Kieleni pite puhuman sinun Sanastas/ Sille caiki sinun Keskys ouat oikiat.
Minun kieleni pitää puhuman sinun sanastasi/ Sillä kaikki sinun käskysi owat oikeat.
Ps 119:173 Olcoon sinun Kädhes minulle awlinen/ Sille mine olen vloswalinut sinun Keskys.
Olkoon sinun kätesi minulle awullinen/ Sillä minä olen uloswalinnut sinun käskysi.
Ps 119:174 HERRA/ mine ikeuöitzen sinun Terueydhes ielken/ Ja halaian sinun Lakias.
HERRA/ minä ikäwöitsen sinun terweytesi jälkeen/ Ja halajan sinun lakiasi.
Ps 119:175 Anna minun Sieluni ele/ Ette hen sinua kijtteis/ Ja sinun Oikeutes auttacon minua.
Anna minun sieluni elää/ että hän sinua kiittäisi/ Ja sinun oikeutesi auttakoon minua.
Ps 119:176 Mina olen ninquin iocu exyue ia cadhotettu Lammas/ etzi sinun Paluelias/ Sille em mine vnodha sinun Keskyies.
Minä olen niinkuin joku eksywä ja kadotettu lammas/ etsi sinun palwelijasi/ Sillä en minä unohda sinun käskyjäsi.