Psalttari

CXXX. Psalmi .

 

Teme on murhelisen mielen hocaus ia Rucous/ quin hen synnins raskaudhen tundepi/ ia ette Jumala ninen teden wihainen on. Waan se on paras lohutos/ Ettei hen mwta miteken Synnins souinoxi asetta/ quin sulan Jumalan Armon ia Laupiudhen/ Jumalan Poian Welinkeumisen teden/ henen lupauxens teden. Gen. 3. 12 etc.

Ps 130:1 Yxi Weisu Corkeimas Choris. SYuiste hwdhan mine sinun tyges HERRA.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa. Sywyydestä huudan minä sinun tykösi HERRA.
Ps 130:2 HERRA cwle minun Änen/ warinottacan sinun Coruas minun Rucouxeni äneste.
HERRA kuule minun ääneni/ waarinottakaan sinun korwasi minun rukoukseni äänestä.
Ps 130:3 Jos sine HERRA soimat syndie? HERRA cuca sis pysypi?
Jos sinä HERRA soimaat syntiä? HERRA kuka siis pysyypi?
Ps 130:4 Sille sinun tykönes ombi Synnein se Andexiandamus/ Ette sinua pelieteisin.
Sillä sinun tykönäsi ompi syntein se anteeksiantamus/ että sinua peljättäisiin.
Ps 130:5 Mine odhotan HERRAN ielkin/ Minun Sielun odhotta/ Ja mine toiuon henen Sanans päle.
Minä odotan HERRAN jälkeen/ Minun sieluni odottaa/ Ja minä toiwon hänen sanansa päälle.
Ps 130:6 Minun Sielun wartioitze HERRA/ Homen wartiasta ia haman homen wartiahan.
Minun sieluni wartioitsee HERRAA/ Huomen wartiosta ja hamaan huomen wartioon.
Ps 130:7 Israel toiuocan HERRAN päle/ Sille HERRAN tykene ombi Armo/ ia runsas lunastos henen tykenens.
Israel toiwokaan HERRAN päälle/ Sillä HERRAN tykönä ompi armo/ ja runsas lunastus hänen tykönänsä.
Ps 130:8 Ja hen lunastapi Israelin/ caikista henen Synneistens.
Ja hän lunastaapi Israelin/ kaikista hänen synneistänsä.