Psalttari

XLI. Psalmi .

 

On yxi Christusen ia coco Seurakunnan Rucous/ wapadhuxen tedhen/ wastan Sinagogan Neuuoia/ Ja on mös yxi Ennustos Christusen Ylesnousemisesta/ ioca Itzens tunnusta Syndisexi meiden tedhen.

Ps 41:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 41:2 AWtuas on se/ ioca sen Kieuhen päle aiattele. Site HERRA auttapi sinä pahana peiuene.
Autuas on se/ joka sen köyhän päälle ajattelee. Sitä HERRA auttaapi sinä pahana päiwänä.
Ps 41:3 HERRA ketkepi henen/ ia pitepi henen eleuene/ ette hen menestypi maan päle/ ia ei hende ylenanna wiholistens käsijn.
HERRA kätkeepi hänen/ ja pitääpi hänen eläwänä/ että hän menestyypi maan päällä/ ja ei häntä ylenanna wihollistensa käsiin.
Ps 41:4 HERRA wirghottapi hende Tautiwotens päle/ Sine autat henen caikesta henen Sairaudhestans.
HERRA wirwoittaapi hänen tautiwuoteensa päällä/ Sinä autan hänen kaikesta hänen sairaudestansa.
Ps 41:5 Mine sanoin/ HERRA ole minulle armolinen/ paranna minun Sielun/ Sille mine synditein sinua wastoin.
Minä sanoin/ HERRA ole minulle armollinen/ paranna minun sieluni/ Sillä minä syntiä tein sinua wastoin.
Ps 41:6 Minun Wiholiseni puhuit pahoia minua wastoin/ Coska se coollepi? ia henen Nimens cadhonepi?
Minun wiholliseni puhuit pahoja minua wastoin/ Koska se kuoleepi? ja hänen nimensä kadonneepi?
Ps 41:7 Ja quin he tuleuat catzeleman/ nin euet he site sydhemestens tee/ Waan iotaki etziuet/ iota he laittaisit/ nin he poismeneuet/ ia site panetteleuat.
Ja kuin he tulewat katselemaan/ niin eiwät he sitä sydämestänsä tee/ Waan jotakin etsiwät/ jota he laittaisit/ niin he poismenewät/ ja sitä panettelewat.
Ps 41:8 Caiki iotca minua wihauat he keskenens nuriseuat minua wastoin/ ia aiatteleuat paha minua wastan.
Kaikki jotka minua wihaawat he keskenänsä nurisewat minua wastoin/ ja ajattelewat pahaa minua wastaan.
Ps 41:9 He ouat päättenyet ydhen Coiranparin minun ylitzeni/ Coska hen maca/ ei hen iellens ylesnouse.
He owat päättäneet yhden koiranparin minun ylitseni/ Koska hän makaa/ ei hän jällens ylösnouse.
Ps 41:10 Nin mös minun Ysteuen/ ionga mine itzeni vskalsin/ Joca minun Leipeni söy/ se tallasi minun Jalcains ala.
Niin myös minun ystäwäni/ jonka minä itseni uskalsin/ Joka minun leipääni söi/ se tallasi minun jalkainsa alle.
Ps 41:11 Mutta sine HERRA ole minulle armolinen/ ia ylesherette minua/ nin mine sen heille costan.
Mutta sinä HERRA ole minulle armollinen/ ja ylös herätä minua/ niin minä sen heille kostan.
Ps 41:12 Sijte mine merkitzen/ ettes hyuen sosion minulle pidhet/ Ettei minun Wiholiseni saa kerskata minun ylitzeni.
Siitä minä merkitsen/ ettäs hywän suosion minulle pidät/ Ettei minun wiholliseni saa kerskata minun ylitseni.
Ps 41:13 Mutta minua sine ylespidhet minun vighattomueni tedhen/ ia asetat minun sinun Casuos eten ijancaikisest.
Mutta minua sinä ylöspidät minun wiattomuuteni tähden/ ja asetat minun sinun kaswos eteen iankaikkisesti.
Ps 41:14 Kijtetty olcoon HERRA Israelin Jumala/ teste nyt ia hamaan ijancaikisuteen asti/ Amen/ Amen.
Kiitetty olkoon HERRA Israelin Jumala/ tästä nyt ja hamaan iankaikkisuuteen asti/ Amen/ Amen.

On yxi Rucous/ iossa vlosmaalatan se Omantiedhon ia Tunnon Campaus/ ia raskain Uskon ia Toiuon pyrkimus/ ioca painelepi hengese Epeusko Epelyste ia Toiuottomust wastan/ silloin coska synnit/ rangastoxet ia Jumalan Vihat/ sielun Silmein edes ouat. Jossa Campaudhes Dauid itze oli/ coska hen oli Radholinen.