Psalttari

LXXXIV. Psalmi .

 

Teme Psalmi iaetan cachtia/ Sille ensin hen kijtte Jumalan Sanan/ Templin ia sen Palueluxen edheste/ ia hen mainitze quin se sangen hyue on/ iolla neite onopi/ Ette hen on Jumalan Honekunnainen.
Seurakunda on ninquin iocu Pese/ ionga päle pyhe Hengi hauto vloskorittaman ia iellenssynnyttemen Jumalan poiat. Sijtte rucollan ette Jumala neite warielis etc.

Ps 84:1 Yxi Corachin Lasten Psalmi Githithin päle edelweisattapa.
Yksi Korachin lasten psalmi Githithin päälle edeltäweisattawa.
Ps 84:2 QUinga rackahat ouat sinun Asumises/ HERRA Zebaoth.
Kuinka rakkahat owat sinun asumisesi/ HERRA Zebaoth.
Ps 84:3 Minun Sieluni ikeuöitze ia halapi HERRAN Esicartanoihin/ Minun Rumin ia Sielun iloitze sijnä eleueises Jumalas.
Minun sieluni ikäwöitsee ja halaapi HERRAN esikartanoihin/ Minun ruumiin ja sielun iloitsee siinä eläwäisessä Jumalassa.
Ps 84:4 Sille ette Lindu on ydhen Hoonen leutenyt/ Ja se Peskynen henen Pesens/ cunga he Poicans laskeuat/ nimiten/ sinun Altaris HERRA Zebaoth/ Minun Kuningan ia minun Jumalan.
Sillä että lintu on yhden huoneen löytänyt/ Ja se pääskynen hänen pesänsä/ kuhunka he poikansa laskewat/ nimittäin/ sinun alttarisi HERRA Zebaoth/ minun kuninkaani ja minun Jumalani.
Ps 84:5 Autuat ouat ne iotca sinun Hoonesas asuuat/ he kijtteuet sinua ijancaikisesta. Sela.
Autuaat owat ne jotka sinun huoneessasi asuwat/ he kiittäwät sinua iankaikkisesti. Sela.
Ps 84:6 Autuat ouat ne Inhimiset/ iotca sinun piteuet heiden Wäkenens/ ia sydhemestens sinun ielkes waeldauat.
Autuaat owat ne ihmiset/ jotka sinun pitäwät heidän wäkenänsä/ ja sydämestänsä sinun jälkeesi waeltawat.
Ps 84:7 Jotca sen idkunlaxon lepitzekeuuet/ ia tekeuet sielle Caiuoia/ Ja ne Opettaiat tuleuat monen Siugnausten cansa caunistetuxi.
Jotka sen itkunlaakson läwitse käywät/ ja tekewät siellä kaiwoja/ ja ne opettajat tulewat monen siunauksen kanssa kaunistetuksi.
Ps 84:8 He sauat ydhen Woiton sen toisen ielken/ Ette Homataisijn sen oikian Jumalan Zionis oleuan.
He saawat yhden woiton sen toisen jälkeen/ että huomattaisiin sen oikean Jumalan Zionissa olewan.
Ps 84:9 HERRA Jumala Zebaoth cwldele minun Rucouxen/ ota tete coruijs Jacobin Jumala. Sela.
HERRA Jumala Zebaoth kuuntele minun rukoukseni/ ota tätä korwiisi Jakobin Jumala. Sela.
Ps 84:10 Catzele sis Jumala meiden Kilpen/ catzo sinun Christuses waldakunnan päle.
Katsele siis Jumala meidän kilpen/ katso sinun Kristuksesi waltakunnan päälle.
Ps 84:11 Sille yxi peiue sinun Esicartanosas/ ombi parambi quin tuhat muall/ Ennen mine olisin Ouenwartia minun Jumalani Honessa/ quin cauuan asuisin ninen Jumalattomidhen Maioissa.
Sillä yksi päiwä sinun esikartanoissasi/ ompi parempi kuin tuhat muualla/ ennen minä olisin owenwartija minun Jumalani huoneessa/ kuin kauan asuisin niiden jumalattomien majoissa.
Ps 84:12 Sille se HERRA Jumala ombi * Auringoinen ia Kilpi/ HERRA andapi Armon ia Cunnian/ nijlle Hurskaille ei pidhe miteen pwttuman.
Sillä se HERRA Jumala ompi aurinkoinen ja kilpi/ HERRA antaapi armon ja kunnian/ niiltä hurskailta ei pidä mitään puuttuman.
Ps 84:13 HERRA Zebaoth/ Autuas on se Inhiminen/ ioca sinun päles vskalta.
HERRA Zebaoth/ Autuas on se ihminen/ joka sinun päällesi uskaltaa.