Psaltari .

XCIX. Psalmi .

 

LAT. XCVIII. TÄmä Psalmi opetta/ Christusta ja hänen waldacundans wastan mailman cowin kiucuidzewan/ v. 1 mutta että Christus on corgotettu Isän oikialle kädelle taita hän wihollisens maahan paina/ v. 2.
neuwo kijttämän ja rucoileman HERra/ joca muinen cuuli Isäin rucouxen/ ja wielä nytkin cuule/ v. 5.

 

Ps 99:1 HERra on Cuningas/ että Canssat wapisewat: hän istu Cherubimin päällä/ sentähden lijcku mailma.
Ps 99:2 Suuri on HERra Zionis/ ja corkia caickein Canssain päällä.
Ps 99:3 Kijttäkän sinun suurta ja ihmellistä nimes/ joca pyhä on.
Ps 99:4 Ja tämän Cuningan waldacunnasa racastetan oikeutta/ sinä annat hurscauden/ sinä saatat duomion ja wanhurscauden Jacobis.
Ps 99:5 Corgottacat HERra meidän Jumalatam/ ja cumartacat hänen astinlautans juures/ sillä hän on pyhä.
Ps 99:6 Moses ja Aaron hänen Pappeins seas/ ja Samuel nijden seas/ jotca hänen nimens rucoilewat/ he rucoilit HERra/ ja hän cuuldeli heitä.
Ps 99:7 Hän puhui heille pilwen padzasta/ he pidit hänen todistuxens ja käskyns/ jotca hän heille andoi.
Ps 99:8 HERra sinä olet meidän Jumalam/ sinä cuuldelit heitä/ sinä Jumala annoit heille andexi/ ja laitit heidän työns.
Ps 99:9 Corgottacat HERra meidän Jumalatam/ ja cumartacat hänen pyhällä wuorellans: sillä HERra meidän Jumalam on pyhä.

Vers. 5. Hänen astinlautans ) se on/ hänen pyhällä wuorellans/ nijncuin Pyhä Hengi idze sen selittä.
v. 9. ja maa cudzutan HERran astinlaudaxi/ Esa. 66:1. erinomaisest sijhen aican Zionin wuori/ lupauxen perän/ 3. Reg. 9:3. Mutta Udes Testamendis ei ole Jumala sitonut hänen seuracundans ja palwelustans erinomaiseen paickan nijncuin Christus sano/ Ioh. 4:21. ( sillä hän ) se on/ Jumala/ on Pyhä/
v. 9.