Psaltari .

CXX. Psalmi .

 

LAT. CXIX. PRopheta rucoile wääriä opettaita/ walehtelioita/ petollisia ja myrkyllisiä ihmisiä wastan/ että Jumala händä nijstä warjelis/ v. 1.
osotta cuinga paljo paha he matcan saattawat/ ja cuinga työläs on asua sencaltaisten rijdaisten ihmisten cansa/ v. 3.

 

Ps 120:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MInä huudan HERra minun tuskisani/ ja hän cuuldele minua.
Ps 120:2 HERra pelasta minun sielun walehtelewista suista/ ja wääristä kielistä.
Ps 120:3 Mitä wäärä kieli taita sinulle tehdä ? ja mitä se taita toimitta ?
Ps 120:4 Se on nijncuin wäkewän teräwät nuolet/ nijncuin tuli catawisa.
Ps 120:5 Woi minua/ että minä olen muucalainen Mesechin seas/ minun täyty asua Kedarin majain seas.
Ps 120:6 Se tule minun sielulleni ikäwäxi/ asuwa nijden tykönä/ jotca rauha wihawat.
Ps 120:7 Minä pidän rauhan/ mutta cuin minä puhun/ nijn he sodan nostawat.

Vers. 4. Catawisa ) Tuli rätise catawisa ja pala sangen: sillä se on lihawa ja sytty cohta: nijn myös wäärä oppi lijcku suurella woimalla/ ja pala